Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9382/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9382/VPCP-KGVX
V/v ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai.

 

Để ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu các Bộ, địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc đã được giao tại các văn bản: số 335/TB-VPCP ngày 04 tháng 10 năm 2012; số 8635/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hoan nghênh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 về ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần:

- Phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang để xây dựng kế hoạch và ký thỏa thuận về việc cung ứng gà an toàn cho Hà Nội;

- Tiếp tục vận động số hộ trước đây kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại chợ Hà Vĩ và tiếp theo là các chợ đầu mối ký cam kết và thực hiện việc chuyển sang kinh doanh gà trong nước;

- Dự kiến ngày 12 tháng 12 năm 2012, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để đánh giá và rút kinh nghiệm sau 01 tháng triển khai “Phương án ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để việc tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ và các chợ đầu mối khác”, đồng thời công bố Đề án của Chính phủ về việc ngăn chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì và tổ chức ký cam kết phối hợp triển khai thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Dự kiến trong thời gian từ 12 đến 20 tháng 01 năm 2013, Ban Chỉ đạo sẽ giao ban lần thứ 2 với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện Phương án trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng bộ tài liệu kèm theo video giới thiệu tiềm năng cung ứng gà của Bắc Giang cho Hà Nội và các địa phương. Chuẩn bị 20 bộ tài liệu chuyển Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

Tổ chức chuyến công tác của Phó Thủ tướng tại Quảng Ninh để khảo sát tình hình vận chuyển gà nhập lậu tại một số khu vực giáp biên giới và điểm tập kết vận chuyển gà trên đường, thăm bộ đội biên phòng tại một số chốt biên giới, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện đề án của Chính phủ về việc ngăn chặn gà nhập lậu vào Việt Nam, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp vói Bộ Công Thương:

Xây dựng các giải pháp và bố trí lực lượng để triển khai thực hiện Đề án ngăn chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam.

Cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố làm việc với các chủ đường dây kinh doanh gà nhập lậu ở các tỉnh, yêu cầu ký cam kết không kinh doanh gà nhập lậu, hướng dẫn việc tiêu thụ gà trong nước (trước hết là của Bắc Giang), đáp ứng nhu cầu các tỉnh, thành phố phía Bắc, hoàn thành trước ngày 12 tháng 12 năm 2012.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương ban hành trước ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quyết định sửa đổi quy định đối với việc quản lý vận chuyển gia cầm dưới 50 con tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 quy định về số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;

- Chỉ đạo các đơn vị không tổ chức nuôi cách ly và bán phát mại đối với gia cầm nhập lậu bị thu giữ. Chỉ áp dụng biện pháp xử lý tiêu huỷ;

- Có văn bản công bố trước ngày 20 tháng 11 năm 2012, kết quả kiểm tra dư lượng kháng sinh, hóa chất độc hại trong sản phẩm gà nhập khẩu và nguy cơ gây cúm tại các vùng, địa phương có kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu hoặc được vận chuyển qua;

- Chỉ đạo lực lượng thú y các tỉnh bố trí cấp chứng nhận kiểm dịch thường xuyên 7 ngày trong tuần;

- Phối hợp với các địa phương xác định địa điểm chôn lấp, tiêu hủy gà của Hà Nội và các tỉnh lân cận.

6. Bộ Công Thương:

- Hoàn thành dự thảo Đề án ngăn chặn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhập lậu vào Việt Nam trước ngày 30 tháng 11 năm 2012. Trong đó có các phụ lục sau:

a) Tài liệu tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc;

b) Các biện pháp và chế tài xử lý đối với việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch trên cơ sở tổng hợp các chế tài đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 40/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm);

c) Quy định về việc bố trí và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí trong việc tiêu hủy gà; gửi lấy ý kiến các tỉnh, thành phố liên quan (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) và các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Dự thảo bản cam kết của các Bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện đề án của Chính phủ về ngăn chặn và chấm dứt việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà và sản phẩm gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

7. Bộ Tài chính: ban hành quy định về việc bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí trong việc tiêu hủy gà trước ngày 30 tháng 11 năm 2012, gửi Bộ Công Thương.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương gặp các chủ đường dây kinh doanh gà nhập lậu để làm rõ tính bất hợp pháp và tác hại của việc nhập lậu gà và hướng dẫn cơ hội kinh doanh gà nuôi tại miền Bắc trong đó có Bắc Giang.

Các bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo việc thực hiện các công việc trên tại phiên họp ngày 12 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, KTTH, VIII, TH;
- Lưu: VT, KGVX(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9382/VPCP-KGVX ngày 19/11/2012 về ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250