Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 510/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện đề án phòng ngừa, ngăn chặn, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Trong thời gian qua, việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép mặc dù đã có hướng dẫn nhưng việc thực hiện thẩm quyền dừng các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm để kiểm tra cũng như việc xử lý các đối tượng tham gia, chủ phương tiện, tang vật vi phạm ở các địa phương vẫn còn lúng túng, vướng mắc.

Để khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ: Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế tập hợp các chế tài xử phạt đối với chủ phương tiện và các đối tượng tham gia vận chuyển gia súc, gia cầm nhập khẩu trái phép; quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong việc dừng các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm trong các văn bản hiện hành để các địa phương thực hiện thuận lợi, thống nhất.

Trên cơ sở tài liệu tập hợp của từng Bộ nêu trên, Văn phòng Chính phủ chủ trì họp, cùng các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế thống nhất nội dung để ban hành sổ tay hướng dẫn trước ngày 20 tháng 01 năm 2013, gửi các địa phương thực hiện.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại cơ cấu các trạm kiểm soát liên ngành; ban hành quy định hướng dẫn kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn các trạm kiểm soát liên ngành để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, tp phía Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III; 
- Lưu: VT, KGVX(03), mn. 58

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 510/VPCP-KGVX ngày 16/01/2013 thực hiện đề án phòng ngừa, ngăn chặn, vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250