Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 597/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 04/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2017, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 804/TTr-SYT ngày 27/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 597/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam

Trong năm 2016, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm phát sinh, tiếp tục gia tăng tại nhiều nước trên thế giới. Dịch bệnh Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp, vẫn gia tăng số mắc và tử vong tại một số quốc gia khu vực châu Phi. Bệnh cúm A (H7N9) liên tục ghi nhận tại Trung Quốc. Dịch bệnh MERS-CoV liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh ở các quốc gia khu vực Trung Đông. Bệnh do vi rút Zika bùng phát và gia tăng tất cả các châu lục. Tại Việt Nam, đã ngăn chặn không để các dịch bệnh truyền nhiễm gây dịch đặc biệt nguy hiểm như sốt xuất huyết do vi rút Ebola, MERS-CoV, dịch hạch, cúm A (H7N9) xâm nhập vào nước ta. Kiểm soát tốt các dịch bệnh lưu hành trong nước như cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt rét, dại..., hầu hết các bệnh truyền nhiễm lưu hành có số mắc và tử vong giảm đáng kể so với năm 2015 và trung bình giai đoạn 2011 - 2015.

Tại Việt Nam các loại dịch bệnh lưu hành có số mắc gia tăng như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, dại, liên cầu lợn; dịch cúm A (H5N1), (H5N6) xuất hiện trên đàn gia cầm tại nhiều tỉnh thành nguy cơ lây sang người; đặc biệt dịch bệnh do vi rút Zika đã ghi nhận 212 ca ở 11 tỉnh, thành phố phía Nam và có xu hướng gia tăng vào các tháng cuối năm tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2016, cả nước ghi nhận 110.876 trường hợp mắc Sốt xuất huyết tại 56 tỉnh, thành phố, 36 trường hợp tử vong (năm 2015 có 108.804 trường hợp mắc, 54 tử vong); bệnh Tay chân miệng ghi nhận 50.032 trường hợp mắc tại 62 tỉnh, thành phố, 01 trường hợp tử vong (năm 2015 có 59.850 trường hợp mắc/6 tử vong); bệnh Dại ghi nhận 91 trường hợp tử vong, tăng 13 trường hợp so với năm 2015 (78 trường hợp), các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc (84,6%); bệnh Sốt rét ghi nhận 10.192 trường hợp, có 21 bệnh nhân sốt rét ác tính, có 03 trường hợp tử vong, phân bố ký sinh trùng sốt rét chủ yếu tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, so với năm 2015, số bệnh nhân Sốt rét giảm 45,21%, bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét giảm 55,28%. Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác xuất hiện rải rác các trường hợp mắc bệnh, không có ổ dịch tập trung.

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Bắc Kạn

Năm 2016, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả quan trọng, các bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát, giám sát, quản lý và xử lý kịp thời, không có vụ dịch lớn xảy ra. Một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6, MERS-CoV, bệnh do vi rút Zika,… không xảy ra. Cùng với cả nước, tiếp tục duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, các bệnh có vắc xin dự phòng thuộc chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Lao, Bạch hầu, Ho gà, Sởi, Viêm não Nhật Bản, Viêm gan B, Hib,…); thủy đậu có 338 ca mắc, giảm 18% (412 ca); cúm ghi nhận 9.058 ca mắc, giảm 19% (11.169 ca); tiêu chảy có 1.468 ca mắc, giảm 29% (2.064 ca)...

Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm lại có xu hướng gia tăng: Bệnh viêm gan vi rút ghi nhận 101 trường hợp mắc (năm 2015 mắc 05 ca); quai bị có 1081 ca mắc (năm 2015 mắc 471 ca); bệnh do Adeno vi rút (dau mắt đỏ) có 398 ca mắc (năm 2015 mắc 112 ca); có 02 trường hợp tử vong do mắc bệnh Dại (huyện Chợ Mới, huyện Na Rì) tăng 01 ca so với năm 2015.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2016

Các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Thực hiện năm 2016

Kết quả

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm

Tử vong 02 ca bệnh Dại

Không đạt

Phát hiện sớm, bao vây khống chế bệnh dịch kịp thời, không để dịch lan rộng, bùng phát dịch lớn

Thực hiện được mục tiêu

Thực hiện được mục tiêu

100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% các ổ dịch được chẩn đoán bằng xét nghiệm

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% các vụ dịch được khoanh vùng xử lý đúng hướng dẫn

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% ca bệnh truyền nhiễm được giám sát, báo cáo qua phần mềm

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, các chỉ tiêu chính cơ bản đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế:

1. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, các bệnh tái nổi, mới nổi có tỷ lệ tử vong cao, nguy cơ bùng phát thành dịch hoặc xâm nhập vào địa phương nhưng rất khó kiểm soát về nguồn lây bệnh do giao lưu, thông thương đi lại giữa các vùng miền và các khu vực trong nước và trên thế giới, nguy cơ xâm nhập và bùng phát trong nước và trên địa bàn tỉnh là rất lớn.

2. Vẫn còn 02 trường hợp tử vong do bệnh Dại, nguyên nhân do bị chó nghi dại cắn nhưng bệnh nhân không đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại.

3. Thói quen thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... của người dân tuy có thay đổi nhưng chuyển biến còn chậm. Vấn đề ô nhiễm môi trường, gia tăng dân số, giao lưu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, đặc biệt là hậu quả của thiên tai, lụt bão có thể làm phát sinh, bùng phát dịch bệnh.

4. Đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch còn hạn chế, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch chưa được đầu tư đúng mức, khi xảy ra dịch bệnh mới có kinh phí hoặc cấp muộn dẫn đến tình trạng thụ động trong công tác phòng chống dịch.

5. Hoạt động phòng, chống dịch thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét... chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, khi bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai chương trình, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2017 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Với sự giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều hoạt động thương mại và du lịch đang diễn ra, Bắc Kạn sẽ đối mặt với khả năng nhiều dịch bệnh mới xâm nhập từ các nước trên thế giới trong khi vẫn phải tiếp tục đối phó với các loại dịch bệnh đang lưu hành, có diễn biến phức tạp, không ổn định và có thể bùng phát thành dịch bất cứ thời điểm nào trong năm như: Cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, bệnh do vi rút Zika, dại, tay chân miệng, sốt phát ban, quai bị, thủy đậu, trong đó có những dịch bệnh diễn biến hết sức thầm lặng mà chỉ phát hiện được thông qua xét nghiệm như: HIV, Viêm gan vi rút (B, C), Lao…; tình trạng buôn lậu gia cầm còn diễn biến phức tạp, tập quán chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ vẫn còn, đàn gia cầm sống gần người là đa số; việc quản lý mua bán, giết mổ, sử dụng gia cầm ốm, chết còn nhiều khó khăn; ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế, do tâm lý còn chủ quan...

Bên cạnh đó, các nhóm bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra, các bệnh chưa có vắc xin dự phòng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu luôn có nguy cơ xâm nhập và lan rộng ra cộng đồng, việc giải quyết mầm bệnh trên động vật nuôi còn nhiều khó khăn, các bệnh dịch luôn có nguy cơ bùng phát thành dịch nếu không chủ động giám sát và kiểm soát kịp thời như: Tay chân miệng, cúm, tiêu chảy, viêm màng não do não mô cầu, viêm não vi rút, dịch đau mắt đỏ do vi rút,... đặc biệt là những khu vực có sự biến động dân cư lớn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH NĂM 2017

I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Chủ động phòng ngừa sớm không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch, củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; tăng cường trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

3. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch để đảm bảo giảm số mắc; thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm giảm biến chứng và hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong; 100% vụ dịch được giám sát, báo cáo bằng phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm và được chẩn đoán bằng xét nghiệm.

4. Giảm 05-10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2011 - 2015 như sởi, rubella, tay chân miệng, tiêu chảy...

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch tại các cấp. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mạnh và duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh dịch trên địa bàn.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, cấp và bổ sung kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch tại địa bàn.

- Các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội chủ động và phối hợp với Ngành Y tế để phát hiện, thông báo và xử lý dịch bệnh tại địa phương phòng tránh dịch bệnh lan rộng.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, huy động các tổ chức chính trị xã hội và người dân cùng với cơ quan quản lý nhằm phát huy được hiệu quả cao nhất.

- Duy trì hệ thống báo cáo dịch theo quy định (thường xuyên và đột xuất).

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo

- Củng cố, kiện toàn đội cơ động chống dịch, đội điều trị tại các đơn vị; kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, truyền thông viên trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh tại địa phương, nhất là những nơi có dịch cũ và vùng nguy cơ cao.

- Chủ động giám sát hàng ngày tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm bệnh nhân đầu tiên, giám sát huyết thanh và các bệnh phẩm cho từng loại bệnh dịch để chẩn đoán tác nhân gây bệnh. Phối hợp chặt chẽ giữa y tế và các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong khi giám sát.

- Tổ chức tốt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện, các chiến dịch vệ sinh phòng bệnh tại cộng đồng, phun hóa chất sát khuẩn, hóa chất diệt véc tơ chủ động phòng, chống dịch tại các vùng có nguy cơ cao.

- Thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố khi có nguy cơ dịch xảy ra.

- Duy trì đường dây điện thoại nóng giữa cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; thực hiện nghiêm quy chế thông tin, báo cáo, cập nhật báo cáo trên phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định.

3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm tỷ lệ mắc bệnh:

- Tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, và điều trị kịp thời; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

- Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, nâng cao chất lượng thực hành trong tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm.

- Chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm có thể xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng, chống. Tổ chức thường trực dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hin tốt chỉ tiêu 03 công trình vệ sinh: Nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

3.2. Các giải pháp giảm tử vong:

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, tổ chức phân tuyến điều trị, phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Triển khai kịp thời phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc. Chuyển kịp thời lên bệnh viện Trung ương điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng; bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường.

- Tăng cường năng lực hệ thống chẩn đoán sớm bằng xét nghiệm, nâng cao năng lực điều trị để thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

- Tổ chức các đội điều trị cấp cứu cơ động để hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật.

4. Đầu tư tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị

4.1. Từ nguồn kinh phí tỉnh:

- Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch chủ động, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch chủ động trên địa bàn.

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu đảm bảo cho công tác thu dung, điều trị, chẩn đoán nguyên nhân dịch theo quy định của Bộ Y tế.

4.2. Từ các nguồn khác:

Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống các loại bệnh dịch theo mùa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

- Phát động “Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch và cải thiện sức khỏe.

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và hệ thống quản lý theo ngành dọc đến tận cơ sở.

6. Công tác phối hợp liên ngành

- Tăng cường phối hợp liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Huy động các Ban, Ngành, đoàn thể xã hội: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp... chỉ đạo, phát động các phong trào vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ

1. Từ nguồn ngân sách của tỉnh

- Khi chưa có dịch xảy ra: Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình/dự án mục tiêu quốc gia;

- Khi có dịch xảy ra: Sở Y tế căn cứ vào tình hình diễn biến của bệnh dịch phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Kinh phí từ Trung ương

- Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc điều trị và kinh phí mua thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Trong những trường hợp khẩn cấp, bệnh dịch xảy ra với mức độ nghiêm trọng, trên diện rộng, tỉnh sẽ đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương liên quan cấp bổ sung kinh phí để phòng chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng loại bệnh dịch cụ thể khi có dịch xảy ra.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành chức năng liên quan xây dựng các phương án dự phòng chủ động với cấp độ dịch bệnh. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin - truyền thông của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc bố trí đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết trình Sở Tài chính thẩm duyệt để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phòng chống dịch chủ động cho Ngành Y tế.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì giám sát, phòng chống dịch lây truyền từ động vật, gia súc, gia cầm lây truyền sang người; kịp thời thông báo cho Ngành Y tế các ổ dịch bùng phát hoặc tái phát để cùng phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhằm góp phần tích cực nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động trong trường học. Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho Ngành Y tế để phối hợp xử lý.

- Tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác y tế học đường, chủ động thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm, báo cáo cho cơ sở y tế khi có ca bệnh truyền nhiễm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp, phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các loại hình truyền thông nhằm truyền tải thông tin đến với người dân.

5. Sở Công thương

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát và xử lý các việc lưu hành các động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm chủ động ngăn ngừa các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ ngân sách đầu tư và các nguồn vốn khác của tỉnh, bảo đảm kinh phí cho kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

7. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh dịch.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế quy định.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh từ nguồn kinh phí của đơn vị. Hỗ trợ Ngành Y tế khi có tình huống dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh từ nguồn kinh phí của địa phương.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo địa bàn được phân công.

- Chỉ đạo và kiểm soát công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý môi trường, trực tiếp điều hành công tác tổ chức giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch quyết liệt, sâu sát, nắm chắc thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của các ngành, đặc biệt tại những nơi mật độ dân cư cao, nguy cơ ô nhiễm lớn; huy động lực lượng của các Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; quan tâm tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, các Chương trình mục tiêu Quốc gia y tế để tăng hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cấp, ngành chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Phát động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét và giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 597/QĐ-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 04/05/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


969

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26