Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 669/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 669/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-BYT ngày 11/3/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 472/TTr-SYT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (kèm theo quyết định).

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin - Truyền thông, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Y tế
- Cục YTDP - Bộ Y tế;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ủy ban MTTQ t
nh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ tnh, LĐLĐ tỉnh (đnghị phi hợp);
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Kạn;
Cổng TT điện tử tnh;
- Trung tâm y tế dự phòng tnh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
- LĐVP;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-UBND, ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Kạn)

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới và Việt Nam

Theo Bộ Y tế, trong năm 2015, tình hình dịch bệnh trên Thế giới diễn biến hết sức phức tạp, nhiều dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm phát sinh, gia tăng đột biến tại nhiều nước trên Thế giới, như: dịch Ebola ở Tây Phi vẫn tiếp tục ghi nhận; dịch bệnh MERS-CoV liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh ở các quốc gia khu vực Trung Đông, đã bùng phát mạnh tại Hàn Quốc; Bệnh cúm A(H7N9), H5N6 tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia; đặc biệt, WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus Zika gây mắc hội chứng đầu nhỏ liên quan tới virus Zika hiện ghi nhận tại 61 quốc gia với 58.838 ca mắc.

Tại Việt Nam, các dịch bệnh lưu hành trong nước như cúm A(H5N1), sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét,... đều giảm so với giai đoạn 2010 - 2014; trong 10 năm qua, nước ta đã giữ vững được thành quả thanh toán bại lit, loại trừ uốn ván sơ sinh. Một số bệnh như tả, sốt rét, sởi,... từng bước được đẩy lùi. Các bệnh có vắc xin (ho gà, bạch hu...) đã giảm s mc hàng chục đến hàng trăm lần so với trước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có những din biến phức tạp. Một số bệnh đã được khống chế nhưng vẫn ở mức cao: St xuất huyết, tay chân miệng, cúm, dại, thương hànMột sbệnh mới ni có tỷ lệ tử vong cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đại dịch: Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), viêm đường hô hấp cấp tính nặng do chủng mới của vi rút Corona, Ebola,...

Tại khu vực Miền Bắc, trong năm 2015 một số bệnh truyền nhiễm tăng như sốt xuất huyết ghi nhận 16.514 ca tăng gấp 6 lần năm 2014 (2.285 ca), bệnh dại 72 ca tử vong, tăng 5 ca so với năm 2014 (67 ca), số bệnh có ca mc giảm Si ghi nhận 525 ca gim 98% so với năm 2014 (24.600 ca), Tay chân miệng số ca mắc là 9.108 ca, giảm 13% so với năm 2014 (10.533 ca), Viêm não vi rút là 565 ca, giảm 18% so với năm 2014 (690 ca).

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Bắc Kạn

Năm 2015, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả quan trọng, các bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát, giám sát, quản lý và xử lý kịp thời, không có vụ dịch lớn xảy ra. Một sbệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), MERS-CoV... không xảy ra; tiếp tục duy trì thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, các bệnh có vắc xin dự phòng thuộc chương trình Tiêm chủng mrộng quốc gia, Si ghi nhận 01 ca mắc giảm 93% (15), thủy đậu có 412 ca mắc, giảm 9% (454 ca); cúm ghi nhận 11.169 ca mắc, giảm 11% (12.619 ca); tiêu chảy có 2.064 ca mắc, giảm 19% (2.538 ca)...

Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng: Ho gà 03 ca (năm 2014 không có ca mắc), tay chân miệng có 407 trường hợp mc (năm 2014 339 ca), quai bị có 471 ca mắc (năm 2014 65 ca) bệnh dại có 01 trường hợp mc và tử vong ở huyện Chợ Mới.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2015

Các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Thực hiện năm 2015

Kết quả

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm

Tử vong 01 ca bệnh dại

Không đạt

Phát hiện sớm, bao vây khống chế bệnh dịch kịp thời, không đdịch lan rộng, bùng phát dịch ln

Thực hiện được mục tiêu

Thực hiện được mục tiêu

100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% các ổ dịch được chẩn đoán bằng xét nghiệm

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% các vụ dịch được khoanh vùng xử lý đúng hướng dẫn

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

100% ca bệnh truyền nhiễm được giám sát, báo cáo qua phn mm

Đạt chỉ tiêu

Đạt chỉ tiêu

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong năm 2015 trên địa bàn tnh đã đạt được những kết qunhất định, các chỉ tiêu chính đều đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên còn một số khó khăn, hạn chế:

1. Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, các bệnh tái nổi, mới nổi có tỷ lệ tử vong cao, nguy cơ bùng phát thành dịch hoặc xâm nhập vào địa phương nhưng rất khó kiểm soát về ngun lây bệnh do giao lưu, thông thương đi lại giữa các vùng miền và các khu vực trong nước và trên thế giới, nguy cơ xâm nhập và bùng phát trong nước và trên địa bàn tnh là rt ln.

2. Thói quen thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, VSATTP... của người dân tuy có thay đổi nhưng chuyển biến còn chậm. Vn đô nhiễm môi trường, gia tăng dân số, giao lưu đi lại của người dân ngày càng gia tăng, đặc biệt là hậu quả của thiên tai, lụt bão có thể làm phát sinh, bùng phát dịch bệnh

3. Đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch còn hạn chế, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch chưa được đầu tư đúng mức, khi xảy ra dịch bệnh mới có kinh phí hoặc cấp muộn dẫn đến tình trạng thụ động trong công tác phòng chống dịch.

4. Hoạt động phòng, chống dịch thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, st rét... chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, khi bị ct giảm sẽ nh hưởng rt lớn đến việc triển khai chương trình, nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH NĂM 2016 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tuy chưa ghi nhận ca bệnh cúm A(H7N9), MERS-CoV, bệnh do vi rút Zika...,nhưng trước những diễn biến phức tạp, khó lường về dịch bệnh ở nhiu quốc gia trên thế giới, các bệnh dịch mới phát sinh, bệnh nguy hiểm rất có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh ta. Đặc biệt tỉnh Bc Kạn có nhiu dch cúm gia cm, đã có trường hợp mắc và tử vong do dịch cúm A(H5N1) trên người (năm 2010), tình trạng buôn lậu gia cầm còn diễn biến phức tạp, tập quán chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ vn là đa số; việc quản lý mua bán, giết mổ, sử dụng gia cầm ốm, chết còn nhiều khó khăn; ý thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế và chủ quan. Vì vậy, nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm và lây sang người là tiềm ẩn rất lớn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các nhóm bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra, các bệnh chưa có vắc xin dự phòng, chưa có thuc điu trị đặc hiệu luôn có nguy cơ xâm nhp và lan rộng ra cộng đồng, việc giải quyết mầm bệnh trên động vật nuôi còn nhiu khó khăn, các bệnh dịch luôn có nguy cơ bùng phát thành dịch nếu không chủ động giám sát và kim soát kịp thời như: tay chân ming, cúm, viêm màng não do não mô cầu, viêm não vi rút, dịch đau mắt đỏ do vi rút,... đặc biệt là những khu vực có sự biến động dân cư lớn, vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào dân tộc thiểu số.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH NĂM 2016

I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, tăng cường trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

3. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, tổ chức tốt việc bao vây và xử lý dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh gây dịch; 100% ca bệnh truyền nhiễm và vụ dịch được giám sát, báo cáo bng phn mm giám sát bệnh truyền nhiễm và được chẩn đoán bằng xét nghiệm.

4. Giảm 5-10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2011 - 2015 như sởi, rubella, tay chân miệng, tiêu chảy...

5. Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác điều trị để phát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhm hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng và tử vong.

6. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

7. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch tại các cấp.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mnh và duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp từ tỉnh đến xã; thường xuyên nắm thông tin và có biện pháp chống dịch kịp thời.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm phê duyệt kế hoạch phòng, chng dịch bệnh, cấp và bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chng dịch tại địa bàn;

- Xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyn các cấp.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch: phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chống dịch, trực dịch.

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo

- Tiểu ban giám sát dịch ngành Y tế duy trì, phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống giám sát dịch bệnh; khi phát hiện có yếu tnguy cơ gây dịch phải trin khai quyết liệt ngay các hoạt động phòng, chống dịch chủ động ngăn ngừa bệnh dịch.

- Thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động phòng chống dịch tại các huyện, thành phố khi có nguy cơ dịch xảy ra.

- Duy trì đường dây điện thoại nóng giữa cơ quan thường trực và các thành viên ban chỉ đạo các cấp; thực hiện nghiêm quy chế thông tin, báo cáo, cập nhật báo cáo trên phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm tỷ lệ mắc bệnh:

- Tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, và điu trị kịp thời; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có biện pháp phòng chống hiệu quả.

- Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, nâng cao chất lượng thực hành trong tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm.

- Chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng, chống. Tổ chức thường trực dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hin tt chi tiêu 3 công trình vệ sinh: nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

3.2. Các giải pháp giảm tử vong:

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, tổ chức phân tuyến điều trị phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Triển khai kịp thời phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc. Chuyển kịp thời lên bệnh viện Trung ương điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điu trị các trường hợp nặng; bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường.

- Tăng cường năng lực hệ thống chẩn đoán sớm bằng xét nghiệm, nâng cao năng lực điều trị để thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

- Tổ chức các đội điều trị cấp cứu cơ động để hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật.

4. Đầu tư tài chính, nguồn nhân lực, cơ svật chất, trang thiết bị

4.1. Từ nguồn kinh phí tỉnh:

- Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch chủ động, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp bổ sung kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch chủ động trên địa bàn.

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu đảm bảo cho công tác thu dung, điều trị, chẩn đoán nguyên nhân dịch theo quy định của Bộ Y tế.

4.2. Từ các nguồn khác:

Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống các loại bệnh dịch theo mùa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

- Phát động “Phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và cải thiện sức khỏe.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chng dịch bệnh vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và hệ thống quản lý theo ngành dọc đến tận cơ sở.

6. Công tác phối hợp liên ngành

- Tăng cường phối hợp liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Huy động các ban ngành, đoàn thxã hội: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp chỉ đạo, phát động các phong trào vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tnh.

IV. KINH PHÍ

1. Từ nguồn ngân sách của tnh

- Khi chưa có dịch xảy ra: Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình/dự án mục tiêu quốc gia;

- Khi có dịch xảy ra: Sở Y tế căn cứ vào tình hình diễn biến của bệnh dịch phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chng dịch trên địa bàn.

2. Kinh phí từ Trung ương:

- Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc điều trị và kinh phí mua thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Trong những trường hợp khẩn cấp, bệnh dịch xảy ra với mức độ nghiêm trọng, trên diện rộng, tỉnh sẽ đề nghị các bộ, ngành Trung ương liên quan cấp bổ sung kinh phí để phòng chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng loại bệnh dịch cụ thể khi có dịch xảy ra trên trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng liên quan xây dựng các phương án dự phòng chủ động với cấp độ dịch bệnh. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin - truyền thông của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc bố trí đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị cho công tác phòng, chng dịch bệnh; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết trình Sở Tài chính thẩm duyệt để trình UBND tỉnh cấp kinh phí phòng chống dịch chủ động cho ngành Y tế.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì giám sát, phòng chống dịch lây truyền từ động vật, gia súc, gia cầm lây truyền sang người; kịp thời thông báo cho Ngành Y tế các dịch bùng phát hoặc tái phát để cùng phi hp triển khai các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm từ động vật có nguy cơ lây sang người.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhm góp phn tích cực nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học.

- Tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

- Thực hiện tốt công tác y tế học đường, chủ động thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm, báo cáo cho cơ sở y tế khi có ca bệnh truyền nhiễm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thông tin kịp thời, chính xác về din biến dịch bệnh và công tác phòng, chng dịch trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp, phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các loại hình truyn thông nhm truyền tải thông tin đến với người dân.

5. S Công Thương

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát và xử lý các việc lưu hành các động vật không được kim dịch, không rõ ngun gc, xuất xứ nhm chủ động ngăn ngừa các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

6. SKế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ ngân sách đầu tư và các nguồn vốn khác của tỉnh, bảo đảm kinh phí cho kế hoạch phòng chng dịch bệnh của tỉnh.

7. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chng bệnh dịch. Ưu tiên kinh phí cho công tác tuyên truyn, mua thuc điều trị, hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cán bộ tham gia chống dịch bệnh.

8. SGiao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc vận chuyn gia súc, gia cm trên địa bàn tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyn nhiễm do Bộ Y tế quy định.

9. Bộ chỉ huy quân sư tỉnh, Công an tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh từ ngun kinh phí của đơn vị. Hỗ trợ ngành y tế khi có tình huống dịch bệnh lớn xy ra trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh từ ngun kinh phí của địa phương.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chng dịch theo địa bàn được phân công.

- Chỉ đạo và kiểm soát công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng chng ô nhim môi trường, xử lý môi trường, trực tiếp điu hành công tác tổ chức giám sát, x lý ca bệnh,ổ dịch quyết liệt, sâu sát, nắm chắc thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch phòng chng dịch bệnh của các ngành, đặc biệt tại những nơi mật độ dân cư cao, nguy cơ ô nhim ln; huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh quan tâm tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có du hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt đng phòng chống dịch tại cộng đồng.

- Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, các chương trình mục tiêu quốc gia y tế để tăng hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cấp ngành chỉ đạo triển khai công tác phòng chng dịch theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Phát động nhân dân thực hiện tt phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đ xem xét và gii quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 12/05/2016 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183