Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 539/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC VÙNG CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dn tchức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành vhướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 38/TTr-SYT ngày 22/02/2021 về việc ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Các địa điểm phong tỏa:

- Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

- Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

- Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.

2. Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 do vi rút SARS- CoV-2 gây ra.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ 05 giờ 00 phút ngày 22/02/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 08/3/2021 và có thể gia hạn thêm theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, quận: Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân chủ trì, phối hp với các sở, ngành: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Y tế, Giao thông vận tải thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế quận Hồng Bàng tổ chức tiếp nhận khám chữa bệnh đối với những trường hợp có Thẻ bảo hiểm y tế đúng tuyến ban đầu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế quận Hồng Bàng (nếu có).

Trung tâm y tế quận Hồng Bàng có trách nhiệm tổ chức khám chữa bệnh cho các trường hp nêu tại điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành ph, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo him xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận: Thủy Nguyên, Hồng Bàng, Lê Chân, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hồng Bàng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- BTV TU (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
-
CVP, các PCVP UBND TP;
- Phòng: VX, TCNS, NC&KTGS;
- CV: VX;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


589

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241