Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3453/QĐ-UBND năm 2018 về tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3453/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 05/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/QĐ-UBND

Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CẤP HUYỆN TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1367-TB/TU ngày 16/4/2018 của Thành ủy về Kết luận phiên họp thứ mười của Ban Chỉ đạo Thành phố quản lý tổ chức bộ máy và biên chế;

Căn cứ Công văn số 1618/BYT-TCCB ngày 26/3/2018 của Bộ Y tế trả lời ý kiến của UBND thành phố Hà Nội về mô hình Trung tâm Y tế huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1153/TTr-SNV ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm trực thuộc Sở Y tế.

2. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Ba Đình trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ba Đình và Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

3. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hai Bà Trưng và Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng trực thuộc Sở Y tế.

4. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Đống Đa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Đống Đa và Trung tâm Y tế quận Đống Đa trực thuộc Sở Y tế.

5. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Hà Đông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hà Đông và Trung tâm Y tế quận Hà Đông trực thuộc Sở Y tế.

6. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Tây Hồ và Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trực thuộc Sở Y tế.

7. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Cầu Giấy và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trực thuộc Sở Y tế.

8. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Xuân và Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trực thuộc Sở Y tế.

9. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàng Mai và Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai trực thuộc Sở Y tế.

10. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Nam Từ Liêm và Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm trực thuộc Sở Y tế.

11. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm trực thuộc Sở Y tế.

12. Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận Long Biên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Long Biên và Trung tâm Y tế quận Long Biên trực thuộc Sở Y tế.

13. Tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Sơn Tây và Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây trực thuộc Sở Y tế.

14. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đông Anh và Trung tâm Y tế huyện Đông Anh trực thuộc Sở Y tế.

15. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Sóc Sơn và Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn trực thuộc Sở Y tế.

16. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mê Linh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mê Linh và Trung tâm Y tế huyện Mê Linh trực thuộc Sở Y tế.

17. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Gia Lâm và Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm trực thuộc Sở Y tế.

18. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Trì và Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì trực thuộc Sở Y tế.

19. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Oai và Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai trực thuộc Sở Y tế.

20. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên trực thuộc Sở Y tế.

21. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mỹ Đức và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức trực thuộc Sở Y tế.

22. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thường Tín trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thường Tín và Trung tâm Y tế huyện Thường Tín trực thuộc Sở Y tế.

23. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện ng Hòa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện ng Hòa và Trung tâm Y tế huyện ng Hòa trực thuộc Sở Y tế.

24. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Quốc Oai và Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai trực thuộc Sở Y tế.

25. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Hoài Đức và Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức trực thuộc Sở Y tế.

26. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đan Phượng và Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng trực thuộc Sở Y tế.

27. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phúc Thọ và Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ trực thuộc Sở Y tế.

28. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ba Vì trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Vì và Trung tâm Y tế huyện Ba Vì trực thuộc Sở Y tế.

29. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thạch Thất và Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất trực thuộc Sở Y tế.

30. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Chương Mỹ và Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ trực thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện)

1. Vị trí pháp lý

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến Thành phố, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, nghiệp vụ dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

b. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

c. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

d. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyn về đtiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cu.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em.

e. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

g. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

h. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

i. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

k. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Thành phố và quy định của pháp luật.

l. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp hiện hành; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

m. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

n. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

o. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

p. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

q. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

4. Cơ cấu tổ chức Trung tâm

a. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện

- Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện là người giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm Y tế huyện vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

b. Phòng chức năng, nghiệp vụ

- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ;

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ;

- Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

c. Khoa chuyên môn

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

- Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

- Khoa An toàn thực phẩm;

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

d. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

- Phòng khám đa khoa khu vực;

- Nhà hộ sinh (nếu có);

- Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (nếu có).

5. Số lượng người làm việc

- Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định của pháp luật và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Y tế huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trước mắt, số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện là tổng số lượng người làm việc đã giao cho Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

6. Cơ chế tài chính

Trung tâm Y tế huyện thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ

a. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động từ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện về Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý.

c. Chủ trì thẩm định Quy chế phối hợp thực hiện giữa Sở Y tế và UBND quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số, trình UBND Thành phố xem xét ban hành.

2. Giám đốc Sở Y tế

a. Tổ chức tiếp nhận Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do UBND cấp huyện bàn giao theo đúng quy định; Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định của nhà nước; trụ sở, cơ sở vật chất của Trung tâm; kiện toàn nhân sự lãnh đạo; bố trí viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

b. Xây dựng Đán vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính của Trung tâm Y tế huyện trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

c. Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện giữa Sở Y tế và UBND quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Tài chính

Chủ trì, hướng dẫn Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã về các vấn đề tài sản, tài chính, công nợ (nếu có) để bàn giao về Trung tâm Y tế huyện; Giúp Trung tâm Y tế huyện (sau sáp nhập) điều chỉnh, bổ sung nguồn tài chính từ Trung tâm Y tế cấp huyện và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện đang quản lý sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, hướng dẫn Sở Y tế rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Trung tâm Y tế huyện theo kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo.

5. Giám đốc Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu, trụ sở, các công trình xây dựng từ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện về Trung tâm Y tế huyện sau sáp nhập quản lý.

6. Chủ tịch UBND Quận, huyện, thị xã

a. Thực hiện bàn giao nguyên hiện trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn tài chính (kể cả các khoản nợ, có); hồ sơ tài liệu do Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang quản lý, chuyển về Sở Y tế quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

b. Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp trong lĩnh vực y tế và dân số trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.

c. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định.

d. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác dân số quận, huyện, thị trên địa bàn.

7. Các cơ quan đơn vị nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố, UBND quận huyện thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trước đây.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;
- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý;
- Công an TP Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội;
- VP UBNDTP: PCVP P.C.Công, Đ.H.Giang; KGVX, TKBT, TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3453/QĐ-UBND năm 2018 về tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17