Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 185/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/QĐ-BCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Công Thương thành lập tổ kiểm tra liên ngành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TV BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phan Thiên Định

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HU

(Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-BCĐ ngày 28 tng 9 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh)

TT

NỘI DUNG

Thang điểm chấm

Có thực hiện (điểm tối đa)

Có nhưng không đầy đủ

Không thực hiện

Điểm tự chấm

1

Có thực hiện việc: ký cam kết thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19 với Sở Công Thương

5

2,5

0

 

2

Có thực hiện việc: Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu

5

2,5

0

 

3

Có thực hiện việc: hàng ngày theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của nhân viên cửa hàng trước khi làm việc; không được bố trí làm việc cho những người có ít nhất một trong các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở.

10

5

0

 

4

Có thực hiện việc: dừng bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với những người có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng, khó thở, không đeo khẩu trang và thông tin lập tức đến cơ quan chức năng, cơ quan y tế tại địa phương

10

5

0

 

5

Có thực hiện việc: nhân viên cửa hàng luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.

5

2,5

0

 

6

Có thực hiện việc: giữ khoảng cách theo quy định, không bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng (nếu có thể).

5

2,5

0

 

7

Có thực hiện việc: bố trí điểm rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn cho khách hàng tại bàn giao dịch, nhà vệ sinh

10

5

0

 

8

Có thực hiện việc: nhà vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh khử khuẩn ít nhất 2 lần/ngày.

10

5

0

 

9

Có thực hiện việc: Khử khuẩn, vệ sinh khu vực cửa hàng xăng dầu 01 lần/ngày.

10

5

0

 

10

Có thực hiện việc: bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại Trung tâm thương mại/Siêu thị cho người lao động, khách hàng và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định

5

2,5

0

 

11

Có thực hiện việc: treo, dán biển hướng dẫn, các quy định về phòng chống dịch.

5

2,5

0

 

12

Có thực hiện việc: không cho các phương tiện xe tải, xe khách đậu, đổ bốc dỡ hàng hóa, đón trả khách tại cửa hàng xăng dầu

10

5

0

 

13

Có thực hiện việc: đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà hàng (nếu cửa hàng xăng dầu có cửa hàng ăn uống)

10

5

0

 

 

Tổng điểm

100

50

0

 

II. ĐÁNH GIÁ

Xếp loại mức độ an toàn:

- Từ 80 đến 100 điểm: An toàn mức 1.

- Từ 65 đến dưới 80 điểm: An toàn mức 2.

- Từ 50 đến dưới 65 điểm: An toàn mức 3.

- Từ 0 đến dưới 50 điểm: Không an toàn.

Lưu ý: những khu vực nào sau khi đánh giá xếp loại không an toàn hoặc an toàn mức 3 thì cần rà soát khắc phục ngay để đảm bảo không lây lan dịch bệnh và an toàn cho người lao động, người làm việc, khách hàng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


52

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98