Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 599/BC-BYT về việc tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg, Quyết định 30/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 599/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 599/BC-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTG , QUYẾT ĐỊNH 30/QĐ-TTG VÀ CHỈ THỊ SỐ 32/2006/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUÝ II NĂM 2008

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg , Quyết định 30/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế xin báo cáo các kết quả được thực hiện ở Bộ Y tế như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTG:

1. Tình hình tiếp nhận và kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân:

- Trong Quý II, Bộ Y tế đã tiếp nhận 80 ý kiến phản ánh vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền, bảo hiểm y tế, tổ chức cán bộ. Cách thức tiếp nhận: chủ yếu qua đơn thư, công văn và làm việc trực tiếp. Ngoài các cách thức tiếp nhận kiến nghị nêu trên, Bộ Y tế đã tiếp nhận 30 kiến nghị trên Trang tin điện tử Bộ Y tế là “Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời” và “Tin chuyên mục về cải cách hành chính” trên trang Tin điện tử của Bộ Y tế (http://www.moh.gov.vn) để tiếp nhận và trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.

- Tất cả 80 ý kiến (100%) phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đều đã được xem xét xử lý và đã trả lời/giải quyết người phản ánh hoặc được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, tất cả các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các địa phương và cá nhân gửi đến qua hình thức gọi điện thoại hỏi trực tiếp đều đã được Bộ Y tế trả lời và giải quyết một cách thoả đáng, đúng pháp luật.

- Những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền: Phần lớn các thủ tục hành chính của cơ quan Bộ đã được quy trình, quy chuẩn hóa và được tích cực triển khai. Bước đầu đã thu được kết quả, tạo thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch với các đơn vị của Bộ Y tế. Tuy nhiên hiện nay một số văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn còn có vướng mắc trong việc quy định và thực hiện, như Quy chế công bố sản phẩm, Thông tư ghi nhãn sản phẩm, Thông tư hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng. Theo thẩm quyền được giao, Bộ Y tế đang tiến hành sửa đổi, bãi bỏ nhưng điểm không còn phù hợp.

- Trong quá trình thực hiện chưa phát hiện có trường hợp nào cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính. Tinh thần thái độ của cán bộ, công chức nói chung tốt, trách nhiệm cao, giải quyết kịp thời và hướng dẫn tỷ mỷ cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị xem xét lại quy định trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi: cơ sở hành nghề y tư nhân muốn được cấp đăng ký kinh doanh phải có 02 chứng chỉ hành nghề, như vậy đang gây nhiều khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTG:

1. Tiểu đề án 1:

- Bộ Y tế đó hoàn thành việc thống kờ, tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản cá biệt còn hiệu lực trờn từng lĩnh vực quản lý và mụ tả chi tiết từng thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, tờ khai hành chính đó được xác định trong các văn bản; tiếp tục rà soát tính đầy đủ, đồng bộ và phù hợp của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quy chiếu các thủ tục cấp phép; đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung đưa hóa chất, chế phẩm diệt cụn trựng, diệt khuẩn dựng trong lĩnh vực gia dụng và y tế vào danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện và đề nghị các Bộ/ngành liên quan xem xét lại định nghĩa “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn kỹ thuật” theo thông lệ quốc tế.

Trong Quý II năm 2008, Bộ Y tế đã tổ chức buổi Lễ đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 của 5 đơn vị thuộc Bộ Y tế (gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS). Năm đơn vị này đã ban hành và áp dụng 70 quy trình. Đối với các đơn vị còn lại, Bộ Y tế đã xây dựng 28 quy trình và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành và triển khai áp dụng trong năm 2008. Các đơn vị này đang tiếp tục đề xuất các quy trình xây dựng trong năm 2008.

- Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, ngày 06 tháng 5 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1530/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Y tế.Hiện nay Bộ đang xem xét, củng cố lại Tổ công tác theo các tiêu chuẩn được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Bộ Y tế đã xây dựng chuyên mục "Cải cách hành chính" và "Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời" trên trang tin điện tử của Bộ để thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và người dân về những vấn đề liên quan đến y tế. Hiện Bộ Y tế đang tổ chức, cơ cấu lại cán bộ các đơn vị có liên quan để tiếp nhận và thường xuyên xử lý thông tin trả lời bạn đọc trên chuyên mục.

2. Tiểu đề án 3:

Bộ Y tế đã tiến hành một nghiên cứu độc lập đánh giá chung tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, thống kê và lập danh mục các mẫu đơn, mẫu khai hành chính, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đơn vị đều đó xây dựng và ban hành quy trình cấp phép dưới dạng văn bản. Một số đơn vị đó ứng dụng TCVN ISO 9001:2000 trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ cấp phép. Với mục tiêu “bảo đảm các thủ tục cấp phép liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công khai, minh bạch và xử lý đúng hẹn”, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đó chuẩn hóa 100% quy trình cấp phép; Cục Quản lý Dược đó chuẩn hóa được 29 quy trình cấp phép. Hai đơn vị này cũng đều đó xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép độc lập. Các quy trình cấp phép đều được công khai trên trang Thông tin điện tử của đơn vị hoặc của Bộ Y tế. Các đơn vị khác đều đó phối hợp với Dự án Cải cách Hành chính của Văn phòng Bộ Y tế lập kế hoạch chuẩn hóa các quy trình cấp phép trong thời gian tới.

Bộ Y tế đang nghiên cứu để tiến hành thí điểm việc cấp phép qua mạng đối với trang thiết bị y tế; dự kiến việc thí điểm này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008.

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1875/VPCP-CCHC ngày 09/4/2007:

Bộ Y tế đó xác định nhiệm vụ ưu tiên trong chương trình công tác của Bộ năm 2008 là xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực hiện còn thiếu. Trong Quý II năm 2008, Bộ Y tế đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành:

- Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010.

Các đề án đang được Văn phòng Chính phủ thẩm định:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xác định lại giới tính.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định biện pháp khuyến khích thực hiện tốt chính sách dân số và KHHGĐ.

Đề án đang hoàn thiện và sẽ gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 6:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách viện phí (Bao gồm cả nội dung của Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám chữa bệnh cho người nghèo).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định áp dụng các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

- Dự thảo Nghị định về Kiểm dịch y tế biên giới.

Hiên nay Bộ Y tế đang xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tại các địa phương, để phục vụ cho việc triển khai nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ.

4. Kiến nghị:

- Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính đó được triển khai tại Bộ từ đầu năm 2007, tuy nhiên nhiều hoạt động hiện nay chưa thể triển khai được vỡ thiếu kinh phớ. Vỡ vậy,kính đề nghị Ban Điều hành Đề án 30 sớm có hướng dẫn về vấn đề kinh phí để các Bộ xây dựng kế hoạch chủ động triển khai thực hiện.

III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/2006/CT-TTG:

1. Tình hình triển khai:

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc rà soát, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính; việc trả lời các văn bản của các đơn vị và yêu cầu phải thường xuyên báo cáo kết quả tại giao ban của Bộ; chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phờ bình nghiờm khắc thủ trưởng các đơn vị chậm trễ trong giải quyết công việc, xử lý nghiờm cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế theo Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007, trong đó ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám chữa bệnh; ngày 30/5/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát để ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị còn lại của cơ quan bộ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 77 đơn vị trực thuộc Bộ.

Trong quý, Bộ đang triển khai thực hiện quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức mình phụ trách; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp công dõn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; qui định về minh bạch tài sản, thu nhập; tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng tham gia vào dự thảo quy định về sự chỉ đạo và phối hợp trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Bộ.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Công tác rà soát, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính:

Từ đầu quý II năm 2008, lónh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường rà soát, công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ, trong đó đónhiều đơn vị công khai trên website của Bộ (http://www.moh.gov.vn), các đơn vị đó thực hiện công khai số điện thoại, đường dây nóng; tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, những nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị đó thực hiện niờm yết công khai quy trình, thủ tục, thời hạn, tờn cán bộ, công chức có trách nhiệm giải quyết công việc; các cán bộ, công chức thực hiện việc đeo thẻ khi tiếp, làm việc trực tiếp với dân và doanh nghiệp.

2.2. Về kiểm tra và rà soát văn bản qui phạm phỏp luật:

a) Công tác tổ chức triển khai:

Bộ Y tế đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra đối với các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

- Gửi công văn đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan này ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến Bộ Y tế để kiểm tra.

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ để kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do 2 Bộ ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện tự kiểm tra một số văn bản liên tịch do Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ban hành và các văn bản do Bộ Y tế ban hành . Thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ban hành gửi đến để kiểm tra.

Qua kiểm tra các văn bản thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý, Bộ Y tế chưa phát hiện văn bản nào có dấu hiệu trái pháp luật, vi phạm các quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP.

Vừa qua Bộ Tư pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao làm việc với Bộ Y tế và Bộ Nội vụ xem xét để trả lời ý kiến về tính hợp pháp và hợp hiến của Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Sau giải trình của Bộ Y tế, các Bộ đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Thông tư liên tịch số 03 là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình quản lý nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia và theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục:

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế đã được tiến hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do số lượng biên chế của Vụ Pháp chế còn hạn chế, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế chưa được tiến hành toàn diện.

Để tăng cường tính hiệu quả của công tác kiểm tra văn bản của Bộ Y tế, cần tiến hành một số giải pháp sau:

- Tăng số biên chế làm công tác pháp chế nói chung cũng như cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra văn bản nói riêng; lựa chọn cán bộ chuyên trách và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Bố trí đủ kinh phí cho hoạt động này.

- Thống nhất các quy định chuyên môn liên quan đến kỹ thuật xây dựng văn bản cũng như kiểm tra văn bản như: tiêu chí phân biệt giữa văn bản quy phạm và văn bản đơn hành, hiệu lực của văn bản, một số văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan khác ban hành chậm được sửa đổi gây ra những bất cập, mâu thuẫn giữa các văn bản cũng như ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành ví dụ như Nghị định số 95/CP của Chính phủ về thu một phần viện phí.

2.3. Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Hiện nay, tại cơ quan Bộ, thủ tục cấp phép đều do các đơn vị đảm nhận. Việc phối hợp giữa các đơn vị chỉ được tiến hành đối với các thủ tục cần ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định. Bộ Y tế đó quy định rừ về việc thành lập Hội đồng và quy chế làm việc của các Hội đồng. Nhỡn chung, chưa có vấn đề gỡ trong liên thông giải quyết thủ tục cấp phép. Điểm hạn chế duy nhất hiện nay là đôi khi do thành viên Hội đồng bận hoặc đi công tác, việc triệu tập hội đồng có thể chậm hơn so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định. Các đơn vị đó đề xuất một số phương án xử lý, vớ dụ như lấy ý kiến thành viên Hội đồng bằng văn bản thay cho gặp trực tiếp. Bờn cạnh đú còn một số khó khăn trong phối hợp xử lý liên bộ/ngành hiện xảy ra đối với một số thủ tục nhập khẩu một số sản phẩm/ hàng hóa y tế có các quy định chuyên sâu về kỹ thuật. Việc một số cán bộ cuả các đơn vị phối hợp chưa nắm rừ điều này ảnh hưởng đến tiến độ cấp phép, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố và phỏt triển hệ thống thông tin phản ảnh ý kiến đóng góp trực tiếp của người dân đối với Bộ Y tế, Bộ đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến ngành y tế (Quyết định số 5487/QĐ-BYT, ngày 31 tháng 12 năm 2007).

3. Đánh giá kết quả thực hiện và các kiến nghị:

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện:

Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg đó tác động tích cực đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; làm thay đổi thói quen, tư duy, thái độ của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, từ đó có tác dụng tích cực đến việc giảm tình trạng gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; mặt khác, tăng cường năng suất, chất lượng công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế như: Chỉ thị chưa quy định cụ thể đơn vị theo dõi, quản lý công tác cải cách hành chính của các đơn vị, việc theo dõi không có quy định cá nhân chuyên trách theo dõi nên việc thực hiện đôi lúc còn chưa được cập nhật thường xuyên.

3.2. Kiến nghị:

a) Đề nghị Bộ Nội vụ phân bổ chỉ tiêu biên chế chuyên trách riêng cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế để đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

b) Đề nghị bố trí nguồn kinh phí ổn định, phù hợp tại các Bộ để làm cơ sở tổ chức tốt và kiện toàn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

c) Đề nghị sửa đổi các mục chi, mức chi trong Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp hơn vì các mức chi quá thấp và chưa đầy đủ so với yêu cầu đặc thù của công tác kiểm tra văn bản. Đề nghị mức chi cho kiểm tra tối thiểu là 150.000 đồng/văn bản thông thường, mức chi rà soát tối thiểu là 100.000 đồng/văn bản, mức chi cho báo cáo đánh giá, tổng hợp tối thiểu là 500.000 đồng/báo cáo, bổ sung mục chi cho các thành viên tham gia họp về văn bản được kiểm tra như thành viên họp lấy ý kiến trong xây dựng văn bản.

Bộ Y tế xin kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 


THỐNG KÊ NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THEO THẨM QUYỀN VÀ ĐỀ NGHỊ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

Theo Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quý I/2008

I. NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THEO THẨM QUYỀN

TT

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

Đề nghị sửa đổi/bãi bỏ

Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi /bãi bỏ

Phương án sửa đổi và đề xuất

1

Thanh tra

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế

Thông tư số 18/BYT-TT ngày 02/7/1991

Sửa đổi

Bộ Y tế

 

2

Thanh tra

Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra vệ sinh

Quyết định số 332/BYT-QĐ ngày 3/3/1997

Sửa đổi

Bộ Y tế

 

3

Thanh tra

Quy chế Thanh tra dược

Quyết định số 590/BYT-QĐ ngày 19/7/1993

Sửa đổi

Bộ Y tế

 

4

Thanh tra

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra khám chữa bệnh

Quyết định số 2985/2004/QĐ-BYT ngày 30/8/2004

Sửa đổi

Bộ Y tế

 

5

Thanh tra

Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế

Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005

Sửa đổi

Bộ Y tế

 

 

PHỤ LỤC II: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIỀU ĐỀ ÁN 1, ĐỀ ÁN 30

TT

Lĩnh vực

Tên thủ tục

Văn bản pháp quy

Phù hợp/không phù hợp (nêu rõ lý do)

Phương án giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

1

Hành nghề YDCT TN

-Thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề

TT 07/2007/TT-BYT (25/5/2007)

Phù hợp

 

 

2

Hành nghề YDCT TN

- Thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

TT 07/2007/TT-BYT (25/5/2007)

Phù hợp

 

 

3

Hành nghề YDCT TN

- Thủ tục cấp giấy phép cho thầy thuốc nước ngoài hành nghề KCB bằng YHCT tại Việt Nam

TT 07/2007/TT-BYT (25/5/2007)

Phù hợp

 

 

4

Quảng cáo

-Thủ tục cấp phép quảng cáo KCB của cơ sở có thầy thuốc nước ngoài hành nghề

TT liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004

Phù hợp

 

 

 

PHỤ LỤC III: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

TT

Lĩnh vực

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Văn bản quy định

Phù hợp/không phù hợp (nêu rõ lý do)

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

1

Khám chữa bệnh

Điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng YHCT

Pháp lệnh HNYD tư nhân, NĐ 103 của CP, TT 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007

Phù hợp

Bộ Y tế

2

Sản xuất kinh doanh thuốc YHCT

Điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc YHCT

- Luật Dược; NĐ 79; TT 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của BYT

- Quyết định 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của BYT

Đến 01/01/2011 các cơ sở phải đạt GMP-WHO (Chủ trương là hoàn toàn đúng tuy nhiên điều kiện kinh tế còn quá khó khăn nên đa số các cơ sở không thực hiện được)

Bộ Y tế

 

PHỤ LỤC IV: TÌNH HÌNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CÁC QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC CÒN THIẾU

TT

Văn bản hướng dẫn, các quy định ngành, lĩnh vực còn thiếu

Lĩnh vực

Cơ quan có thẩm quyền ban hành

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 6/2008

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong Quý III/2008

3

Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, phát, quản lý, sử dụng thẻ tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

- Bộ Y tế

- Bộ Công an

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng Quý 3/2008

4

Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Công An - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quản lý, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam",

- Bộ Y tế

- Bộ Công an

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 12/2008

5

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật bao cao su, bơm kim tiêm, nước cất

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 6/2008

6

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung hoạt động của cơ sở thực hiện tư vấn về HIV/AIDS

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 7/2008

7

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 9/2008

8

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 12/2008

9

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình chẩn đoán sớm các trường hợp HIV dương tính

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 12/2008

10

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Qui trình chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại nhà và tại cộng đồng

Bộ Y tế

Đang xây dựng Dự thảo.

Dự kiến trình trong tháng 12/2008

11

Thông tư hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Khen thưởng YDCT

Bộ trưởng Bộ Y tế

 

PHỤ LỤC V: TÌNH HÌNH PHÁT HIỆN VÀ LOẠI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ ĐẶT RA KHÔNG PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TT

Các thủ tục hành chính do địa phương tự đặt ra không phù hợp với quy định pháp luật

Lĩnh vực

Văn bản quy định của địa phương

Kết quả, hình thức xử lý

1

Không phát hiện

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 599/BC-BYT về việc tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg, Quyết định 30/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66