Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 24/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP , ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg , ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg , ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1218/TTr-SNN, ngày 13 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về các hoạt động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão và các loại thiên tai trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, giông, lốc, sét, sạt lở do mưa lũ, nước dâng, động đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các đơn vị nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

2. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các cấp, các ngành theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 4. Công tác phòng chống thiên tai

1. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của công trình nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, để có biện pháp nâng cấp, sửa chữa đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão.

2. Việc xây dựng mới nhà ở, công trình tại các khu vực ven sông, vùng thường xuyên bị ngập úng do triều cường, xả lũ, vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp mưa, bão, áp thấp nhiệt đới phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng, chống lụt, bão, hành lang, chỉ giới an toàn bờ sông, kênh, rạch.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong nhân dân kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Điều 5. Công tác ứng phó thiên tai

1. Tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa bão theo quy định.

2. Chỉ đạo phân công, kiểm tra các địa bàn trọng điểm, xung yếu kịp thời trước, ngay khi lụt, bão, thiên tai xảy ra.

3. Tổ chức chu đáo công tác bảo vệ và cứu hộ các công trình phòng, chống lụt, bão và công trình có liên quan đến phòng, chống lụt, bão, các công trình trọng điểm đang bị sự cố thiên tai hoặc có nguy cơ gây ra tai họa.

4. Tổ chức kiểm tra xác định số dân phải sơ tán, di dời khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, gần nhất. Nơi tạm cư đảm bảo tốt các điều kiện về hậu cần, chăm sóc sức khỏe, phòng dịch, cấp cứu, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho đến khi kết thúc lụt, bão, thiên tai.

5. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để tham gia cứu hộ, cứu nạn người, tài sản của Nhà nước và nhân dân bị lụt, bão, thiên tai theo quy định. Mọi chi phí cho việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện trang thiết bị để ứng cứu khẩn cấp chống lụt, bão, thiên tai do cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định huy động chịu trách nhiệm thanh toán, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai

1. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm và phải chủ động tiến hành, tích cực tham gia việc khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

2. Tập trung lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn người, tài sản, công trình, nhà ở ngay khi sự cố thiên tai xảy ra. Ưu tiên cứu hộ, cứu nạn người, cấp cứu điều trị nạn nhân (nếu có) tại các cơ sở y tế gần nhất.

3. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường sinh thái, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống trong vùng do lụt, bão, thiên tai gây ra.

4. Nhanh chóng sửa chữa, khôi phục các công trình phòng, chống lụt, bão và các công trình hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng, đảm bảo trong thời gian sớm nhất đưa vào sử dụng và trở lại hoạt động bình thường, nhất là trường học, bệnh viện, trạm y tế, điện, nước sạch, thông tin liên lạc, giao thông; phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Điều 7. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (cấp huyện), các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng năm và các năm qua; trên cơ sở đó rà soát lại nhiệm vụ, xây dựng phương án và kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của tỉnh, đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại thiên tai.

4. Xây dựng kế hoạch trang bị mới và kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư… phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân.

5. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và nhân dân trong vùng thiên tai.

6. Lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định hiện hành; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách các hoạt động phòng, chống thiên tai.

2. Đề xuất chi sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh hàng năm. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống lụt, bão.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình; mua sắm phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn ngân sách tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan, các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức kiểm tra an toàn đập theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chính sách, chương trình di dời dân tại những vùng có khả năng bị thiên tai, vùng trũng thấp, sạt lở đất ven sông, ven suối.

6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện ven sông tổ chức trồng và bảo vệ cây chắn sóng có tác dụng hạn chế sạt lở ven sông.

7. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan tổ chức và thực hiện việc quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tu nâng cấp đê bao, bờ bao, kè, cống, công trình thủy lợi do ngành và địa phương quản lý.

Điều 9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phụ trách hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xây dựng phương án và tổ chức triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn kịp thời, có hiệu quả.

3. Sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, đảm bảo quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác này; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện; huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng xung kích, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, huyện, xã.

4. Tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc mua sắm các phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị về công tác quản lý, bảo trì, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị đã được trang cấp.

5. Sẵn sàng ứng cứu và ứng phó hiệu quả các tình huống lụt, bão, thiên tai xảy ra, nhất là trong mùa mưa, bão. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng để theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới, lụt, bão, thiên tai xảy ra để thực hiện huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo cơ quan quân sự cấp dưới tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp.

Điều 10. Công an tỉnh

1. Chủ trì lập kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra triển khai ngay kế hoạch bảo vệ sản xuất, bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê, kè, cống, hệ thống công trình cấp thoát nước. Không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng lụt, bão, thiên tai để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân trước, trong và sau khi lụt, bão, thiên tai xảy ra.

2. Xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trình Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh (theo phân cấp) phê duyệt chủ trương để phân kỳ thực hiện. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa… các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả trong quá trình tham gia giải quyết các tình huống sự cố thiên tai và chi viện, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu.

3. Chỉ đạo Công an cấp huyện chủ động tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, trang thiết bị để nâng cao kỹ năng và hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai. Rà soát bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực tập, diễn tập các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm ứng phó có hiệu quả khi xảy ra tình huống xấu…; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Tham gia sơ tán, di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời, hạn chế thấp nhất các trường hợp cưỡng chế.

5. Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân vô danh, chưa được gia đình nhận dạng do thiên tai gây ra trước khi mai táng.

Điều 11. Sở Giao thông Vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra xử lý sạt lở bờ sông, rạch, xử lý phương tiện thủy neo đậu trái phép làm hư hỏng đê bao, bờ sông đúng theo Luật Đê điều; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão; Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi và quy định khác của pháp luật.

2. Lập quy hoạch, kế hoạch và thực hiện về phát triển giao thông vận tải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phòng, chống lụt, bão và bảo đảm thoát lũ.

3. Kịp thời ứng cứu, khắc phục tình trạng công trình, cầu, đường, bến phà khi bị sự cố do lụt, bão, thiên tai gây ra.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý tàu thuyền hoạt động trên sông, rạch…

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ sơ tán, di dời dân khi xảy ra lụt, bão, thiên tai. Tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông, rạch…

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các bến phà, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa khi xảy ra lụt, bão, thiên tai.

Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Tây Ninh

1. Tăng cường thực hiện công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lụt, bão, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và tỉnh; các kinh nghiệm điển hình trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, tránh, ứng phó với thiên tai.

Điều 13. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo tin động đất và phòng, chống động đất theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện về xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án phòng, khắc phục hậu quả động đất trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó động đất nhằm nâng cao ý thức chủ động trong công tác phòng, chống động đất.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, đất trái phép gây sạt lở bờ sông, rạch, đê bao và bờ bao.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị chuyên ngành xử lý, giải quyết hậu quả khi xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

4. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh nghiên cứu diễn biến, biến đổi, mực nước triều trên các sông lớn thuộc khu vực tỉnh và vùng phụ cận phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc khắc phục ô nhiễm và vệ sinh môi trường do thiên tai gây ra.

Điều 14. Sở Y tế

1. Đối với Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, đặc biệt chú ý hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng có thể xảy ra lụt, bão, thiên tai để chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

b) Xây dựng phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra lụt, bão, thiên tai để nhanh chóng triển khai phương án cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống. Bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệt đối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị thiệt mạng; hư hỏng, thất thoát thuốc, hóa chất, máy móc thiết bị y tế do mưa bão. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương làm tốt công tác kết hợp quân dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai.

c) Tham gia và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, dịch bệnh; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do lụt, bão, thiên tai theo đúng quy định để bàn giao cho người thân lo hậu sự.

2. Đối với các bệnh viện, cơ sở Y tế từ tuyến huyện trở lên

a) Tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão theo quy định; bố trí các trạm cấp cứu bám sát các khu vực tạm cư nơi nhân dân sơ tán, di dời với đầy đủ cán bộ y tế, thuốc và phương tiện cấp cứu, triển khai kịp thời công tác xử lý vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

b) Phải chuẩn bị trước và đầy đủ cơ số thuốc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng lụt, bão, thiên tai, cơ số thuốc, hóa chất chống dịch; dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện, vật tư bảo đảm cho các bệnh viện hoạt động được ít nhất 07 ngày từ nguồn kinh phí địa phương.

c) Các Trung tâm Y tế, Trường Trung học Y tế, Bệnh viện tổ chức các Đội xung kích tình nguyện trong mùa mưa bão, sẵn sàng chi viện các địa phương ngay khi có lệnh điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với đầy đủ phương tiện vận chuyển, cán bộ chuyên môn, hóa chất chống dịch, thuốc chữa bệnh. Phải chuẩn bị đủ cả kinh phí, lương thực, thực phẩm sử dụng trong điều kiện cơ động, không gây khó khăn thêm cho địa phương bị lụt, bão, thiên tai.

Điều 15. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Tổng hợp tình hình thiệt hại về dân sinh do lụt, bão, thiên tai; đề xuất chính sách, biện pháp hỗ trợ về tài chính, vật chất cho các địa phương bị thiên tai để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Tổ chức thực hiện chính sách cứu trợ xã hội (đột xuất) đối với các đối tượng gặp khó khăn do lụt, bão, thiên tai theo quy định; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác cứu trợ ở các địa phương.

3. Nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có liên quan đến hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các hình thức trả lương, trả công, các chế độ vật chất khác cho người lao động thuộc lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sở Công thương

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước mùa mưa bão hàng năm có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân ở những vùng có khả năng gián đoạn giao thông nếu xảy ra lụt, bão, thiên tai; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ với số lượng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để đủ cung cấp cho nhân dân trong khu vực, địa bàn có nguy cơ bị cô lập do lụt, bão, thiên tai sử dụng với thời gian tối thiểu là 07 ngày.

2. Trong thời gian xảy ra thiên tai và giai đoạn khắc phục hậu quả phải có biện pháp quản lý lưu thông hàng hóa, điều hòa thị trường đặc biệt là lương thực, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng…, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, nâng giá, lủng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Lập danh sách các cơ quan, đơn vị quan trọng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo cung cấp điện (căn cứ vào tầm quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như cơ quan của Đảng, cơ quan chỉ huy, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc.

4. Yêu cầu các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh thực hiện việc cung cấp điện, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị vũ trang khẩn trương khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại các trang thiết bị điện, công trình điện lực và khẩn trương khắc phục sự cố mất điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục.

Điều 17. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các nhà, xưởng, công trình, kho tàng xuống cấp, không bảo đảm an toàn khi xảy ra lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc và động đất; hướng dẫn và tư vấn về thiết kế đối với các công trình nhà ở dân cư xây dựng trong thời gian tới có khả năng chịu được các cơn mưa bão, áp thấp nhiệt đới, gió, lốc có cường độ nguy hiểm.

2. Chủ trì, hướng dẫn, tư vấn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng: Khu dân cư, khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển nhà, dự án nâng cấp đô thị…phù hợp đồng thời với hai yêu cầu phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt bão, kè sông, kè chống sạt lở, hệ thống tiêu, thoát nước, cửa xả.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, thủy lợi, tiêu, thoát nước, kè sông đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức việc nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Khuyến khích áp dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc; ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, công nghệ chống sét nâng cao chất lượng, thẩm mỹ của các công trình xây dựng.

Điều 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các công trình, lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán và đề xuất phân bổ ngân sách cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đề xuất các công trình đầu tư xây dựng, danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư các công trình, lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được phê duyệt.

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh liên quan đến các quy định về thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão; thu thập, lưu trữ, quản lý, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cho ngành Thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 20. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổng hợp, thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinh phí hàng năm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phân cấp ngân sách hiện hành; hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp huyện khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão theo quy định.

3. Trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã.

Điều 21. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ kiểm tra, rà soát, bố trí đủ biên chế chính thức (chuyên trách) hoặc biên chế kiêm nhiệm, hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thường trực và trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 22. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo các trường: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về phòng, chống, ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn chương trình, bài giảng ngoại khóa để thực hiện tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh (nếu chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đặc thù của tỉnh).

2. Các trường học trên địa bàn tỉnh phải tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của trường, lớp trước, trong và sau mùa mưa bão để đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý, giải quyết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên.

3. Tổ chức và chuẩn bị lực lượng dự phòng tại các trường: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở để ứng cứu kịp thời khi có lụt, bão, thiên tai xảy ra.

Điều 23. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân ý thức và có trách nhiệm với việc phòng, chống thiên tai. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, tháo dỡ các pa nô, biển quảng cáo, áp phích không an toàn, hư hỏng có nguy cơ gãy đổ, gây tai nạn.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập chương trình, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng bơi, lặn, cứu người bị nạn trên sông, rạch, hồ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở các cấp, các ngành.

3. Chủ trì triển khai các cuộc vận động, phát động nhân dân trên địa bàn tỉnh kỹ năng bơi (lội), đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên, người thường xuyên tiếp xúc, hoạt động, hành nghề trên sông, rạch, hồ, để mọi người dân biết tự cứu mình, cứu người khác bị nạn trước khi lực lượng cứu hộ đến cứu.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch phù hợp với đặc điểm lũ, lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường và có nguy cơ động đất ở từng địa phương để bảo đảm an toàn cho người và cơ sở vật chất của ngành khi sự cố thiên tai xảy ra.

5. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có những phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho du khách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành du lịch tại các khách sạn, nhà nghỉ, điểm du lịch, khu du lịch và các tuyến du lịch khi xảy ra thiên tai.

Điều 24. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ động theo dõi nắm chắc tình hình lụt, bão và thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thưc hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về trang thiết bị thông tin, liên lạc, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền khi đang hoạt động trên sông, suối khu vực biên giới, duy trì nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trước, trong khi lụt, bão và thiên tai xảy ra.

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ứng cứu các khu vực trọng điểm trên địa bàn, tham gia huấn luyện, diễn tập cùng các sở, ban, ngành liên quan trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Tổ chức lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện của Campuchia để sẵn sàng cơ động ứng cứu sự cố do lụt, bão và thiên tai. Có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, quân y và các trang thiết bị, vật tư hậu cần thiết yếu cho nhiệm vụ ứng cứu nhân dân khu vực biên giới vùng bị lụt, bão và thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Điều 25. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh

1. Lập chương trình, kế hoạch, xử lý thông tin chuyên ngành, đảm bảo chất lượng, thời gian dự báo, cảnh báo để phục vụ tốt công tác điều hành, chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả; dự báo nhanh khả năng xuất hiện và diễn biến các tình huống phức tạp của lụt, bão, thiên tai; cung cấp kịp thời các số liệu, phân tích về dòng chảy, mưa, bão cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định tại Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo phòng, chống thiên tai tại tỉnh; tham gia tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về dự báo, khí tượng thủy văn cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 26. Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn, giải thích chính sách, quy định về thu nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão; hỗ trợ đối tượng nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thu nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm.

Điều 27. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị, xã, phường, thị trấn đánh giá, thống kê, đầy đủ, chính xác đối tượng công dân phải nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm và tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra.

Điều 28. Tỉnh đoàn

Tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí để chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; chi viện, hỗ trợ cho các huyện, thị khi được yêu cầu và tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của tỉnh.

Điều 29. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1. Thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích do lụt, bão, thiên tai.

2. Phối hợp với các Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và cấp huyện, Trạm y tế cấp xã tổ chức sơ cấp cứu, cứu trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng do thiên tai. Vệ sinh phòng dịch, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công trình phòng, chống lụt, bão, đê bao, công trình chống sạt lở, tiêu thoát nước lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương (nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước đô thị, giao thông nông thôn, xây dựng xã điểm); lập dự trù kinh phí đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, để phân kỳ thực hiện.

2. Hoàn thành kế hoạch tu bổ đê bao, bờ bao, đường giao thông kết hợp công trình thủy lợi hàng năm trước mùa mưa bão; kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến đê bao, bờ bao, xử lý kịp thời mọi hư hỏng, xuống cấp của công trình; tổ chức nạo vét kênh tiêu, hệ thống thoát nước, cống; xây dựng phương án bảo vệ cho từng tuyến đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, cửa xả và từng vùng trọng điểm.

3. Chuẩn bị kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó và ứng cứu khi có động đất, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, xả lũ gây ngập úng, tràn bờ, bể đê bao, bờ bao, sạt lở đất.

4. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lụt, bão, thiên tai, chủ động tổ chức phòng, tránh, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra (như gia cố nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng...).

5. Đối với các khu vực trọng điểm, xung yếu (thường xuyên bị ảnh hưởng mưa, bão, xảy ra ngập lụt khi triều cường, xả lũ ở thượng nguồn, sạt lở đất…): Phải chủ động rà soát, xác định số hộ dân, số dân phải sơ tán di dời, phải xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ngoài ra chủ động dự phòng vật tư, phương tiện, nhân lực tại chỗ (kể cả lực lượng huy động) để kịp thời tổ chức ứng cứu ngay khi bão, lụt, thiên tai xảy ra trên địa bàn.

6. Có kế hoạch xây dựng lộ trình chuẩn hóa quy chuẩn thiết kế nhà ở, trường học, trạm xá, công trình với kết cấu phù hợp, đủ khả năng phòng tránh động đất, lụt, bão, lốc xoáy, gió mạnh; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ thích hợp để hạn chế thiệt hại.

7. Các địa phương, vùng sâu, vùng xa không có giao thông đường bộ kết nối liên vùng cần phải chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, chất đốt, nhiên liệu, thuốc men ở từng gia đình, từng ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tích cực giải phóng mặt bằng cho các dự án thủy lợi, chống úng, tiêu thoát nước.

9. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để đề ra phương án diễn tập di dời hoặc phương án tìm kiếm cứu nạn thích hợp; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã hoàn thành trước quý II hàng năm.

10. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách, quy định về thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão; chỉ đạo thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống lụt, bão đúng quy định.

11. Kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép đối với hệ thống tiêu thoát nước; lấn chiếm đê bao, bờ bao, công trình thủy lợi, sông, kênh, rạch; san lấp kênh, rạch trái phép.

12. Tùy theo đặc điểm, đặc thù từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định nhiệm vụ, trách nhiệm và phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện và phối hợp thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, phòng, ban thực hiện công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 31. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp với các phòng, ban chức năng thuộc cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 30 Quy định này; những vấn đề vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã báo ngay bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo giải quyết.

2. Các công trình thủy lợi, chống ngập úng, tiêu thoát nước trên địa bàn cấp xã nào do Ủy ban nhân dân cấp xã đó tổ chức thực hiện phương án bảo vệ. Phương án bảo vệ công trình tại cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn lập và phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ấp, khu phố, tổ dân phố thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 32. Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn tỉnh

1. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện việc xây dựng các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; báo cáo kết quả thực hiện về cấp trên trực tiếp.

2. Đóng góp tài chính, vật tư, nhân lực cùng chính quyền địa phương để thực hiện công tác tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống lụt, bão, đê bao, bờ bao liên quan đến diện tích đất giao đơn vị sử dụng; thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm đúng theo quy định.

Chương IV

NGUỒN TÀI CHÍNH PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Điều 33. Nguồn tài chính phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1. Ngân sách (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) cấp hàng năm, dự phòng thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định của pháp luật về phòng, chống ứng phó và khắc phục lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Quỹ phòng, chống lụt, bão (tỉnh, cấp huyện).

3. Các khoản hỗ trợ, viện trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục lụt, bão, thiên tai.

4. Kinh phí, vật tư đã sử dụng để phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, trang thiết bị, phương tiện mua sắm cho phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn không phân biệt từ nguồn nào đều phải vào sổ sách và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Hàng năm, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp, các ngành.

b) Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai năm trước làm cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án và biện pháp chủ động phòng tránh thiên tai cho năm sau.

c) Lập dự toán mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hoạt động quản lý điều hành công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác đầu tư xây dựng công trình, tổng hợp cùng với việc lập dự toán chi ngân sách Nhà nước, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

d) Thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

2. Kế hoạch phòng, chống thiên tai; phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai phải được xây dựng, thẩm tra và phê duyệt trong quý I hàng năm.

a) Cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm tra và phê duyệt.

b) Cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm tra và phê duyệt.

c) Cấp tỉnh:

- Kế hoạch của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng, thẩm tra và có sự góp ý của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trình Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phê duyệt;

- Đối với các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh do thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo xây dựng, thẩm tra và phê duyệt.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh

a) Tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng dân cư; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia ứng cứu công trình, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai; tổ chức vận động, quyên góp và phân phối tiền, hàng cứu trợ, giúp đỡ đồng bào vùng bị nạn.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.870
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137