Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 790/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 203/TTr-SKHCN ngày 02/3/2017 kèm theo Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 16 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2017 (Có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các thành viên Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

01

Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

II

Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

02

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS và MobileGIS trong công tác quảng bá xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

03

Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

04

Điều tra đánh giá trình độ công nghệ sản xuất một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

III

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

05

Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong các môn khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) theo hướng tích hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở

Giao trực tiếp

06

Nghiên cứu tác động của du lịch đến việc xóa, giảm nghèo tại khu vực ven biển đảo của tỉnh Bình Định và tính ứng dụng của bộ công cụ giảm nghèo thông qua du lịch của tổ chức Lao động thế giới

Giao trực tiếp

IV

Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp

07

Nghiên cứu khả năng thích nghi và sinh sản, sinh trưởng của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định

Giao trực tiếp

08

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất dừa ta (dừa lấy dầu) tại Bình Định

Giao trực tiếp

09

Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông (Anabas testudineus, Bolch 1792) tại Bình Định

Giao trực tiếp

10

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh trùn quế để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế bệnh chết ẻo, thối thân, thối rễ, vàng lá trên cây Lạc, Ớt, Hành, Kiệu tại tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

11

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác trong sản xuất vừng trên chân đất lúa chuyển đổi tại Bình Định

Giao trực tiếp

V

Lĩnh vực Khoa học y dược

12

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị hiếm muộn tại BVĐK tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

13

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tắc mạch phối hợp bơm hóa chất động mạch (TACE) trong điều trị ung thư gan nguyên phát

Giao trực tiếp

14

Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm Enterovirus, Enterovirus 71 và Coxsackie A16 trên bệnh nhân Tay Chân Miệng, một số đặc điểm cận lâm sàng, lâm sàng và dịch tễ học phân tử bệnh Tay Chân Miệng tại tỉnh Bình Định năm 2017

Giao trực tiếp

15

Nghiên cứu giải pháp can thiệp về dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) tại tỉnh Bình Định.

Giao trực tiếp

16

Đánh giá kết quả đặt máy tạo nhịp 2 buồng tái đồng bộ cơ tim trong điều trị suy nút xoang và Block nhĩ thất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Giao trực tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 790/QĐ-UBND phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


315
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127