Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 512/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 512/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn khoa học tại Biên bản họp ngày 06/12/2016 và đề nghị của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-VNCPTKTXH ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tên các nhiệm vụ khoa học thực hiện:

- Tái cơ cấu kinh tế Bình Định theo Quyết định số 339/QĐ-TTg - Vấn đề và giải pháp;

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí thành phố sống tốt cho Quy Nhơn và vùng phụ cận;

- Chất lượng quản trị các xã đạt nông thôn mới tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp;

- Định hướng thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ số phát triển con người (HDI) và đặc trưng văn hóa Bình Định.

2. Nguồn kinh phí:

Từ nguồn kinh phí nghiệp vụ của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định được phân bổ trong năm 2017.

Điều 2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức phê duyệt đề cương, kinh phí dưới 300.000.000 đồng/nhiệm vụ) thực hiện các nhiệm vụ nêu trên (sau khi được Hội đồng khoa học của Viện và Tổ thẩm định tài chính thông qua), đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 512/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


300
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70