Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ 2021 chi hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

Số hiệu: 3749/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

02 mức hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0

Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, đoàn viên, người lao động là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ như sau:

- Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Trước đây, đoàn viên, người lao động là F0 được hỗ trợ với mức 3.000.000 đồng/người.

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ 15/12/2021 và thay thế Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

- Căn cứ Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;

- Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

- Căn cứ Thông báo Kết luận số 477/TB-TLĐ ngày 07 tháng 12 năm 2021 về các nội dung của Hội nghị lần thứ 24 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII);

- Xét đề nghị của Ban Quan hệ Lao động, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, theo đối tượng và mức chi như sau:

1. Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ:

a) Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid- 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

b) Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

2. Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.

3. Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm.

Điều 2. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19

1. Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/năm. Giao Ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm.

2. Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/năm. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.

3. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 được áp dụng các chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars-CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại Điều 1 Quyết định này thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ theo Quyết định này (không bao gồm nội dung Khoản 2 Điều 2) được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn hằng năm, tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi, phải đề nghị Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ thì báo cáo Tổng Liên đoàn xem xét quyết định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ hoặc Quyết định 3022/QĐ-TLĐ và đã được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết thực hiện chi hỗ trợ.

4. Trường hợp đoàn viên, người lao động bị dương tính với Sars-CoV-2 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, chưa được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

5. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Quyết định này để tổ chức triển khai tới các cấp công đoàn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn và không cao hơn các mức quy định tại Quyết định này. Định kỳ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu đề nghị báo cáo về Tổng Liên đoàn để tổng hợp, nắm tình hình.

6. Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 6 Điều 5;
- Ban Dân vận TW (b/c);
- VPTWĐ, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, TC, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

 

THE VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3749/QD-TLD

Hanoi, December 15, 2021

 

DECISION

ON FINANCIAL SUPPORT FOR UNIONISTS AND EMPLOYEES IMPACTED BY COVID-19

PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

- Pursuant to the Trade Union Law 2012;

- Pursuant to the Law on State Budget 2015;

- Pursuant to the Regulation of Vietnam Trade Union 2018;

- Pursuant to the Government’s Decree No. 191/ND-CP dated November 21, 2013 on elaboration of trade union finance;

- Pursuant to Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19”;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- At the request of the Board of Labour Relations, the Finance Department of the Vietnam General Confederation of Labour,

HEREBY DECIDES

Article 1. To offer financial support to unionists and employees impacted by Covid-19

Federations of provinces and cities, trade unions of ministries and central branches and equivalence, trade unions of general corporations affiliated to the General Confederation; superior trade unions of grassroots trade unions are entitled to provide financial support for unionists and employees impacted by Covid-19 as follows:

1. Unionists and employees who are F0 patients and do not commit any violations against anti-Covid-19 regulations may receive:

a) Up to VND 3,000,000 per person if they have severe symptoms that require at least 21 days of treatment at designated hospitals or health facilities according to written certification by the competent health authorities.

b) Up to VND 1,500,000 per person if they have to be outpatients for at least 21 days or inpatients for less than 21 days at designated hospitals or health facilities according to written certification by the competent health authorities.

2. If a unionist or employee who has paid the trade union fee to his company or agency dies from Covid-19, his/her relative may receive a financial support of VND 5,000,000.

3. Regarding other cases impacted by Covid-19 that also need financial support, Standing board of Federations of provinces and cities, trade unions of ministries and central branches and equivalence, trade unions of general corporations affiliated to the General Confederation; superior trade unions of grassroots trade unions may, on their own initiative, make decisions on financial support in consideration of regulations on for financial delegation of the General Federation depending upon the Covid-19 circumstances and the sources of trade union finance that have been approved in the year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Union representatives of superior trade unions, or unionists and employees who are mobilized by the superior trade unions to join the fight against Covid-19 may receive a financial support of VND 100,000 to 150,000/person/day, including days off and holidays, depending on the nature, work and days of participation but not exceeding VND 2,000,000/person/year. The standing boards of trade unions shall make and take responsibility for their own decisions.

2. Representatives of trade unions of companies and agencies may receive: a financial support of VND 80,000 to 120,000/person/day, including days off and holidays, depending on the nature, work and days of participation but not exceeding VND 1,500,000/person/year. The executive board of grassroots-level trade union shall, based on the approved budget, make and take responsibility for their own decision.

3. If a union representative joining the fight against Covid-19 has Covid-19, he/she may receive the financial support as prescribed in Article 1 of this Decision.

Article 3. Rules for support

Each F0 patient may only receive one financial support regardless how many time they have tested positive for Sars-CoV-2. Any person who is eligible for multiple support amounts as specified in Article 1 of this Decision may only receive the highest one. If a person who received a financial support as a F0 patient dies from Covid-19, his/her relative may receive the support as prescribed in Article 2 of this Decision.

Article 4. Sources of funds

Funding sources for support according to this Decision (excluding clause 2 Article 2) are allocated in the confederation expenditure and revenue estimates, accumulated finance and resources from private sectors in federations of provinces and cities, trade unions of ministries and central branches and equivalence, trade unions of general corporations affiliated to the General Federation; superior trade unions of grassroots trade unions. In case entities fail to balance revenues and expenditures and need finance from General Confederation, report to General Confederation for consideration.

Article 5. Implementation

1. This Decision comes into force as of the date of signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. If unionist and employees who meet the support eligibility requirements under Decision No. 2606/QD-TLD or Decision No. 3022/QD-TLD have their support claims received by the trade unions before the date of entry of this Decision, then proceed the support process.

4. If a unionist or employee has tested positive for Sars-CoV-2 before the effective date of this Decision but his/her treatment duration goes beyond the mentioned effective date, and besides he/she has not received the support while meeting the support eligibility requirements as prescribed in clause 1 Article 1 of this Decision, then proceed the support process for him/her.

5. Pursuant to this Decision, standing boards of federations of provinces and cities, trade unions of ministries and central branches and equivalence, trade unions of general corporations affiliated to the General Confederation shall promulgate guidelines to trade unions at all levels in a public and transparent manner with eligible persons as prescribed applicable state regulations and regulations of the General Federation and not higher than the statutory support amounts in this Decision. Send monthly or ad-hoc reports to the General Federation for consolidation.

6. Departments, the Office of the Inspection Committee, the Office of the Vietnam General Confederation of Labour; entities affiliated to the Vietnam General Confederation of Labor; Confederations of provinces and cities, trade unions of ministries and central branches and equivalence, trade unions of general corporations affiliated to the General Confederation and shall implement this Decision./.

 

 

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
DEPUTY PRESIDENT
Phan Van Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.622

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!