Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2057-QĐ/PC năm 1996 về cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Số hiệu: 2057-QĐ/PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lã Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 06/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2057-QĐ/PC

Hà Nội , ngày 06 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CẤP PHÉP ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải.
Căn cứ Nghị định số 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ "Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa".
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mọi tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép cư trú và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trước khi đóng mới phương tiện để tham gia vận tải hành khách, hàng hoá, dịch vụ du lịch, hoạt động thể thao trên đường thuỷ nội địa Việt Nam đều phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Điều 2. Cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu đóng mới phương tiện thuỷ nội địa, phải làm đơn theo các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3.

1. Cục đường sông Việt Nam quản lý việc cấp giấy phép đóng mới các phương tiện thống nhất trong cả nước và trực tiếp cấp giấy phép đóng mới các phương tiện lắp máy có công suất từ 135 CV trở lên, các phương tiện không lắp máy có trọng tải từ 200 tấn trở lên; các phương tiện thử nghiệm.

2. Sở giao thông vận tải, Sở giao thông công chính cấp giấy phép đóng mới cho các phương tiện ngoài đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này tại địa phương và định kỳ báo cáo về Cục đường sông Việt Nam (theo mẫu).

Điều 4. Khi nhận đủ hồ sơ xin phép đóng mới phương tiện, cơ quan cấp phép xem xét, chậm nhất sau 15 ngày phải thông báo kết quả cho người xin phép.

Điều 5. Thời hạn của giấy phép đóng mới phương tiện không quá 6 tháng kể từ ngày cấp. Nếu quá hạn ghi trong giấy phép mà người được cấp phép chưa triển khai thực hiện thì giấy phép hết hiệu lực.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1996

Mọi hành vi vi phạm Quyết định này đều bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ tham mưu của Bộ, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc các Sở giao thông vận tải, Sở giao thông công chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lã Ngọc Khuê

(Đã ký)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Sở GTVT
Số GP-ĐM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY PHÉP ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA.

Có giá trị đến hết ngày... tháng... năm 199...

Căn cứ Quyết định số.... ngày... tháng... năm 199 của Bộ trưởng Bộ GVTT về cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa.

Cục đường sông Việt Nam cho phép:

Tên cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân:

Địa chỉ:

Được đóng mới: Phương tiện thuỷ nội địa có các đặc tính cơ bản sau:

Loại phương tiện:............. Số lượng............. chiếc

Công dụng:.......................................................

Vùng hoạt động...................................................

Trọng tải:.....................Hàng................. tấn

Khách................ người

Động cơ chính:................ Loại động cơ......................

Tốc độ:....................... km/h

Vật liệu vỏ:..................................................... Yêu cầu................ thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của ngành và của Nhà nước khi tiến hành đóng mới phương tiện.

Ngày... tháng... năm 199...

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Sở GTVT
Số GP-ĐM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY PHÉP ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA.

Có giá trị đến hết ngày... tháng... năm 199...

Căn cứ Quyết định số... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ GTVT về cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa.

Sở Giao thông vận tải cho phép:

Tên cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân:

Địa chỉ:

Được phép đóng mới chiếc phương tiện thuỷ nội địa có các đặc tính cơ bản sau:

- Loại phương tiện:.............. Số lượng............ chiếc

- Công dụng:.....................................................

- Vùng hoạt động.................................................

- Trọng tải:..................... Hàng................. tấn

Khách................ người

- Động cơ chính:................. Loại động cơ...................

- Tốc độ:........................ km/h

- Vật liệu vỏ:................................................... Yêu cầu.............. thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của Ngành và của Nhà nước khi tiến hành đóng mới phương tiện.

Ngày... tháng... năm 199...

 

(MẪU SỐ 1: ĐƠN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN HOẶC DOANH NGHIỆP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 199

ĐƠN XIN ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Kính gửi:

Tên cơ quan hoặc doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Quyết định thành lập (hoặc giấy phép đầu tư) số

do Cấp ngày tháng năm 199

Xin phép được đóng mới phương tiện thuỷ có các đặc điểm cơ bản sau đây:

- Loại phương tiện:

- Vùng hoạt động

- Trọng tải: Hàng tấn

Khách người

- Động cơ chính: Loại động cơ:

- Tốc độ: km/h

Nhằm mục đích:

Số lượng phương tiện xin đóng chiếc.

Xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong đóng mới và khai thác phương tiện thuỷ nội địa

Ký tên, đóng dấu

 

(MẪU SỐ 2: ĐƠN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VIỆT NAM HOẶC
NƯỚC NGOÀI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 199

ĐƠN XIN ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Kính gửi:

Họ và tên:

Địa chỉ:

(Nếu là cá nhân nước ngoài phải ghi rõ hộ chiếu số.... ngày... tháng... năm.... thị thực số.... ngày..... tháng.... năm.....

Xin phép được đóng mới phương tiện thuỷ có các đặc điểm cơ bản sau đây:

- Loại phương tiện:

- Vùng hoạt động

- Trọng tải: Hàng tấn

Khách người

- Động cơ chính: Loại động cơ:

- Tốc độ: km/h

Nhằm mục đích:

Số lượng phương tiện xin đóng chiếc.

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong đóng mới và khai thác phương tiện thuỷ nội địa

Xác nhận của Chính quyền địa phương Ký tên

cấp phường, xã

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2057-QĐ/PC năm 1996 về cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45