Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1528/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1528/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NÂNG CẤP, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, nay là Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ đến năm 2020;

Xét tờ trình số 68/TTr-CNNLPT-XD ngày 20/3/2013 về việc xin phê duyệt chủ trương lập dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch và xử lý nước thải, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án đầu tư: Nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ.

2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ.

4. Nội dung công việc: Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải cho Trụ sở chính của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ (tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ) và Trung tâm Đào tạo phát triển nông thôn trực thuộc Trường (tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh), đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt, học tập và xử lý nước thải cho học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên của Trường tại 2 cơ sở trên.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng công trình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ rà soát chi tiết các hạng mục cấp nước sạch và xử lý nước thải cần nâng cấp, xây dựng mới; xác định qui mô dự án phù hợp với nội dung ở khoản 4, Điều 1 trong Quyết định này; triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN Phú Thọ;
- Lưu VT, KH. (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1528/QĐ-BNN-KH ngày 04/07/2013 cho phép lập dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219