Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 47/CT-TTg 2017 chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển

Số hiệu: 47/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, việc ban hành và triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu của các cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu, từng bước chuyên nghiệp hóa trong hoạt động đấu thầu. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động đấu thầu tại các bộ, ngành, địa phương trong những năm qua được triển khai khá tốt, tỷ lệ tiết kiệm bình quân luôn duy trì ở mức khá năm 2016 (đạt 7,11%), số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng tăng nhanh theo từng năm với tỷ lệ thực hiện cao, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường, khuyến khích, tạo điều kiện cho hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong nước phát triển để từng bước thay thế hàng hóa nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu thầu tại các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp còn nhiều tồn tại, thách thức, như: Thời gian trong đấu thầu kéo dài do các nguyên nhân chủ quan, hiệu quả đu thầu chưa đạt được như kỳ vọng; các bên trong đấu thầu (người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu...) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, quá trình thực hiện còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm; vn còn tình trạng đùn đy trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ đối với những nhiệm vụ đã được phân cấp giải quyết theo thẩm quyền; việc công khai, minh bạch thông tin chưa được đảm bảo theo quy định; các hành vi vi phạm chưa được giải quyết triệt để, tình trạng biến tướng với những biểu hiện phức tạp và tinh vi như dàn xếp, “quân xanh”, “quân đỏ”, chia nhỏ gói thu đchỉ định thu, quy định các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp trong hồ sơ mời thầu (HSMT), đặc biệt tình trạng cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu (quây thầu, vây thầu) vẫn tiếp diễn, chưa được khắc phục.

Đkịp thời khắc phục tình trạng trên, đồng thời chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đu thầu nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đu thầu, Thủ tướng Chính phủ chthị:

I. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, BÊN MỜI THẦU

1. Thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Cụ thể là:

Bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC), tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)/hồ sơ đề xuất (HSĐX). Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thu trong việc mua HSMT/HSYC và nộp HSDT/HSĐX. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác đấu thầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả cao nhất theo các nội dung chủ yếu sau:

a) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình phát hành HSMT/HSYC, nộp HSDT/HSĐX và thực hiện hợp đồng.

b) Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công tác phát hành HSMT/HSYC, cản trở việc nộp HSDT/HSĐX phải tổ chức xác minh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu và cơ quan an ninh để có biện pháp xử lý kịp thời.

c) Giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của nhà thầu đảm bảo quyn và lợi ích hp pháp của nhà thu, không đxảy ra tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

d) Thực hiện đăng tải công khai HSMT/HSYC trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và mời các cơ quan thông tấn, báo chí, đại diện cộng đồng dân cư trong khu vực tham gia lễ mở thầu để tăng cường tính minh bạch và giám sát cộng đồng.

đ) Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). Bên mời thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nhà thầu bị cản trkhông thể tiếp cận thông tin trong đấu thầu, không mua được HSMT/HSYC với lý do như không có cán bộ trực bán, không có đủ HSMT/HSYC cần phải chụp HSMT/HSYC... hoặc bị cản trở nộp HSDT/HSĐX.

e) Công khai đường dây nóng của Báo Đấu thầu theo số điện thoại 0243.768.6611 khi phát hành HSMT/HSYC để nhà thầu có thể phản ánh kịp thời về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Tất cả các hành vi vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định từ Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Công khai thông tin trong đấu thầu

Thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tại Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 15 tháng 3 năm 2017, văn bản số 3262/VPCP-QHĐP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ) và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TTLT 07), cụ thể như sau:

a) Các thông tin phải đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Đối với các dự án đầu tư phát triển và dự toán trong mua sắm thường xuyên bắt buộc phải đăng tải các thông tin: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông báo mời quan tâm; thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời thầu; thông báo mời chào hàng; thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu; kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời thầu; thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà đầu tư; danh mục (thông tin) dự án có sử dụng đất; danh mục (thông tin) về dự án PPP;

- Các thông tin khác gồm: Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin giảng viên về đấu thầu; thông tin cơ sở đào tạo về đấu thầu; thông tin về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; cơ sở dữ liệu về nhà thầu/nhà đầu tư; thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

b) Để bảo đảm công khai, minh bạch tối đa các thông tin trong công tác đấu thầu gắn với trách nhiệm của bên mời thầu, yêu cầu:

- Chủ đầu tư, bên mời thầu tự đăng tải các thông tin thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại TTLT 07 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các thông tin này sẽ được tự động trích xuất, đăng tải trên Báo Đấu thầu;

- Trường hợp bên mời thầu đã có chứng thư số nhưng do điều kiện ở vùng sâu, vùng xa, không thtự đăng tải thông tin trên Hệ thng mạng đu thầu quốc gia, bên mời thầu phải có văn bản gửi đến Báo Đấu thầu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận về việc không đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan chủ quản. Theo đó, Báo Đu thầu sẽ hỗ trợ 01 lần đăng tải và hướng dẫn quy trình sau khi nhận được văn bản đề xuất của bên mời thầu. Các lần đăng tải tiếp theo, bên mời thu phải tự đăng tải trên Hệ thng mạng đấu thầu quốc gia theo quy định;

Chủ đầu tư/bên mời thầu không tuân thủ quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Về lựa chọn nhà thầu qua mạng

a) Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2016 và TTLT 07.

b) Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có kế hoạch, btrí cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng để triển khai thực hiện.

4. Về kiểm soát tư vn đấu thầu

Trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vn đấu thầu phải quy định rõ trách nhiệm của tư vấn đấu thầu, các điều kiện ràng buộc khi tư vấn đấu thầu vi phạm hoặc không đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ tại hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với tư vn đấu thầu. Trong mọi trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn tư vấn đấu thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm dẫn đến xảy ra sai sót từ phía tư vấn đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu có hành vi vi phạm như dàn xếp; cố tình gây ra sai sót trong lập, thẩm định HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX; thông thầu.

5. Về xây dựng HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX

a) Đối với xây dựng HSMT/HSYC

Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không được đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu; không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.

Không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế..., trong HSMT/HSYC có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Trường hợp trong HSDT/HSĐX, nhà thầu không có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT/HSĐX và chỉ được trao hợp đồng sau khi đã cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu...

HSMT/HSYC phải được xây dựng đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp yêu cầu cụ thể từng gói thầu, đảm bảo theo đúng quy định, không mang tính định hướng, tạo lợi thế hoặc cản trở sự tham gia của một hoặc một số nhà thầu.

b) Đối với đánh giá HSDT/HSĐX

Phải căn cứ theo quy định pháp luật về đấu thầu, theo các yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC, nội dung HSDT/HSĐX, tài liệu làm rõ HSDT/HSĐX (nếu có), bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch. Trường hợp có những thông tin cần làm rõ, yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, làm rõ trên nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp và giá dự thầu.

Tổ chức, cá nhân vi phạm đối với việc xây dựng HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

II. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

Hoạt động độc lập khi tiến hành thẩm định, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng. Có quyền yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

Đơn vị thẩm định có quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định. Việc thẩm định phải đảm bảo chất lượng, thời hạn và nội dung phải đy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định căn cứ quy định tại TTLT 07 để chủ động đề xuất áp dụng đu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện; căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, tuyệt đối không cho phép chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đồng thời chủ động đề xuất các hình thức lựa chọn nhà thu có tính cạnh tranh hơn đối với những gói thu có thể chđịnh thu nhưng áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác sẽ hiệu quả hơn.

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

1. Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thẩm định thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu (chú trọng đến thời gian đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định, phê duyệt) và thực hiện hợp đồng.

2. Nghiêm cấm việc người có thẩm quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu của chủ đu tư/bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền. Tuyệt đối không trình Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đối với những gói thầu thuộc thẩm quyền có thể lựa chọn nhà thầu theo các hình thức quy định từ Điều 20 đến Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

4. Có trách nhiệm giải quyết các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền, không đẩy trách nhiệm cho các bộ, ngành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà thuộc trách nhiệm của mình như xử lý tình huống, kiến nghị trong đấu thầu.

5. Có chế tài xử lý nghiêm và ban hành Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đảm bảo chấn chỉnh kịp thời, triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu thuộc phạm vi mình phụ trách.

IV. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Các cơ quan, đơn vị quản lý công tác đấu thầu bảo đảm thực hiện tốt trách nhiệm kiểm tra, giám sát, bảo đảm yêu cầu chất lượng hoạt động đấu thầu, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Nội dung kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, bao gồm: (1) Giám sát, theo dõi việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư và (2) Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu; kiểm tra đào tạo về đấu thầu; kiểm tra việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (qua mạng và không qua mạng); ký kết hợp đồng; kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác đấu thầu và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu.

Chú trọng kiểm tra đối với những gói thầu quy mô lớn, phức tạp, các gói thầu không nằm trong hạn mức nhưng áp dụng chỉ định thầu hoặc các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần đặc biệt lưu ý kiểm tra việc công khai thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên, chuyên sâu về công tác đấu thầu. Các cuộc kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu, chất lượng, giúp phát hiện sớm và đầy đủ các vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, đặc biệt là xử lý các vi phạm.

Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý. Trường hợp cần thiết hoặc phát hiện những vi phạm nghiêm trọng cần chủ động đề xuất các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Căn cứ mức độ vi phạm, đề nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định theo đúng quy định tại Điều 123 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

V. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP, CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện đối với hiệu quả công tác quản lý về đấu thầu. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết triệt để, khẩn trương các kiến nghị theo đúng quy định tại Điều 91 và quy trình tại Điều 92 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện tổng kết, báo cáo thường xuyên về công tác đu thầu theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Bộ trưởng các bộ, người đứng đầu các ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; người đứng đầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đxảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi tt là các bộ, ngành, địa phương), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước:

a) Phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện các nội dung Chỉ thị này đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của dự án/dự toán và cơ quan quản lý về đấu thầu tại bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý;

b) Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm (nếu có);

c) Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo Chỉ thị này, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1402/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2016, TTLT 07 và yêu cầu tại mục 2 Phần I Chỉ thị này, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quây thầu, vây thầu,... căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, không bố trí vn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước, đặc biệt đối với các gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực.

b) Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng ký chng thư số và đăng tải thông tin theo quy định.

c) Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) trong đó có nội dung đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, việc đăng tải công khai thông tin, xử lý các hành vi vi phạm và kết quả thực hiện các nội dung khác của Chỉ thị này.

3. Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trực thuộc, các cơ quan thẩm định và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và các quy định pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No. 47/CT-TTg

Ha Noi, December 27, 2017

 

DIRECTIVE

ON IMPROVEMENT OF BIDDING ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INVESTMENT PROJECTS AND REGULAR PURCHASE FUNDED BY THE STATE BUDGET

Over the years, the promulgation and implementation of Law No. 43/2013/QH13 on bidding (hereinafter referred to as “Law on bidding”) and the Government’s Decree No. 63/2014/ND-CP providing guidelines for certain articles of Law on bidding in terms of selecting contractors and instructional Circulars issued by Ministries have effectively improved the management, instruction, inspection and supervision of bidding activities by regulatory authorities, project owners, procuring entities and bidders, gradually professionalize bidding activities. According to reports submitted by the Ministry of Planning and Investment, bidding activities by ministries and local authorities over the years have been carried out quite well, the average saving rate is quite good in 2016 (7.11%), quantity of contract packages from online bidding increases quickly in each year with high rate of execution and ensure transparence of information. Besides, to intensify, encourage and facilitate development of domestic products for gradually replacing imports, the Prime Minister promulgates the Directive No. 13/CT-TTg dated April 04, 2017 on increasing the use of domestic materials and goods for bidding on development investment projects and regular purchase funded by the state budget.

However, beside achievements, bidding activities by ministries, local authorities and enterprises also have many shortcomings such as the bidding period is prolonged due to subjective reasons, the bidding activities are not effective as expected; parties involved in the bidding (competent persons, project owners, procuring entities, bidding consultants, etc.) fail to fulfill their responsibilities as prescribed by law and let many mistakes and violations occur during the execution of contracts; there is still a situation of shifting responsibility to the Prime Minister for duties assigned in accordance with power; the transparence of information is not ensured as prescribed; violations have not been handled absolutely; transformation with complex and sophisticated expressions such as bid rigging, cover bidding, subdivision of contract packages for direct contracting, stipulation of unreasonable and inappropriate conditions in bidding documents, especially obstruction of the participation by contractors has not been eliminated.

To promptly remedy the abovementioned shortcomings and concurrently improve bidding activities to increase effectiveness of implementation of law on bidding, the Prime Minister issues the Directive which specify that:

I. REGARDING PROJECT OWNERS AND PROCURING ENTITIES

1. Project owners and procuring entities shall fulfill their responsibilities and ensure effective and timely selection of contractors in accordance with regulations of law. To be specific:

Ensure transparence during the issuance of bidding documents/ request for proposals and receipt of bid packages/proposals All actions aiming to obstruct the purchase of bidding documents/ requests for proposals and submission of bid packages/proposals by bidders are prohibited. Grasp and concentrate on direction on immediate improvement of bidding activities, ensuring the principle of competition, fairness, transparency and efficiency with the following main contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) When detecting violations of law on issuance of bidding documents/request for proposals by an organization or individual or obstruction of submission of bid packages/proposals, verify and deal with these problems within it powers or report them to competent persons, bidding authorities or security authorities for timely solutions.

c) Promptly and thoroughly deal with petitions and problems reported by bidders to ensure their legal rights and interests, prevent prolonged petitions and complaints.

d) Publish bidding documents/requests for proposals on the national bidding network in accordance with regulations of law, encourage ministries and local authorities to publish the bidding documents/requests for proposals on their websites and invite news agencies and the community’s representatives in the area to participate in the bid opening ceremony to increase transparency and community supervision.

dd) When organizing selection of contractors, specify names, phone numbers and addresses of procuring entities and phone numbers of officials in charge of issuance of bidding documents/request for proposals. If bidding consultancy services are used for providing assistance in issuing bidding documents/request for proposals, information on, phone numbers and addresses of bidding consultants will be added. Bidding documents/requests for proposals shall be issued in premises of project owners, procuring entities and bidding consultants (if any). A procuring entity is responsible for cases in which bidders cannot access bidding information, buy bidding documents/request for proposals because there is no seller, bidding documents/request for proposals are not enough so bidders have to take photos thereof or bidders are prevented from submitting bid packages/proposals.

e) Publish the hotline of bidding newspaper with the phone number 0243.768.6611 when issuing bidding documents/request for proposals in order that bidders report violations of law on bidding during the selection of contractors.

All violations, depending on their extent, shall be handled in accordance with regulations from Article 121 to Article 124 of the Decree No. 63/2014/ND-CP and other relevant regulations of law.

2. Publishing bidding information

Bidding information shall be published in accordance with regulations in Article 8 of Law No. 43/2013/QH13 on bidding; Articles 7 and 8 of the Decree No. 63/2014/ND-CP, directions provided by the Prime Minister and Chairman of the Vietnamese Fatherland Front at the convention of implementation of regulations on cooperation between the Government and the Vietnamese Fatherland Front (specified in the notification No. 138/TB-VPCP dated March 15, 2017 and document No. 3262/VPCP-QHDP dated April 05, 2017 of the Office of the Government) and the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC dated September 08, 2015 of the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance providing guidelines for online provision and publication of bidding information and selection of contractors. To be specific:

a) The following information shall be published on the national bidding network:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regarding public-private partnership projects (hereinafter referred to as “PPP project”), projects using land, the following information shall be published: Plans for selecting contractors, invitation for EOI request; invitation for prequalification applications; invitation to bid; invitation for offer; notification of cancellation, extension, adjustment and correction of posted information; short lists; results of investor selection; the list of projects using land and the list of PPP projects;

- Other information to be published includes legislative documents on bidding; bidding information instructors; information on bidding educational institutes; information on individuals issued with bidding practicing certificates; database on bidders/investors; information on foreign contractors or investors that are successful bidders and information on actions against violations of law on bidding.

b) To ensure transparence of bidding information enclosed with responsibilities of procuring entities, requesting that:

- Project owners and procuring entities shall post the information under their management in accordance with regulations of the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC on the national bidding network. The information shall be automatically extracted and posted on the bidding newspaper;

- If a procuring entity located in remote and isolated areas has obtained the digital identity but cannot post its information on the national bidding network, it shall send a written explanation which specifies reasons and confirmation of the failure to satisfy requirements for technology and information infrastructure provided by its supervisory authority. The bidding newspaper shall provide assistance in the first posting of information and provide instructions on procedures after receiving the proposal of the procuring entity. The procuring entity shall post its information on the national bidding network for the next time in accordance with regulations of law;

Project owners/procuring entities that fail to comply with regulations on posting bidding information shall face the penalties prescribed in Article 22 of the Government’s Decree No. 50/2016/ND-CP dated June 01, 2016 on penalties for administrative violations of regulations on planning and investment.

3. Online selection of contractors

a) The route map for online selection of contractors shall be followed according to the master plan and route map for online bidding in the period 2016 -2025 that have been approved by the Prime Minister in the Decision No. 1402/QD-TTg dated July 13, 2016 and the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC.

b) Project owners and procuring entities shall have plans for assigning officials in charge of bidding to take training courses in online bidding for execution thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A contract between the project owner, procuring entity and bidding consultant shall specify responsibilities of bidding consultants, handling of cases in which the bidding consultant violates or fails to satisfy the quality requirements and schedule prescribed in the contract. In all cases, project owners and procuring entities shall take responsibilities for selecting unqualified bidding consultants which leads to mistakes made by bidding consultants or violations committed by bidding consultants such as bid rigging, intentionally causing errors in preparation or appraisal of bidding documents/request for proposals, assessment of bid packages/proposals or bid rigging.

5. Preparation of bidding documents/request for proposals and assessment of bid packages/proposals

a) Regarding preparation of bidding documents/request for proposals

In case of technical construction, the project owner shall not impose conditions to obstruct the participation of bidders or to create an advantage for one or multiple bidders causing unfair competition and concurrently shall not impose excessive requirements to increase the quoted bid or to obstruct the participation of bidders or requirements for specific marks or origins of goods, including names of countries, group of countries or territories that cause discrimination.

Bidders are not required to submit sale licenses of producers or certificates of partnership or other equivalent documents regarding goods that are common, popular and available on the market, goods that have been standardized and maintained in accordance with regulations issued by their producers. Regarding particular and complicated goods require post-sale services such as maintenance, repair, provision of accessories and materials for replacement, etc, bidding documents/request for proposals may require sale licenses of producers, certificates of partnership or equivalent documents During the assessment of bid packages/proposals, bidders that fail to provide licenses of producers, certificates of partnership or other equivalent documents in their bid packages/proposals shall explain, provide additional documents and only receive contracts after providing the abovementioned documents.

Requirements aiming to obstruct the participation of bidders such as people involved in execution of contract packages must participate in social insurance or register their contracts signed with bidders; construction equipment must be owned by bidders and must not be leased or used for executing similar contracts in a specific area or requested capacity or experience of bidders is higher than those required in the contract packages, etc shall not be imposed.

Bidding documents/requests for proposals shall be prepared scientifically, objectively and in accordance with the specific requirements of each contract package, ensuring compliance with regulations, without orientation, creating advantages or obstructing the participation of one or some contractors.

b) Regarding assessment of bid packages/proposals

Assessment of bid packages/proposals shall be carried out in accordance with regulations of law on bidding and according to requirements specified in bidding documents/request for proposals, contents of bid packages/proposals and documents clarifying bid packages/proposals (if any) and ensure objectiveness, justice and transparency. If there is a bidder’s information required to be clarified, this bidder shall provide additional documents without any change in main contents of the submitted bid package/proposal and the quoted bid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. REGARDING APPRAISING ORGANIZATIONS

Appraising organizations shall work independently when carrying out appraisals and ensure objectiveness, truthfulness and justice. Appraising organizations are entitled to request project owners and procuring entities to provide sufficient relevant documents.

Appraising organizations are entitled to reserve their opinions and shall take responsibility for appraisal reports. The appraisal shall have its quality, time limit and contents ensured as prescribed in the Circular No. Circular 19/2015/TT-BKHDT dated November 27, 2015 of the Ministry of Planning and Investment on making appraisal reports during contractor selection process.

When appraising plans for selecting contractors, an appraising organization shall comply with regulations of the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC and propose online bidding regarding eligible contract packages; pursuant to Law No.43/2013/QH13 on bidding and the Decree No. 63/2014/ND-CP, refuse to allow direct contracting regarding contract packages that fails to satisfy all of the conditions prescribed in Article 22 of Law No. 43/2013/QH13 on bidding, concurrently propose methods for selecting contractors that are more competitive regarding contract packages to which only direct contracting is applied but the application of other methods for selecting contractors is more effective.

III. REGARDING COMPETENT PERSONS

1. Direct the project owner, the procuring entities and assessing authority to comply with regulations of law on bidding. Hasten the selection of contractors (focus on period of assessment of bid packages/proposals, appraisal and approval) and execution of contracts.

2. Prohibit competent persons from abusing their positions and powers to make illegally intervention in the process of contractor selection by the project owner/ procuring entity which leads to untrue results of contractor selection.

3. Make decisions and take responsibility for the contractor selection within his/her power. Not request the Prime Minister to consider and decide method for selecting contractors in the special cases prescribed in Article 26 of Law No. 43/2013/QH13 on bidding if contract packages are eligible for applying the methods for selecting contractors prescribed from Article 20 to Article 25 of Law No. 43/2013/QH13 on bidding.

4. Solve problems arising during the contractor selection within his/her powers, not shift responsibility for solving the problems under their responsibilities such as handling of cases and petitions during the bidding period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. REGARDING AUTHORITIES AND ORGANIZATIONS MANAGING BIDDING ACTIVITIES AFFILIATED TO MINISTRIES AND LOCAL AUTHORITIES, STATE GROUPS AND CORPORATIONS

An authority or organization managing bidding activities (hereinafter referred to as “supervisory organization”) shall inspect, supervise and ensure quality of bidding activities, promptly detect and propose actions against violations. Contents of the inspection and supervision shall comply with regulations of the Circular No.10/2016/TT-BKHDT dated July 22, 2016 of the Ministry of Planning and Investment providing detailed guidelines for supervision and inspection of bidding activities and include supervising the compliance with regulations of law on bidding during the selection of contractors and investors; inspecting the promulgation of guiding and directive documents on bidding, assignment of responsibilities in bidding activities; inspecting the training in bidding; inspecting the formulation and approval for plans for selecting contractors or investors; inspecting the selection of contractors or investor (including the online selection); conclusion of contracts; inspecting reports on bidding activities; inspecting supervision and inspection activities associated with bidding and inspecting other activities related to bidding.

Supervisory organizations shall focus on inspecting large and complicated contract packages, contract packages exceeding limits but subject to direct contracting and contract packages having multiple petitions, complaints and denunciations. During the inspection and supervision, published information on bidding shall be inspected in accordance with regulations of law on bidding.

Supervisory organizations shall carry out regular and advanced inspections of bidding activities. Inspections shall satisfy requirements, have their quality ensured and facilitate the early and sufficient detection of violations for timely solutions. Concurrently, inspection and supervision of compliance with inspecting conclusions, especially actions against violations shall be intensified.

Supervisory organizations shall regularly collect information, feedbacks and petitions on negative acts and violations in bidding activities for timely verification and handling. In case of necessity or detecting serious violations, supervisory organizations shall propose surprise inspections. According to extent of violations, supervisory organizations shall request competent persons to cancel, suspend the bidding or invalidate results of contractor selection or decisions in accordance with regulations in Article 123 of the Decree No. 63/2014/ND-CP.

V. MINISTRIES, MINISTERIAL AGENCIES, PEOPLE’S COMMITTEES AND STATE ECONOMIC GROUPS AND STATE CORPORATIONS.

Ministries, ministerial agencies, People’s Committees, state economic groups and state corporations shall take full responsibility for effectiveness of bidding management; Direct their affiliated entities to promptly deal with petitions in accordance with regulations in Article 91 and the procedures prescribed in Article 92 of Law on bidding, regularly collect information and carry out inspections and supervisions to promptly detect and take actions against violations; Consolidate and submit regular reports on bidding activities in accordance with regulations and law, sufficiently and seriously fulfill responsibilities of competent persons or project owners prescribed in Law on bidding.

Ministers, Chairmen/Chairwomen of People’s Committees, heads of state economic groups and state corporations shall be accountable to the Prime Minister for violations under their management.

VI. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Thoroughly and comprehensively provide the contents of this Directive for project owners, procuring entities, appraising organizations, competent persons of projects or cost estimates and their affiliated supervisory organizations in the regions and domains under their management;

b) Seriously impose penalties to organizations and individuals that commit violations of law on bidding and fail to comply with this Directive and be accountable to the Prime Ministers for violations (if any);

c) Direct project owners and procuring entities to comply with this Directive and take responsibility for results of implementation of this Directive, especially the publication of information and online bidding according to route maps approved by the Prime Minister in the Decision No.1402/QD-TTg dated July 13, 2016, the Joint Circular No. 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC and requirements in Section 2 Part I of this Directive, make performance results of these tasks become one of the criteria on assessing level of task fulfillment. If there are serious violations during the contractor selection such as bid rigging, obstruction of participation of bidders, etc. according the extent of violations, they shall face penalties in accordance with regulations of law.

d) Comply with regulations of the Government’s Resolution No. 60/NQ-CP dated July 8, 2016, not distribute or transfer capital to other projects in case of projects whose project owners or procuring entities determined to commit violations of law on bidding, which leads to prolonged petitions, complaints and denunciations by bidders and affects the progress of projects and contract packages.

2. The Ministry of Planning and Investment shall:

a) Take charge and cooperate with Ministries, ministerial agencies and People Committees in inspecting and supervising bidding activities in the whole country, especially contract packages having multiple feedbacks and complaints about negative acts;

b) Provide project owners and procuring entities with assistance in and instructions on registering digital identity and posting information in accordance with regulations of law.

c) Consolidate and submit annual reports on bidding activities which contain appraisals of contractor selection results, posting of information, actions against violations and results of implementation of other contents of this Directive to the Prime Ministry and post them on the national bidding network via the link http://muasamcong.mpi.gov.vn.

3. Ministries, ministerial agencies, People Committees, project owners, procuring entities and affiliated bidding authorities, appraising authorities and relevant organizations and individuals shall implement this Directive and other relevant regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58