Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 34/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2012/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 28/11/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh với những nội dung sau:

1. Về giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

2. Thống nhất danh mục phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách Trung ương năm 2011.

3. Về việc điều chỉnh mức thu thủy lợi phí nội đồng.

4. Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.

5. Về việc quy định đối tượng và thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

6. Về việc phân bổ kế hoạch ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013.

7. Về việc quy định giá đất ở tại Khu dân cư đối với khu đất quốc phòng tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

8. Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán năm 2012.

Nội dung cụ thể của các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp có phụ lục chung kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

PHỤ LỤC CHUNG

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 5)

1. VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2012.

a. Nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

Số TT

Danh mục các chương trình, mục tiêu

Đơn vị tính

KH 2012

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

 

 

-

Tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm

Người

2.500

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

 

 

-

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm

%

1,7

3

Chương trình mục tiêu gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

3.1

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

%

89

3.2

Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh

%

60

3.3

Tỷ lệ hộ nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh

%

67

3.4

Tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt

%

100

3.5

Tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt

%

74

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

 

 

4.1

Phòng chống bệnh phong

 

 

-

Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân

 

0,09

-

Tỷ lệ phát hiện 1/100.000 dân

 

0,9

4.2

Phòng chống bệnh lao

 

 

-

Phát hiện bệnh nhân các thể

Bệnh nhân

2.325

-

AFB (+) mới

Bệnh nhân

972

4.3

Phòng chống sốt rét

 

 

-

Tỷ lệ bệnh nhân sốt rét/1.000 dân số chung

 

0,19

4.4

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết

 

 

-

Tỷ lệ mắc/100.000 dân

 

75,6

-

Tỷ lệ chết/mắc

%

0,11

4.5

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

 

 

-

Số xã/phường triển khai mới

 

 

 

Động kinh

Xã/phường

20

-

Số bệnh nhân mới phát hiện

 

 

 

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

300

 

Số bệnh nhân ổn định

 

 

 

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

210

4.6

Tiêm chủng mở rộng

 

 

-

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi

%

≥ 95

-

Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2

%

≥ 95

-

Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai

%

≥ 90

4.7

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

-

Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ

%

90

-

Tỷ lệ phụ nữ đẻ do nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ

%

95

-

Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được nhân viên y tế chăm sóc trong tuần đầu sau sinh

%

85

4.8

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

 

 

-

Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân

%

17,4

-

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi

%

26,3

5

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

Mức giảm tỷ lệ sinh

0,2

 

Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái)

%

115

 

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh

%

5

 

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh

%

12

 

Số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong năm

Người

87.460

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

6.1

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

80

6.2

Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tuyến Trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ

%

90

6.3

Tỷ lệ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến cơ sở (quận/huyện, xã/phường) được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

85

6.4

Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

86

6.5

Tỷ lệ người sản xuất hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

65

6.6

Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

70

6.7

Tỷ lệ người tiêu dùng hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

70

6.8

Số phòng thí nghiệm cấp tỉnh tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm

Phòng thí nghiệm

1

6.9

Tỷ lệ ca ngộ độc/100.000 dân trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo

 

< 7

6.10

Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

%

85

6.11

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản về an toàn thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh)

%

60

6.12

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về an toàn thực phẩm (số cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh)

%

100

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

 

 

7.1

Tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích

Di tích

2

7.2

Tu bổ cấp thiết di tích

Di tích

2

7.3

Sưu tầm văn hóa phi vật thể

Dự án

1

7.4

Nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa

 

 

-

Cấp xã

Nhà văn hóa

1

-

Cấp thôn

Nhà văn hóa

2

7.5

Nội dung hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa

 

 

-

Cấp huyện

Nhà văn hóa

1

-

Cấp xã

Nhà văn hóa

10

-

Cấp thôn

Nhà văn hóa

10

7.6

Thiết bị đội thông tin lưu động

Đội thông tin

2

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo

 

 

8.1

Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

 

 

-

Thiết bị đồ chơi lớp học

Bộ

343

-

Thiết bị nội thất dùng chung

Bộ

343

-

Đồ chơi ngoài trời

Bộ

11

-

Thiết bị làm quen ngoại ngữ, tin học

Bộ

58

8.2

Tăng cường dạy và học ngoại ngữ

 

 

-

Số giáo viên dạy ngoại ngữ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được khảo sát năng lực tiếng Anh

Người

600

-

Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

Giáo viên

150

-

Số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do Trung ương tổ chức

Giáo viên

60

-

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

Trường

2

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

 

 

9.1

Tỷ lệ người cai nghiện có hồ sơ được quản lý

%

100

9.2

Tỷ lệ người nghiện đưa về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

%

15

9.3

Tỷ lệ người nghiện cai nghiện tại cơ sở tập trung

%

40

9.4

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

%

100

9.5

Tỷ lệ triệt phá diện tích tái trồng cây thuốc phiện, cần sa được phát hiện

%

100

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

 

 

 

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt so tổng số vụ phát sinh

%

> 72

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

 

 

11.1

Tỷ lệ cán bộ y tế xã, phường và thôn bản được tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.2

Tỷ lệ cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.3

Tỷ lệ xã tổ chức mô hình truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.4

Tỷ lệ doanh nghiệp, cơ sở vui chơi giải trí triển khai phòng, chống HIV/AIDS

%

90

11.5

Số mẫu giám sát HIV

Mẫu

5.000

11.6

Tỷ lệ xã/phường quản lý được người nhiễm HIV trên địa bàn

%

70

11.7

Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV

%

50

11.8

Tỷ lệ dân số trưởng thành được tư vấn xét nghiệm HIV

%

4

11.9

Tỷ lệ người nghiện, chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch

%

80

11.10

Tỷ lệ người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục

%

80

11.11

Tỷ lệ người lớn nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc ARV được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV

%

70

11.12

Tỷ lệ trẻ em nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị được tiếp cận với dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV

%

95

11.13

Tỷ lệ cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được tiếp cận với dịch vụ điều trị dự phòng bằng thuốc ARV

%

100

11.14

Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục duy trì điều trị bậc 1 sau 12 tháng điều trị bằng thuốc ARV

%

85

11.15

Tỷ lệ huyện có tình hình dịch HIV trung bình và cao có dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS được lồng ghép trong hệ thống y tế

%

65

11.16

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV

%

70

11.17

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư nghiệm HIV

%

60

11.18

Tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV và con của họ được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV

%

100

11.19

Tỷ lệ mẹ nhiễm HIV và con của họ được tiếp tục chăm sóc và nhận các can thiệp phù hợp sau sinh

%

80

12

Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

 

 

12.1

Thiết lập mới đài truyền thanh xã

Đài

4

12.2

Nâng cấp đài phát thanh truyền hình huyện/trạm phát lại phát thanh truyền hình

Trạm

2

b. Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch 2012

Bộ ngành hướng dẫn giao

Ghi chú

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

 

TỔNG SỐ

218.402

91.137

127.265

218.402

 

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

22.820

2.000

20.820

22.820

 

1.1

Dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề

4.000

0

4.000

4.000

 

-

Nghề đầu tư trọng điểm theo chương trình đào tạo

4.000

0

4.000

4.000

 

+

Chuẩn khu vực: Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn (Sửa chữa 05 nhà xưởng thực hành)

2.000

 

2.000

 

 

+

Chuẩn Quốc gia: Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

2.000

 

2.000

 

 

1.2

Dự án: đào tạo nghề cho lao động nông thôn

14.050

0

14.050

14.050

 

-

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

8.000

 

8.000

8.000

 

+

Hỗ trợ xây dựng cho Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định

8.000

 

8.000

 

 

-

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề: Thí điểm các mô hình dạy nghề trong tỉnh

5.300

 

5.300

5.300

 

-

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã

750

 

750

750

 

1.3

Dự án: Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1.740

0

1.740

1.740

 

-

Hỗ trợ học phí, ăn, ở, đi lại

1.500

 

1.500

1.500

 

-

Hỗ trợ chi phí làm thủ tục xuất cảnh

240

 

240

240

 

1.4

Dự án: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

2.480

2.000

480

2.480

 

-

Đầu tư xây dựng Trung tâm Giới thiệu Việc làm

2.000

2.000

 

2.000

 

-

Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu (phần cung lao động)

330

 

330

330

 

-

Hỗ trợ tổ chức Sàn giao dịch việc làm

150

 

150

150

 

1.5

Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình

550

 

550

550

 

-

Tập huấn cán bộ việc làm, dạy nghề

100

 

100

 

 

-

Truyền thông, tuyên truyền việc làm và dạy nghề

300

 

300

 

 

-

Giám sát, đánh giá

150

 

150

 

 

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

49.707

48.000

1.707

49.707

 

2.1

Dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

20.000

20.000

0

20.000

 

-

Huyện Hoài Nhơn (1 xã)

1.000

1.000

 

 

 

-

Huyện Tuy Phước (4 xã)

4.000

4.000

 

 

 

-

Huyện Phù Mỹ (6 xã)

6.000

6.000

 

 

 

-

Huyện Phù Cát (5 xã)

5.000

5.000

 

 

 

-

Thành phố Quy Nhơn (4 xã)

4.000

4.000

 

 

 

2.2

Dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn

28.000

28.000

0

28.000

 

-

Huyện An Lão (6 xã, 7 thôn)

7.400

7.400

 

 

 

-

Huyện Vĩnh Thạnh (4 xã và 14 thôn)

6.800

6.800

 

 

 

-

Huyện Vân Canh (3 xã và 11 thôn)

5.200

5.200

 

 

 

-

Huyện Tây Sơn (1 xã và 6 thôn)

2.200

2.200

 

 

 

-

Huyện Hoài Ân (3 xã và 13 thôn)

5.600

5.600

 

 

 

-

Huyện Phù Mỹ (4 thôn)

800

800

 

 

 

2.3

Dự án: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

500

 

500

500

 

2.4

Dự án: Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

1.207

0

1.207

1.207

 

-

Đào tạo, tập huấn cán bộ giảm nghèo và công tác điều tra hộ nghèo

800

 

800

 

 

-

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền

200

 

200

 

 

-

Giám sát, đánh giá

207

 

207

 

 

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

17.250

15.800

1.450

17.250

 

3.1

Dự án: Cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn

14.300

14.300

0

 

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

 

 

-

Cấp nước sinh hoạt tại thôn Kiều An và Tân Hòa xã Cát Tân (hạng mục tuyến đường ống cấp nước D25 - D80)

850

850

 

 

Dứt điểm

-

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy thôn Vạn Hội, xã Ân Tín

1.500

1.500

 

 

nợ 3,75 tỷ đồng

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

-

Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ân Tường Đông

950

950

 

 

nợ 1,6 tỷ đồng

-

Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát (Đối ứng dự án Bỉ)

3.000

3.000

 

 

Cấp nước sinh hoạt cho 7 xã của 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát gồm: xã Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Thành, Cát Chánh, Cát Tiến, Phước Hòa và Phước Thắng

-

Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh

2.000

2.000

 

 

Tổng vốn đầu tư 10 tỷ, huyện cân đối 3 tỷ, NS tỉnh 7 tỷ. Hiện tại còn nợ 6 tỷ phần NS tỉnh

-

Cấp nước sinh hoạt, sản xuất xã Vĩnh Thuận

1.000

1.000

 

 

 

-

Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vĩnh Thạnh

1.000

1.000

 

 

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

 

-

Mở rộng hệ thống cấp nước huyện An Lão

1.000

1.000

 

 

 

-

Đường ống dẫn nước từ suối nước Tấn

1.000

1.000

 

 

 

-

Mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Nhơn Hải

1.600

1.600

 

 

Tổng mức đầu tư 21,181 tỷ đồng, TP cân đối 60%, NS tỉnh hỗ trợ 40%

 

Dự án chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

-

Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

400

400

 

 

 

3.2

Dự án Vệ sinh nông thôn

1.500

1.500

 

 

 

-

Cấp nước và vệ sinh tại các trường học

1.000

1.000

 

 

 

-

Xây dựng mô hình nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh

500

500

 

 

 

3.3

Dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

1.450

 

1.450

 

 

-

Tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông giám sát đánh giá thực hiện Bộ chỉ số nước sạch & VSMTNT

800

 

800

 

 

+

Tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ QGNS & VSMT NT"

60

 

60

 

 

+

Công tác truyền thông qua cơ quan thông tin đại chúng

60

 

60

 

 

+

Công tác truyền thông qua hình ảnh, pa nô, bảng tin, in sao tài liệu, băng đĩa

60

 

60

 

 

+

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành

36

 

36

 

 

+

Tập huấn cấp nước an toàn

27

 

27

 

 

+

Tập huấn vùng dự án, nâng cao nhận thức cộng đồng về NS&VSMT NT

57

 

57

 

 

+

Tổ chức cập nhật số liệu Bộ chỉ số (20 xã)

110

 

110

 

 

+

Kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn (400 mẫu)

300

 

300

 

 

+

Hội nghị công bố kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá NS & VSMT NT

20

 

20

 

 

+

Hỗ trợ vận hành công trình cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh

20

 

20

 

 

+

Chi phí quản lý; tập huấn, hội nghị TW và chi phí khác

50

 

50

 

 

-

Truyền thông, tập huấn và cấp nước sạch, vệ sinh trường học

300

 

300

 

 

-

Truyền thông, tập huấn và cấp nước sạch, vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế

350

 

350

 

 

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

13.980

4.000

9.980

13.980

 

4.1

Dự án: Phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh phong, bệnh lao, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính)

7.544

2.000

5.544

5.544

 

-

Dự án phòng chống lao

655

 

655

655

 

-

Dự án phòng chống phong

540

 

540

540

 

-

Dự án phòng chống sốt rét

748

 

748

748

 

-

Dự án phòng chống bệnh sốt xuất huyết

845

 

845

845

 

-

Dự án phòng chống bệnh ung thư

400

 

400

400

 

-

Dự án phòng chống bệnh tăng huyết áp

490

 

490

490

 

-

Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường

350

 

350

350

 

-

Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng

1.516

 

1.516

1.516

 

-

Trung tâm phòng chống sốt rét - Các bệnh nội tiết (XDCB)

2.000

2.000

 

2.000

 

4.2

Dự án: tiêm chủng mở rộng

598

 

598

598

 

4.3

Dự án: chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

4.154

2.000

2.154

2.154

 

-

Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản

509

 

509

509

 

-

Dự án cải thiện dinh dưỡng trẻ em

1.645

 

1.645

1.645

 

-

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

2.000

2.000

 

2.000

 

4.4

Dự án: quân dân y kết hợp

180

 

180

180

 

4.5

Dự án: nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

1.504

 

1.504

1.504

 

-

Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

936

 

936

 

 

-

Truyền thông về y tế học đường

268

 

268

 

 

-

Truyền thông về vận động hiến máu tình nguyện

300

 

300

 

 

5

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

11.220

 

11.220

11.220

 

5.1

Dự án: bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

2.604

 

2.604

2.604

 

5.2

Dự án: tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

1.631

 

1.631

1.631

 

5.3

Dự án: nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình

5.108

 

5.108

5.108

 

5.4

Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển

1.877

 

1.877

1.877

 

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

3.667

1.000

2.667

3.667

 

6.1

Dự án: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

705

 

705

705

 

6.2

Dự án: Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

400

 

400

400

 

6.3

Dự án: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

1.250

1.000

250

1.250

 

-

Trong đó: Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế

1.000

1.000

 

 

 

6.4

Dự án: Phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm

400

 

400

400

 

6.5

Dự án: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

912

 

912

912

 

-

Triển khai thực hiện thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 và văn bản số 1029/UBND-TH ngày 11/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh (1+2)

260

 

260

 

 

-

Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã (1+2).

297

 

297

 

 

-

Công tác thông tin tuyên truyền (tập huấn, in tờ rơi, tờ bướm, trên báo, đài phát thanh - truyền hình…) nhằm phổ biến kiến thức về đảm bảo chất lượng ATTP nông lâm thủy sản, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

174

 

174

 

 

-

Hỗ trợ (hướng dẫn đào tạo), thiết lập áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm (HACCP, GMP, SSOP, VietGAP, VietGAHP…).

80

 

80

 

 

-

Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản

101

 

101

 

 

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

8.365

4.000

4.365

8.365

 

7.1

Dự án: Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích

6.000

4.000

2.000

2.000

 

-

Di tích tháp Bình Lâm

1.000

 

1.000

1.000

 

-

Di tích tháp Cánh Tiên

1.000

 

1.000

1.000

 

-

Di tích thành Hoàng Đế, An Nhơn

2.000

2.000

 

2.000

 

-

Di tích tháp Dương Long, Tây Sơn

2.000

2.000

 

2.000

 

7.2

Dự án: Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam

150

 

150

150

 

-

Làng nghề dệt chiếu Chương Hòa, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

150

 

150

150

 

7.3

Dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

2.165

 

2.165

2.165

 

-

Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp huyện (huyện An Lão)

80

 

80

80

 

-

Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã

400

 

400

400

 

-

Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm Văn hóa, thể thao thôn, bản

400

 

400

400

 

-

Hỗ trợ trang thiết bị cho Đội TTLĐ huyện (Vân Canh, Vĩnh Thạnh)

120

 

120

120

 

-

Cấp sách cho hệ thống thư viện miền núi, vùng sâu

360

 

360

360

 

-

Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã

300

 

300

300

 

-

Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao thôn, bản

300

 

300

300

 

-

Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú

205

 

205

205

 

7.4

Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

50

 

50

50

 

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo

59.250

 

59.250

59.250

 

8.1

Dự án: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học

17.521

 

17.521

19.520

 

-

Mua sắm trang thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non

16.015

 

16.015

 

 

+

Mua sắm 343 bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp học mầm non (Thiết bị nội thất và thiết bị đồ chơi lớp học)

14.733

 

14.733

 

 

+

Đồ chơi ngoài trời cho 11 trường mầm non (thí điểm vì chưa có danh mục được Bộ phê duyệt)

165

 

165

 

 

+

Mua sắm 58 bộ thiết bị làm quen ngoại ngữ, tin học

1.117

 

1.117

 

 

-

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi tới trường hoặc vào các lớp phổ cập, thù lao cho giáo viên dạy các lớp phổ cập và phụ cấp cho những người làm công tác phổ cập, tổ chức kiểm tra công nhận phổ cập

1.056

 

1.056

 

 

+

Khối huyện, thị xã, thành phố quản lý (30 triệu đồng/đơn vị)

330

 

330

 

 

+

Khối tỉnh quản lý

726

 

726

 

 

 

Đơn vị dạy bổ túc văn hóa (Phổ cập trung học), hỗ trợ sách giáo khoa, học phẩm cho các đối tượng có hộ khẩu khu vực đặc biệt khó khăn

700

 

700

 

 

 

Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo

26

 

26

 

 

-

Cung cấp sách giáo khoa bổ sung cho thư viện các trường PTDT bán trú và các trường có học sinh dân tộc thiểu số

450

 

450

 

 

8.2

Dự án: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

5.099

 

5.099

3.100

 

-

Tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của toàn bộ giáo viên dạy tiếng Anh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung phọc phổ thông (600 giáo viên)

300

 

300

300

 

-

Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương (150 giáo viên)

1.419

 

1.419

1.500

 

-

Chi cử giáo viên tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở tham gia các khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán do Ban điều hành Đề án Ngoại ngữ Trung ương tổ chức (60 giáo viên; 02 lớp )

300

 

300

300

 

-

Mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ các trường phổ thông (22 trường)

3.080

 

3.080

1.000

 

8.3

Dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

36.250

 

36.250

36.250

 

-

Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiếu số và vùng khó khăn

14.831

 

14.831

 

 

+

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú

77

 

77

 

 

+

Xây dựng bổ sung phòng học, phòng bộ môn, phòng thư viên, nhà tập đa năng, phòng ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên cho các trường Phổ thông dân tộc nội trú

14.754

 

14.754

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh

4.481

 

4.481

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú An Lão

3.389

 

3.389

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vân Canh

2.916

 

2.916

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh

1.101

 

1.101

 

 

 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hoài Ân

2.867

 

2.867

 

 

-

Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và thiết bị đồ gỗ nội thất theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc thiểu số, các trường Phổ thông dân tộc bán trú

4.343

 

4.343

 

 

+

Trường THPT số 2 An Lão

1.678

 

1.678

 

 

+

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vân Canh

1.600

 

1.600

 

 

+

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn (Vĩnh An)

1.065

 

1.065

 

 

-

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị (trả nợ khối lượng hoàn thành)

4.576

 

4.576

 

 

 

Khối tỉnh quản lý

1.076

 

1.076

 

 

+

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định

140

 

140

 

 

+

Trường THPT Vân Canh

70

 

70

 

 

+

Trung tâm GDTX - HN Vân Canh

158

 

158

 

 

+

Trường THPT Trần Quang Diệu

46

 

46

 

 

+

Trường THPT Võ Lai

340

 

340

 

 

+

Trường THPT An Lão

14

 

14

 

 

+

Thiết bị trường học

57

 

57

 

 

+

Trường THPT Tây Sơn

35

 

35

 

 

+

Trường THPT số 1 Tuy Phước

6

 

6

 

 

+

Trường THPT Nguyễn Thái Học

83

 

83

 

 

+

Trường THPT số 3 An Nhơn

14

 

14

 

 

+

Trường THPT Hòa Bình

12

 

12

 

 

+

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

25

 

25

 

 

+

Trường THPT Nguyễn Trân

7

 

7

 

 

+

Trường THPT số 3 Phù Cát

6

 

6

 

 

+

Trường THPT Nguyễn Du

12

 

12

 

 

+

Trường THPT số 2 Phù Cát

19

 

19

 

 

+

Trường THPT Trưng Vương

11

 

11

 

 

+

Trường THPT Vĩnh Thạnh

7

 

7

 

 

+

Trường THPT Hoài Ân

5

 

5

 

 

+

Trường THPT Số 1 An Nhơn

6

 

6

 

 

+

Trường Quốc học Quy Nhơn

3

 

3

 

 

 

Khối huyện, thị xã, thành phố quản lý

3.500

 

3.500

 

 

 

Trường THCS Ân Nghĩa - Hoài Ân (nhà bộ môn)

500

 

500

 

 

 

Trường THCS Tây Giang - Tây Sơn (nhà bộ môn)

1.000

 

1.000

 

 

 

Trường THCS Bồng Sơn 2 - Hoài Nhơn (nhà bộ môn)

2.000

 

2.000

 

 

-

Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên và trường sư phạm

12.500

 

12.500

 

 

 

Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn

4.500

 

4.500

4.500

 

+

Xây dựng tường rào cổng ngõ (địa điểm mới)

2.500

 

2.500

 

 

+

Mua sắm thiết bị thí nghiệm và thiết bị dạy học môn ngoại ngữ

2.000

 

2.000

 

 

 

Trường Cao đẳng Bình Định

8.000

 

8.000

8.000

 

+

Thanh toán nợ các hạng mục: Nhà làm việc cho cán bộ giáo viên, Nhà xưởng thực hành và thanh toán khối lượng hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 1806/QĐ-CTUBND, ngày 11/8/2011

3.100

 

3.100

 

 

+

Đầu tư thiết bị và hạ tầng để hoàn thiện dự án

4.900

 

4.900

 

 

 

Thiết bị tin học và anh văn cho đào tạo giáo viên tiểu học và THCS

900

 

900

 

 

 

Mua sắm thiết bị cho Nhà xưởng thực hành

4.000

 

4.000

 

 

8.4

Dự án: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

380

 

380

380

 

-

Thu thập thông tin, xử lý, theo dõi, giám sát thực hiện CTMTQG GD& ĐT

190

 

190

 

 

-

Tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện các dự án thuộc CTMTQG GD& ĐT

190

 

190

 

 

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

1.500

 

1.500

1.500

 

9.1

Dự án: Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

465

 

465

 

 

-

Thành phố Quy Nhơn

90

 

90

 

 

-

Thị xã An Nhơn

50

 

50

 

 

-

Huyện Tuy Phước

50

 

50

 

 

-

Huyện Phù Cát

45

 

45

 

 

-

Huyện Phù Mỹ

45

 

45

 

 

-

Huyện Hoài Nhơn

45

 

45

 

 

-

Huyện Hoài Ân

30

 

30

 

 

-

Huyện Tây Sơn

50

 

50

 

 

-

Huyện Vân Canh

20

 

20

 

 

-

Huyện Vĩnh Thạnh

20

 

20

 

 

-

Huyện An Lão

20

 

20

 

 

9.2

Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy

170

 

170

 

 

-

Sở Y tế

30

 

30

 

 

-

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

30

 

30

 

 

-

Thành phố Quy Nhơn

10

 

10

 

 

-

Thị xã An Nhơn

10

 

10

 

 

-

Huyện Tuy Phước

10

 

10

 

 

-

Huyện Phù Cát

10

 

10

 

 

-

Huyện Phù Mỹ

10

 

10

 

 

-

Huyện Hoài Nhơn

10

 

10

 

 

-

Huyện Hoài Ân

10

 

10

 

 

-

Huyện Tây Sơn

10

 

10

 

 

-

Huyện Vân Canh

10

 

10

 

 

-

Huyện Vĩnh Thạnh

10

 

10

 

 

-

Huyện An Lão

10

 

10

 

 

9.3

Dự án: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

865

 

865

 

 

-

Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

300

 

300

 

 

-

Công an tỉnh

300

 

300

 

 

-

Sở Thông tin và Truyền thông

10

 

10

 

 

-

Sở Giáo dục - Đào tạo

30

 

30

 

 

-

Sở Tư pháp

10

 

10

 

 

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

 

10

 

 

-

Sở Khoa học và Công nghệ

5

 

5

 

 

-

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

30

 

30

 

 

-

Cục Hải quan tỉnh

15

 

15

 

 

-

Liên đoàn Lao động tỉnh

10

 

10

 

 

-

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

30

 

30

 

 

-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

20

 

20

 

 

-

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

15

 

15

 

 

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

25

 

25

 

 

-

Hội Nông dân tỉnh

25

 

25

 

 

-

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

30

 

30

 

 

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

1.000

 

1.000

1.000

 

 

Dự án: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

 

 

 

Các ngành, đoàn thể

600

 

600

 

 

-

Ban Chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên

60

 

60

 

 

-

Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

125

 

125

 

 

-

Công an tỉnh

295

 

295

 

 

-

Sở Thông tin và Truyền thông

10

 

10

 

 

-

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

5

 

5

 

 

-

Sở Giáo dục - Đào tạo

10

 

10

 

 

-

Sở Tư pháp

8

 

7,5

 

 

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

 

7,5

 

 

-

Sở Khoa học và Công nghệ

5

 

5

 

 

-

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

10

 

10

 

 

-

Cục Hải quan tỉnh

5

 

5

 

 

-

Liên đoàn Lao động Việt nam tỉnh

5

 

5

 

 

-

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

10

 

10

 

 

-

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh

5

 

5

 

 

-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

10

 

10

 

 

-

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

5

 

5

 

 

-

Hội Nông dân tỉnh

5

 

5

 

 

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

5

 

5

 

 

-

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

15

 

15

 

 

 

Các huyện, thị xã, thành phố

400

 

400

 

 

-

Thành phố Quy Nhơn

60

 

60

 

 

-

Thị xã An Nhơn

40

 

40

 

 

-

Huyện Tuy Phước

40

 

40

 

 

-

Huyện Phù Cát

40

 

40

 

 

-

Huyện Phù Mỹ

40

 

40

 

 

-

Huyện Hoài Nhơn

40

 

40

 

 

-

Huyện Hoài Ân

25

 

25

 

 

-

Huyện Tây Sơn

40

 

40

 

 

-

Huyện Vân Canh

25

 

25

 

 

-

Huyện Vĩnh Thạnh

25

 

25

 

 

-

Huyện An Lão

25

 

25

 

 

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

22.931

12.900

10.031

22.931

 

11.1

Hỗ trợ các Huyện, Thị xã, Thành phố

21.044

12.900

8.144

 

 

 

Huyện Hoài Nhơn

3.276

2.125

1.151

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (8 xã): Hoài Mỹ, Tam Quan Bắc, Hoài Hải, Hoài Đức, Hoài Sơn, Hoài Phú, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc (100 triệu đồng/xã).

800

 

800

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Hoài Hương: 925 triệu đồng; Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Tân: 400 triệu đồng/xã)

2.125

2.125

 

 

1 xã điểm và 3 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Hoài Hương: 100 triệu đồng; Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Tân: 80 triệu/xã)

340

 

340

 

1 xã điểm và 3 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

11

 

11

 

 

 

Huyện Hoài Ân

2.796

1.725

1.071

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (8 xã): Ân Tín, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tường Đông, Ân Hữu, Bok Tới, Đăk Mang, Ân Sơn (100 triệu đồng/xã)

800

 

800

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Ân Thạnh: 925 triệu đồng; Ân Phong, Ân Tường Tây: 400 triệu đồng/xã)

1.725

1.725

 

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Ân Thạnh: 100 triệu đồng; Ân Phong, Ân Tường Tây: 80 triệu đồng/xã)

260

 

260

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

11

 

11

 

 

 

Huyện Tây Sơn

2.796

1.725

1.071

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (8 xã): Bình Thành, Tây Vinh, Tây Phú, Bình Tân, Tây Xuân, Vĩnh An, Tây Bình, Tây Giang (100 triệu đồng/xã)

800

 

800

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Bình Nghi: 925 triệu đồng; Bình Tường, Tây An: 400 triệu đồng/xã)

1.725

1.725

 

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Bình Nghi: 100 triệu đồng; Bình Tường, Tây An: 80 triệu đồng/xã)

260

 

260

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

11

 

11

 

 

 

An Nhơn

2.395

1.725

670

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (4 xã) Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn Tân, Nhơn Hạnh(100 triệu đồng/xã)

400

 

400

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Nhơn Lộc: 925 triệu đồng; Nhơn Phúc, Nhơn An: 400 triệu đồng/xã)

1.725

1.725

 

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Nhơn Lộc: 100 triệu đồng; Nhơn Phúc, Nhơn An: 80 triệu đồng/xã)

260

 

260

 

1 xã điểm và 2 xã nông thôn mới đến 2015

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

10

 

10

 

 

 

Tuy Phước

1.468

800

668

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (5 xã): Phước Thắng, Phước Lộc, Phước Thành, Phước An, Phước Thuận (100 triệu đồng/xã)

500

 

500

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Phước Nghĩa, Phước Hưng: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Phước Nghĩa, Phước Hưng (80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

8

 

8

 

 

 

Vân Canh

1.067

800

267

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới: Canh Liên (100 triệu đồng/xã)

100

 

100

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Canh Vinh, Canh Thuận: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Canh Vinh, Canh Thuận: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

7

 

7

 

 

 

Vĩnh Thạnh

1.268

800

468

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (3 xã): Vĩnh Hòa, Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim (100 triệu đồng/xã)

300

 

300

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Vĩnh Quang, Vĩnh Thuận: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

 

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Vĩnh Quang, Vĩnh Thuận: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

8

 

8

 

 

 

Phù Cát

1.772

800

972

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (8 xã): Cát Lâm, Cát Tiến, Cát Sơn, Cát Thắng, Cát Hải, Cát Thành, Cát Hiệp, Cát Hanh (100 triệu đồng/xã)

800

 

800

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Cát Trinh, Cát Khánh: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Cát Trinh, Cát Khánh: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

12

 

12

 

 

 

Phù Mỹ

1.872

800

1.072

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (9 xã): Mỹ Đức, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Thắng, Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Hòa, Mỹ Quang, Mỹ Phong, Mỹ An (100 triệu đồng/xã)

900

 

900

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất ( Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

12

 

12

 

 

 

An Lão

1.369

800

569

 

 

-

Quy hoạch nông thôn mới (4 xã): An Toàn, An Nghĩa, An Vinh, An Dũng (100 triệu đồng/xã)

400

 

400

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng (An Hòa, An Tân: 400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (An Hòa, An Tân: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

9

 

9

 

 

 

Quy Nhơn

965

800

165

 

 

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng :Nhơn Lý, Phước Mỹ (400 triệu đồng/xã)

800

800

 

 

 

-

Hỗ trợ phát triển sản xuất (Nhơn Lý, Phước Mỹ: 80 triệu đồng/xã)

160

 

160

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ huyện

5

 

5

 

 

11.2

Các nội dung khác

1.887

 

1.887

 

 

-

Quản lý, tuyên truyền

992

 

992

 

 

-

Đào tạo, tập huấn

620

 

620

 

 

-

Hỗ trợ hoạt động BCĐ cấp tỉnh

125

 

125

 

 

-

Dự phòng chi

150

 

150

 

 

12

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

2.705

0

2.705

2.705

 

12.1

Dự án: Thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS

1.218

 

1.218

1.218

 

12.2

Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

1.000

 

1.000

1.000

 

12.3

Dự án: Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

487

 

487

487

 

13

Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

4.007

3.437

570

4.007

 

13.1

Dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

320

0

320

 

 

-

Đào tạo nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông cấp xã (Mỗi lớp 80 người)

320

 

320

 

 

13.2

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

3.437

3.437

0

 

 

-

Trang thiết bị Đài truyền thanh xã (xã Bok Tới - Hoài Ân; xã Mỹ Thọ - Phù Mỹ; xã Tây Thuận - Tây Sơn; xã Canh Thuận - Vân Canh, xã Hoài Sơn - Hoài Nhơn)

1.825

1.825

 

 

 

-

Trang thiết bị Đài truyền thanh xã Nhơn Châu - Quy Nhơn

412

412

 

 

 

-

Nâng cấp Đài truyền thanh huyện (An Lão, Vĩnh Thạnh)

1.200

1.200

 

 

 

13.3

Dự án: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

250

0

250

 

 

-

Sản xuất ấn phẩm truyền thông phục vụ khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc

100

 

100

 

 

-

Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình phục vụ khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc (thời lượng 10-15 phút/chương trình, phát trên BTV, các đài truyền thanh truyền hình huyện)

100

 

100

 

 

-

Kinh phí quản lý chương trình

50

 

50

 

 

(*): thực hiện theo văn bản số 1661/UBND-TH ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh trước khi giải ngân

2. KẾ HOẠCH VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP TỪ NGUỒN DƯ DỰ TOÁN VÀ VƯỢT THU NSTW NĂM 2011

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục

Kế hoạch bổ sung

Đầu mối giao kế hoạch

Ghi chú

 

Tổng số (I+II)

50.000

 

 

I

Các dự án đầu tư trong nước

30.000

 

 

1

Kè chống xói lở Bình Sơn

6.000

UBND huyện Hoài Ân

Dứt điểm

2

Đê An Vinh, xã Tây Vinh

4.000

UBND huyện Tây Sơn

 

3

Kè Phú Hữu

2.200

UBND huyện Hoài Ân

Dứt điểm

4

Đê bờ Bắc hạ lưu Thạnh Hòa

3.850

UBND huyện Tuy Phước

Dứt điểm

5

Kè chống xói lở Suối Xem (đoạn thị trấn)

4.000

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Dứt điểm

6

Đê hạ lưu cầu An Mỹ sông La Tinh

2.650

UBND huyện Phù Mỹ

Dứt điểm

7

Đê bờ bắc Mỹ Cang - Lộc Thượng

2.300

UBND huyện Tuy Phước

Dứt điểm

8

Kè biển xã Tam Quan Bắc (Kè chống xói lở khu dân cư thôn Trường Xuân Tây)

5.000

UBND huyện Hoài Nhơn

 

II

Đối ứng dự án ODA

20.000

 

 

1

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

20.000

BQL DA VSMT TPQN

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 1

10.000

 

 

 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 2

5.000

 

 

 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy CEPT

5.000

 

 

3. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ NỘI ĐỒNG

a. Đối với các đơn vị quản lý thủy nông (các HTX nông nghiệp, tổ hợp tác sử dụng nước,…) tưới tiêu bằng trọng lực (tưới tự chảy): Mức phí dịch vụ lấy nước sau cống đầu kênh (phí dịch vụ kênh mêng nội đồng, dẫn thủy nhập điền): Mức thu cao nhất là 1.000.000 đồng/ha/năm (Một triệu đồng/ha/năm).

b. Đối với các đơn vị quản lý thủy nông có tưới tiêu bằng trạm bơm điện, bơm dầu: Mức thu cao nhất là 1.300.000 đồng/ha/năm (Một triệu ba trăm ngàn đồng/ha/năm).

c. Tùy theo tình hình thực tế về hệ thống kênh mương nội đồng của từng địa phương, các đơn vị quản thủy nông đưa ra Đại hội xã viên (Đại hội thành viên) quyết định mức cụ thể, nhưng không vượt mức quy định tại điểm 1, điểm 2 nêu trên.

4. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

I. HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP (Theo Quyết định số 227/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2010, sau đây gọi tắt là Quyết định số 227/QĐ-CTUBND).

1. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng (tính đến 31/12/2010)

1.1. Đất có rừng:                                   287.302 ha

(không kể đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng)

a. Rừng tự nhiên:                                  199.333 ha.

b. Rừng trồng:                                       87.969 ha

(trong đó có bổ sung 70 ha rừng trồng phòng hộ ngập mặn chuyển sang đất lâm nghiệp).

1.2. Đất chưa có rừng:                           96.888 ha.

Trong đó:

a. Đất trống cỏ, trạng thái IA:                  8.417 ha.

b. Đất trống cây bụi, trạng thái IB:           17.570 ha.

c. Đất trống cây bụi có cây gỗ tái sinh, trạng thái IC: 53.780 ha.

d. Đất khác (núi đá, nương rẫy không cố định, đất cát): 17.121 ha.

1.3.

Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo 3 quy hoạch loại rừng năm 2010

Loại đất, loại rừng

Tổng (ha)

Phân theo chức năng (ha)

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

Đất lâm nghiệp

384.190

33.498

194.958

155.734

Tỷ lệ %

100

8,7

50,7

40,6

1. Đất có rừng

287.302

24.129

147.354

115.818

a) Rừng tự nhiên

199.333

22.887

122.013

54.433

b) Rừng trồng

87.969

1.242

25.341

61.386

2. Đất chưa có rừng

96.888

9.369

47.604

39.916

a) Trạng thái Ia

8.417

321

4.578

3.518

b) Trạng thái Ib

17.570

1.074

8.525

7.970