Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 16/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 31/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2009

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh đầu tư phát triển và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2008 là rất nặng nề; trong khi tình hình lạm phát trên thế giới chưa có dấu hiệu suy giảm, các nhân tố làm mất ổn định kinh tế toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn, nhất là giá dầu biến động phức tạp sẽ tác động đến giá các loại nhiên liệu, nguyên vật liệu sản xuất khác; những biến đổi khó lường về khí hậu, thời tiết làm gia tăng mưa bão, lũ lụt, động đất, sẽ tiếp tục có khả năng tác động tiêu cực đối với sản xuất và đời sống của nhân dân.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009; trên cơ sở những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hai năm rưỡi vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2009

I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2009

Nhiệm vụ chung của năm 2009 là tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Kinh tế

a) Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến mạnh hơn về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 12% trở lên, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế 2007 - 2010, Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2006 - 2010, trong đó tập trung phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao; tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

b) Phối hợp chặt chẽ hơn với các Bộ - ngành, các Hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, nhất là những sản phẩm chủ lực và hàng xuất khẩu. Tập trung hỗ trợ để tăng nhanh sản lượng đối với những mặt hàng xuất khẩu đang có khả năng mở rộng thị trường; đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; phát triển nhanh các cơ sở hạ tầng du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

c) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát. Triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất và dịch vụ, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và có dự trữ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai quy hoạch mở rộng, củng cố mạng lưới, hệ thống bán buôn, bán lẻ để chủ động trong phân phối, lưu thông hàng hóa; đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân thành phố với giá cả hợp lý trong mọi tình huống.

d) Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư trong và ngoài nước; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu huy động vốn đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 115.263 tỷ đồng trở lên, tương ứng 37,2% GDP. Đẩy nhanh tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội trên cơ sở phát triển mạnh và quản lý tốt các hình thức đầu tư gián tiếp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của khu vực dân doanh, trong đó tập trung thu hút và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

đ) Nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp, không khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng; giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; tập trung vốn cho các công trình trọng điểm và các công trình có khả năng đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2009. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công trình Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao thành phố và Chương trình nhà ở. Phát triển và nâng cao chất lượng vận tải, bảo đảm lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

e) Tăng cường phát triển nguồn và mạng cấp nước đô thị. Tiếp tục thực hiện chương trình chống và xóa ngập nước nội thị. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn) ở các khu dân cư, các khu chế xuất - khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, khu đô thị mới; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Đồng thời, nghiên cứu, có giải pháp nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

2. Nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và các vấn đề xã hội khác

a) Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã hội hóa dịch vụ công. Có chính sách thu hút, sử dụng nhân tài và đội ngũ trí thức phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới quản lý nhà nước, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp và tăng cường đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát triển hệ thống an sinh xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực khoa học công nghệ thành phố và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

b) Xây dựng, phát triển văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, cổ động, các hoạt động lễ hội phục vụ các ngày lễ lớn trong năm. Xây dựng và triển khai cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao; đảm bảo chương trình giáo dục thể chất trong các trường học, nhất là các cấp học phổ thông.

c) Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, thực hiện các chương trình y tế chuyên sâu; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chủ động đối phó với các dịch bệnh phát sinh trên địa bàn thành phố.

d) Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai tốt các quy định pháp luật về lao động; khuyến khích giới chủ tạo điều kiện để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; giải quyết hài hòa mối quan hệ về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và của Nhà nước.

đ) Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Tập trung đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, nông dân, công nhân lao động có thu nhập thấp. Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Triển khai Đề án Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2019 với tiêu chí mới (áp dụng trong giai đoạn 2009 - 2011), nhằm nâng cao mức sống của hộ dân nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo. Thường xuyên rà soát, tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

e) Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm; triển khai Luật Phòng, chống ma túy, thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, phấn đấu kéo giảm đến mức thấp nhất tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự. Đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, có kế hoạch kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai công tác phòng, chống lụt, bão; chống ngập do triều cường.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, công khai, dân chủ, hiệu lực và hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của thành phố.

a) Đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2010 kết hợp tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đến năm 2010; trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; hoàn thiện và chuẩn hóa mô hình áp dụng cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố.

b) Tập trung triển khai thực hiện Đề án thí điểm Chính quyền đô thị; trong đó có việc thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; thí điểm việc nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sau khi Bộ Chính trị và Chính phủ phê duyệt. Triển khai Chương trình Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ), đáp ứng những yêu cầu cấp bách, những thách thức mới đối với đội ngũ công chức hành chính nhà nước khi nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới.

c) Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các ngành, các cấp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể tại công sở. Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa các ngành, các cấp với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

d) Tiếp tục duy trì thực hiện việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên hàng năm; thường xuyên rà soát, cắt giảm, đình hoãn các dự án chậm triển khai, các dự án chưa cấp thiết. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; thực hiện tốt Quy chế giám sát ở cộng đồng.

đ) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

e) Tập trung tổ chức hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo thành phố về Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hành động của Thành ủy về cải cách hành chính, chống quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ. Triển khai thực hiện tốt Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2009

Năm 2009 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2007 -2010. Dự toán ngân sách thành phố năm 2009 được xây dựng trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, tỷ lệ phân chia nguồn thu và số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận - huyện theo mức đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII quyết nghị tại Nghị quyết số 60/200/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006; đồng thời phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 12 khóa VII cũng như khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2008. Các sở - ban - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức xây dựng dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và các văn bản có liên quan. Trong đó, chú ý các nội dung sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải được xây dựng theo hướng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao với mức động viên phấn đấu đạt trên 22% GDP của thành phố; trong đó xây dựng dự toán thu nội địa trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế, mức độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng và nguồn thu năm 2009 đối với từng ngành, từng lĩnh vực thu, các cơ sở kinh tế hoạt động trên địa bàn và nguồn thu mới dự kiến phát sinh; chú ý các yếu tố thay đổi về chính sách thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng; phấn đấu thu đạt và vượt để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch.

2. Dự toán chi cân đối ngân sách được xây dựng trong phạm vi nguồn thu thành phố được hưởng trong thời kỳ ổn định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; theo hướng tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi bố trí dự toán chi ngân sách cần chú ý:

a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng tiếp tục quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại vốn đầu tư theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

b) Bố trí chi đầu tư phát triển phải đảm bảo nguồn để hoàn trả các khoản đã vay, huy động (cả gốc và lãi) đến hạn; đảm bảo đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA và tập trung vốn cho các công trình, dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009, các dự án, công trình trọng điểm, có hiệu quả và các công trình cấp bách khác; thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình thuộc nhiệm vụ của ngân sách Nhà nước. Kiên quyết đình hoãn các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án khác chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả…

c) Đảm bảo kinh phí cho các lĩnh vực chi giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường, an sinh xã hội. Tiếp tục quán triệt chủ trương xã hội hóa, đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông, vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá từ ngân sách để tiết kiệm chi ngân sách. Bố trí dự toán chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn và thực hiện quản lý thu chi qua ngân sách nhà nước (không đưa vào cân đối ngân sách địa phương); trong đó, ưu tiên cho mục tiêu giáo dục và y tế.

d) Chủ động tính toán để bố trí đủ các nguồn đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2009 theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và Bộ Tài chính hướng dẫn. Ưu tiên dành các khoản tăng thu ngân sách để bố trí cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, dự phòng ngân sách và các nhiệm vụ chi cấp bách, các nhiệm vụ chi mới phát sinh.

đ) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Trong quá trình lập dự toán, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải tổng hợp đầy đủ các nhu cầu chi theo các chính sách, chế độ hiện hành, hạn chế phát sinh việc bổ sung dự toán trong năm. Bố trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm 2009.

g) Xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2009 phải quán triệt thực hiện các Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo dự toán ngân sách được xây dựng đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. NỘI DUNG

Nội dung kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 cần được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc.

1. Nội dung kế hoạch phải bao quát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện.

2. Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, dự ước cả năm 2008 và các chỉ tiêu chủ yếu còn lại của kế hoạch 5 năm 2006 -2010, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 3 năm (2006 - 2008) của ngành, địa phương, đơn vị mình. Báo cáo đánh giá phải nêu rõ những mặt làm được, mặt chưa làm được, những khó khăn, tồn tại, phân tích đầy đủ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách 2009 của ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất những biện pháp, giải pháp thực hiện và các kiến nghị (nếu có).

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009 cho các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố trong đầu tháng 8 năm 2008.

2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2008.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tổng hợp nội dung báo cáo của các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố để dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20 tháng 8 năm 2008.

4. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009 cho sở - ban - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2008.

5. Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và tiến độ quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190