Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 2697/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2697/BC-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Văn Tất Thu
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2697/BC-BNV

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THÁNG 8 NĂM 2009
(từ ngày 21/7/2009 đến ngày 20/8/2009)

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ Nội vụ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009 như sau:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng

Bộ Nội vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ và Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009. Từ đó, các Chi bộ trực thuộc cũng lập kế hoạch triển khai Cuộc vận động này cho từng quần chúng, đảng viên của đơn vị; Bộ Nội vụ đã đưa công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một sinh hoạt định kỳ tại các buổi giao ban của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc thông báo dân chủ hàng tháng về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và các hoạt động khác của Bộ Nội vụ đến từng đơn vị, tổ chức thuộc Bộ thông qua mạng eOffice.

2. Sự phân công chỉ đạo và cơ quan giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ

Ban Cán sự đảng Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng. Trong Ban Cán sự đảng Bộ, đồng chí Bí thư Ban Cán sự trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời phân công đồng chí Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy phụ trách, chỉ đạo công tác này trong Đảng bộ cơ quan. Các đồng chí khác trong Ban Cán sự, đồng thời là Lãnh đạo Bộ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực được phân công. Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm về lãnh đạo thực hiện chương trình hành động của Bộ về phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo Bộ giao Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định.

3. Việc thực hiện biện pháp phòng ngừa

Đảm bảo sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1267/QĐ-BNV ngày 21/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về giao dịch mức văn phòng phẩm và điện thoại đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động của đội xe về lịch trình đi công tác; bảo dưỡng, đại tu các phương tiện, thiết bị văn phòng.

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng định mức quy định. Lồng ghép các nội dung làm giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tập huấn đảm bảo chất lượng.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng trụ sở Bộ.

Tổ chức phổ biến tài liệu, các quy định của pháp luật về Luật Cán bộ, công chức tại cơ quan nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao hoạt động công vụ của cán bộ công chức.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2009 của Bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản, đề án, dự án làm tăng hiệu quả góp phần đáng kể vào công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức thanh lý tài sản (máy tính, bàn ghế, một số vật dụng khác) đã hết hạn sử dụng theo quy định.

- Các cuộc họp, hội nghị được tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được quy định.

- Tổ chức đánh giá chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn 38 quy trình ISO của Bộ đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN  9001:2000 và đề nghị Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của Bộ Nội vụ.

4. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Chỉ đạo sát sao các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, công khai, minh bạch. Trong tháng 8 năm 2009 không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

Báo cáo kết quả và dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch công chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo từ Giám đốc sở và tương đương trở xuống của UBND tỉnh Hưng Yên.

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1154/QĐ-BNV ngày 30/7/2009).

Trong tháng 8/2009, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và xử lý 166 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức và công dân; tiếp 23 lượt cán bộ, công chức và công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; đã tiến hành kiểm tra, xác minh và giải quyết một số trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, kỷ luật, thi tuyển cán bộ, công chức; thực hiện quy chế dân chủ … Làm việc với Bộ Y tế về nội dung đơn liên quan đến Bệnh viện K. Dự buổi họp cùng với Thanh tra Chính phủ bàn về việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của ông Cao Hồng Minh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

6. Việc xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ hoạt động phòng, chống tham nhũng

a) Các văn bản đã ban hành

- Thông tư hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông thôn Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý (07/2009/TT-BNV ngày 14/7/2009);

- Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện (số 05/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/08/2009);

- Quyết định về việc giao bổ sung tiêu chuẩn biên chế hành chính năm 2009 đối với Bộ Y tế (1066/QĐ-BNV ngày 14/7/2009);

- Quyết định về việc giao bổ sung tiêu chuẩn biên chế hành chính năm 2009 đối với Ủy ban Dân tộc (1065/QĐ-BNV ngày 14/7/2009);

- Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1064/QĐ-BNV ngày 14/7/2009);

- Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 đối với Bộ Giao thông vận tải (1063/QĐ-BNV ngày 14/7/2009)

- Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 đối với các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bình Dương; Bến Tre, Đồng Tháp, Đăk Lăk (1062/QĐ-BNV ngày 14/7/2009);

- Quyết định về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2009 đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường (1204/QĐ-BNV ngày 11/7/2009);

b) Các văn bản đã trình cấp có thẩm quyền

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ tài liệu phục vụ phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

- Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định về quản lý biên chế công chức (2475/TTr-BNV ngày 31/7/2009);

- Báo cáo Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 về tổ chức và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện (số 2578/BC-BNV ngày 07/8/2009);

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thành lập Ban quản lý kinh tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp (số 1165/QĐ-TTg ngày 7/8/2009);

- Báo cáo Thủ tướng về việc rà soát, kiến nghị xử lý những nhiệm vụ, quyền hạn còn chồng chéo, phân công chưa hợp lý giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một số Bộ, ngành liên quan (2587/BC-BNV ngày 10/8/2009);

- Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại quân ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng;

- Các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước dự thảo Quyết định về việc kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương nhà nước năm 2011;

- Trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BNV ngày 28/7/2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành hiệu lực pháp luật;

- Công văn số 2294/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thêm Phó Chủ tịch UBND cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An và Long An;

- Công văn số 2288/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian công tác đối với 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Công văn số 2280/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung hai Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 2289/TTr-BNV ngày 20/7/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Công văn số 2290/TTr-BNV ngày 3/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung 02 Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn dệt may Việt Nam;

- Công văn số 33/TTr-BNV ngày 3/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về;

- Công văn số 35/TTr-BNV ngày 4/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc giao kiêm nhiệm Tổng giám đốc và xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Bộ Công Thương;

- Công văn số 36/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị thăng cấp cấp bậc hàm cấp Tướng đối với 18 đồng chí sĩ quan Công an nhân dân năm 2009;

- Công văn số 37/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương bổ nhiệm 01 đồng chí Thứ trưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an;

- Công văn số 38/TTr-BNV ngày 7/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 03 Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam;

- Công văn số 39/TTr-BNV ngày 10/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 03 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Công văn số 40/TTr-BNV ngày 10/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc 01 Thứ trưởng nghỉ hưu và bổ sung 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Công văn số 2507/TTr-BNV ngày 04/8/2009 Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Công văn số 2590/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 về việc Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Công văn số 2589/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 về việc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bổ nhiệm lại 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Công văn số 2539/TB-BNV ngày 16/8/2009 về việc thông báo tổ chức lấy phiếu đề xuất hình thức kỷ luật sau khi đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm của tập thể và cá nhân có sai phạm theo kết luận Thanh tra tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Công văn số 2548/BNV-CCVC ngày 6/8/2009 về việc đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thủ tục thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định bổ nhiệm lại 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Công văn số 2523/BC-BNV ngày 5/8/2009 báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định nhân sự đề nghị bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

- Công văn số 2591/BNV-CCVC ngày 10/8/2009 gửi các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về thực hiện chế độ hưu trí năm 2010 đối với cán bộ công chức;

- Công văn số 2576/BNV-CCVC ngày 7/8/2009 gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Đề án tổ chức thi nâng ngạch huấn luyện viên chính và huấn luyện viên cao cấp năm 2009;

- Công văn số 2556/BNV-CCVC ngày 7/8/2009 gửi Tổng công ty Công nghiệp Xi măng về việc trao đổi áp dụng thực hiện Luật cán bộ, công chức;

- Công văn số 2502/BNV-CCVC ngày 4/8/2009 gửi Thanh tra Chính phủ về thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp năm 2009;

- Công văn số 2491/BNV-CCVC ngày 3/8/2009 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trao đổi áp dụng thực hiện Luật cán bộ, công chức;

- Công văn số 2490/BNV-CCVC ngày 3/8/2009 gửi Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện quy trình lấy ý kiến xem xét kỷ luật cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Công văn số 2503/BNV-CCVC ngày 4/8/2009 gửi Thanh tra Chính phủ về việc tham gia ý kiến Đề án thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2009;

- Công văn số 02/BNV-CT4 (GĐII) ngày 11/8/2009; Công văn số 03/BNV-CT4 (GĐII) ngày 11/8/2004 gửi Ban chủ nhiệm và Tổ thư ký Chương trình 4-Giai đoạn II về việc thống nhất ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm và Tổ thư ký chương trình 4-giai đoạn II.

c) Các văn bản đang triển khai xây dựng

- Nghị định về quản lý biên chế công chức.

- Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với công chức.

- Nghị định quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức.

- Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

- Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã.

- Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

- Nghị định của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước; người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

- Nghị định quy định hoạt động thanh tra công vụ.

- Nghị định quy định danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm sau khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc.

- Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề án thí điểm tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Đề án về phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Đề án về cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

- Tổ chức xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, chế độ và một số chính sách đối với giảng viên các cơ sở Đào tạo bồi dưỡng;

- Hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để chỉnh lý Dự án Luật Cơ yếu theo ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 22;

- Hoàn chỉnh để xin ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/02/2009 của Chính phủ về tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với người làm công tác cơ yếu;

- Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát và chuẩn bị tài liệu báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

d) Các văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan

- Các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước dự thảo Quyết định về việc kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương nhà nước năm 2011;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo báo cáo Chính phủ về phương án giải quyết tiền lương, phụ cấp công vụ và trợ cấp năm 2010;

- Gửi văn bản xin ý kiến một số cơ quan hữu quan về dự thảo Đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên” theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức;

- Văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

đ) Các văn bản tham gia ý kiến

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê;

- Tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với cán bộ dân số kế hoạch hóa gia đình xã phải nghỉ việc;

- Tham gia ý kiến về dự thảo của Ban Tổ chức Trung ương về dự thảo Tờ trình Ban Bí thư và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư (Khóa IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

- Tổng hợp các số liệu về tình hình thực hiện cơ chế 1 cửa, một liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hành chính nhà nước ở địa phương; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tháng 7/2009 của các địa phương;

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa cấp tỉnh;

- Tham gia ý kiến Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

- Góp ý đề án hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn, dân cư vùng nông thôn khó khăn, vùng dân tộc, miền núi;

- Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam;

- Quy định chính sách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế;

- Thẩm định danh sách các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với các Bộ, ngành và địa phương.

- Trả lời Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.

e) Các văn bản khác liên quan

- Xây dựng dự thảo báo cáo chuẩn bị Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 93/2003/NĐ-CP .

- Theo dõi triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về cải cách hành chính; Xây dựng báo cáo công tác cải cách tháng 7/2009 trình phiên họp Chính phủ;

- Tham gia Hội nghị chuẩn bị kế hoạch 2009 của Dự án UNDP về tăng cường năng lực các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả kinh tế.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ trong tháng 8 năm 2009. Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Văn Tất Thu  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 2697/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 ngày 20/08/2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222