Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hỗ trợ tái hòa nhập khi rời trường giáo dưỡng

16/01/2014 10:32 AM

Chính phủ ban hành Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh, trại viên trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Ms. Minh Nguyệt
Theo đó, biện pháp giúp tái hòa nhập được quy định cụ thể:

- Thông tin, truyền thông nhằm xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử;

- Tổ chức xã hội, địa phương theo dõi, giúp đỡ, giáo dục: hướng dẫn đăng ký cư trú, làm CMND, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, giới thiệu việc làm, phổ biến pháp luật…

- Được dạy nghề, giải quyết việc làm, được xem xét hỗ trợ cho vay vốn…

Đối với người chưa thành niên khi rời trường giáo dưỡng sẽ được ưu tiên học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ vay vốn để học tập, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tiếp nhận họ vào làm việc giúp tái hòa nhập với cộng đồng.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,781

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn