Đề xuất cá nhân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/04/2024 08:45 AM

Tôi muốn hỏi có phải đang đề xuất cá nhân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng đúng không? – Gia Huy (Tây Ninh)

Đề xuất cá nhân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng

Đề xuất cá nhân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Dự kiến Dự thảo Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Dự thảo Nghị định

Đề xuất cá nhân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng

Theo đó, nếu không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu thuộc các trường hợp: (i) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; (ii) Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng; (iii) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký tại khu vực nông thôn thì sẽ có hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức trước ngày 05/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP hiệu lực thi hành (tức sau ngày 05/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định nêu trên, cụ thể:

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (tức trước ngày 05/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP hiệu lực thi hành (tức sau ngày 05/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Lưu ý: Các mức phạt nêu trên sẽ áp dụng cho cá nhân có hành vi vi phạm. Trong trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

(Khoản 2 Điều 6 và khoản 1, 3 Điều 20 Dự thảo Nghị định)

Hiện hành, việc không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu nếu thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký tại khu vực nông thôn thì sẽ có hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng, cụ thể:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

(Khoản 1 và 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Như vậy, dự thảo Nghị định đã bổ sung thêm hai trường hợp không đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực nông thôn sẽ bị xử phạt hành chính gồm: Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê để sử dụng và Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký. Đồng thời cũng nâng mức phạt hành chính đối với hành vi này.

Cụ thể, mức phạt tối đa đối với hành vi không đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực nông thông là 5.000.000 đồng (hiện hành là 2.000.000 đồng); tại khu vực đô thị là 10.000.000 đồng (hiện hành là 4.000.000 đồng).

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,009

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn