Đề xuất nâng mức phạt đối với cá nhân không đăng ký biến động đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/04/2024 09:30 AM

Tôi muốn hỏi có phải mức phạt đối với cá nhân không đăng ký biến động đất đai dự kiến sẽ được nâng lên so với hiện hành? – Hải Long (Long An)

Đề xuất nâng mức phạt đối với cá nhân không đăng ký biến động đất đai

Đề xuất nâng mức phạt đối với cá nhân không đăng ký biến động đất đai (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đây là nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Dự kiến Dự thảo Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Dự thảo Nghị định

Đề xuất nâng mức phạt đối với cá nhân không đăng ký biến động đất đai

Theo đó, nếu không thực hiện đăng ký biến động đất đai thuộc các trường hợp tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024, gồm:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; chuyển nhượng dự án có sử dụng đất;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

- Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình tổ chức hoặc sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

- Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

- Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền đối với thửa đất liền kề;

- Thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất;

- Bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Khi đó, hình thức và mức phạt hành chính đối với cá nhân có hành vi vi phạm nêu trên sẽ quy định như sau:

- Trường hợp 1: Nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai 2024 mà không thực hiện đăng ký biến động thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng tại khu vực nông thôn.

Đối với khu vực đô thị thì mức phạt tiền sẽ là từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Trường hợp 2: Nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai 2024 mà không thực hiện đăng ký biến động thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tại khu vực nông thôn và từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại khu vực đô thị.

Lưu ý: Các mức phạt nêu trên sẽ áp dụng cho cá nhân có hành vi vi phạm. Trong trường hợp hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

(Khoản 2 Điều 6 và khoản 2, 3 Điều 20 Dự thảo Nghị định)

Hiện hành, trường hợp cá nhân không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 sẽ có hình thức và mức xử phạt như sau:

- Nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn; từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với khu vực đô thị.

- Nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khu vực nông thông; từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực đô thị.

(Khoản 2 và 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Như vậy, dự thảo Nghị định đã nâng mức phạt tối thiểu đối với hành vi không đăng ký biến động đất đai ở từng khu vực.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,149

Bài viết về

Luật Đất đai 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn