Tăng mức trợ cấp cho người có công với cách mạng

09/09/2013 10:23 AM

Từ ngày 01/7/2013 mức chuẩn để xác định tính trợ cấp và phụ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng sẽ là 1.220.000 đồng, tăng 110.000 đồng.

Ms.Thụy Hân
Mức chuẩn mới này được công bố tại Nghị định 101/2013/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, các mức phụ cấp, trợ cấp cụ thể cho các đối tượng cũng sẽ được thay đổi tương ứng (như mức trợ cấp đối với người hoạt động Cách mạng trước năm 1945 tăng lên 1.363.000/tháng với người thuộc diện thoát ly và 2.315.000/tháng nếu thuộc diện không thoát ly).

Mức trợ cấp, phụ cấp cụ thể được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định.

Nghị định có hiệu lực từ 20/10/2013, thay thế Nghị định 47/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,772

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
  • 14:48 | 17/09/2021 Quyết định 1541/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay.
  • 09:40 | 17/09/2021 Thông tư 13/2021/TT-BYT về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
  • 14:50 | 16/09/2021 Nghị quyết 107/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.
  • 15:22 | 13/09/2021 Công điện 905/CĐ-BGDĐT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19.
  • 11:39 | 13/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn