Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hướng dẫn tạm thời chế độ cho người có công

06/06/2013 10:15 AM

Ngày 03/06 vừa qua, Bộ LĐTBXH đã có Công văn số 1921/LĐTBXH-NCC hướng dẫn thực hiện tạm thời chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng.

Thanh Hữu
Theo đó, trường hợp phải điều dưỡng tập trung, mức chi điều dưỡng là 2.220.000 đồng/người/lần; Trong đó, tiền ăn 1,6 triệu đồng, thuốc 150 nghìn đồng, quà tặng 150 nghìn đồng, chi phí khác 320 nghìn đồng.

Thời gian điều đưỡng tối thiểu là 5 ngày, tối đa là 10 ngày.

Trường hợp điều dưỡng tại gia đình thì mức chi điều dưỡng là 1.110.000 đồng/người/lần.

Nội dung này được áp dụng từ ngày 03/6/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,071

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 21/01/2021 Thông báo 03/TB-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn