Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thêm đối tượng được vay ngoại tệ

31/12/2012 19:27 PM

Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu (được Bộ Công Thương giao hạn mức 2013) có nhu cầu vay ngoại tệ để thanh toán nợ ra nước ngoài khi không có hoặc không có đủ nguồn ngoại tệ để trả nợ vay sẽ được xem xét cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đến hết ngày 31/12/2013.

Ms.Thu Trâm
Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 37/2012/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 28/12/2012.

Theo đó, một số nhu cầu vốn khác cũng được xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ như:

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền NK hàng hóa, dịch vụ ; Cho vay ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa XK mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay; Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án quan trọng được Quốc hội, Chính phủ,… chủ trương đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,213

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 28/10/2020 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.
  • 14:02 | 28/10/2020 Quyết định 3259/QĐ-BQP ngày 23/10/2020 công bố Danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:00 | 28/10/2020 Quyết định 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
  • 10:20 | 28/10/2020 Công văn 4688/VKSTC-V14 ngày 9/10/2020 hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  • 07:00 | 28/10/2020 Công điện khẩn 34/CĐ-BGTVT ngày 27/10/2020 về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.
  • 16:10 | 27/10/2020 Công điện 1490/CĐ-TTg ngày 27/10/2020 về việc khẩn cấp ứng phó bão số 9.
  • 14:20 | 27/10/2020 Công văn 5834/BYT-KH-TC ngày 27/10/2020 về việc hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
  • 08:20 | 27/10/2020 Hướng dẫn 38/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2020 về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
  • 07:05 | 27/10/2020 Công văn 10709/BGTVT-TTr ngày 26/10/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 07:00 | 27/10/2020 Quyết định 2168/QĐ-BTP ngày 26/10/2020 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn