Thêm đối tượng được vay ngoại tệ

31/12/2012 19:27 PM

Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu (được Bộ Công Thương giao hạn mức 2013) có nhu cầu vay ngoại tệ để thanh toán nợ ra nước ngoài khi không có hoặc không có đủ nguồn ngoại tệ để trả nợ vay sẽ được xem xét cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đến hết ngày 31/12/2013.

Ms.Thu Trâm
Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 37/2012/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 28/12/2012.

Theo đó, một số nhu cầu vốn khác cũng được xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ như:

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền NK hàng hóa, dịch vụ ; Cho vay ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa XK mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ để trả nợ vay; Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án quan trọng được Quốc hội, Chính phủ,… chủ trương đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,085

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn