Quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu mới nhất năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
19/04/2024 15:22 PM

Tôi muốn hỏi quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu mới nhất năm 2024 được quy định thế nào? – Trung Hiếu (Bình Phước)

Quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu mới nhất năm 2024

Quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu mới nhất năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thế nào là mua bán vàng miếng qua đấu thầu?

Mua bán vàng miếng qua đấu thầu là hình thức mua, bán trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu để xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua, bán. Trong đó, sẽ 02 hình thức đấu thầu, gồm:

- “Đấu thầu theo giá” là hình thức đấu thầu mà các thành viên tham gia đấu thầu đưa ra các mức giá dự thầu để xác định mức giá và khối lượng vàng miếng trúng thầu.

- “Đấu thầu theo khối lượng” là hình thức đấu thầu mà các thành viên tham gia đấu thầu đăng ký khối lượng dự thầu để xác định khối lượng trúng thầu tại mức giá do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Loại vàng miếng được mua bán qua đấu thầu là loại vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 01 (một) lượng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất hoặc đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ.

(Khoản 3, 4, 5 Điều 2 và Điều 6 Thông tư 06/2013/TT-NHNN)

Quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu mới nhất năm 2024

Quy trình mua bán vàng miếng qua đấu thầu giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được thực hiện như sau:

(i) Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước) thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng;

(ii) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt cọc;

(iii) Kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp;

(iv) Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước) thông báo giá mua, bán (đối với đấu thầu theo khối lượng) hoặc giá sàn và/hoặc giá trần (đối với đấu thầu theo giá);

(v) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu mua, bán vàng miếng;

(vi) Ngân hàng Nhà nước xét thầu;

(vii) Ngân hàng Nhà nước thông báo hủy thầu (nếu có);

(viii) Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước) công bố kết quả đấu thầu;

(ix) Xác nhận giao dịch;

(x) Thanh toán tiền và giao, nhận vàng miếng;

(xi) Xử lý tiền đặt cọc.

Lưu ý: Ở giai đoạn (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) và (ix) được thực hiện theo quy định tại Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

(Khoản 2, 3 Điều 12 Thông tư 06/2013/TT-NHNN, sửa đổi tại Thông tư 12/2023/TT-NHNN)

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nào không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng?

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau:

- Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đang trong thời gian bị tạm ngừng quan hệ giao dịch hoặc bị hủy quan hệ giao dịch;

- Người đại diện của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định;

- Giấy tờ tùy thân không hợp lệ;

- Người tham dự không phải là người đại diện giao dịch do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký;

- Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không tuân thủ quy định về đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013.

Cụ thể, tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là hợp lệ để tham gia đấu thầu khi tiền đặt cọc lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt cọc tính theo công thức: Giá trị đặt cọc = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đặt thầu tối thiểu.

Khi đó, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do.

(Khoản 3, 4 Điều 5 Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013)

Khi nào hủy thầu mua bán vàng miếng?

Cụ thể, trước thời điểm thông báo giá hoặc thông báo kết quả đấu thầu, nếu giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước hủy thầu và thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

(Điều 10 Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 902

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn