Hướng dẫn viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
19/04/2024 16:52 PM

Xin cho tôi hỏi cách viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam? - Minh Tiến (Phú Thọ)

Hướng dẫn viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam

Hướng dẫn viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam

Dưới đây là hướng dẫn viết bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam:

(1) Chủ đề bài viết dự thi

- Ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua đó, làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng; khẳng định vai trò của ngành Ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng phát triển vững mạnh.

- Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những thế hệ người làm báo ngành Ngân hàng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo ngành Ngân hàng.

- Khẳng định sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của báo chí nói chung và báo chí ngành Ngân hàng nói riêng.

- Những kết quả, thành tựu 100 năm qua của Báo chí Cách mạng Việt Nam; tầm nhìn, phương hướng, nhiệm vụ đối với Báo chí Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đề xuất, kiến nghị quy hoạch báo chí giai đoạn tiếp theo phù hợp tình hình thực tiễn hoạt động báo chí ngành Ngân hàng; công tác xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động báo chí ngành Ngân hàng.

- Phát huy vai trò của báo chí ngành Ngân hàng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Vai trò của báo chí trong việc kết nối hoạt động ngành Ngân hàng với người dân, xã hội, góp phần vào sự phát triển của Ngành.

- Báo chí đồng hành cùng ngành Ngân hàng trong thời đại công nghệ số; ứng dụng công nghệ, những giải pháp góp phần tăng cường, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

- Phân tích, đánh giá về những thành công của ngành Ngân hàng, những đổi mới, kết quả, hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, quản lý ngoại hối, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng…

- Gương điển hình tiên tiến, người thật, việc thật về lĩnh vực ngân hàng có ảnh hưởng sâu rộng; các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(2) Quy định tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào.

- Tác phẩm có nội dung không vi phạm pháp luật Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

- Tác phẩm không có tranh chấp về bản quyền với bên thứ ba.

- Tác phẩm dự thi gửi về Tạp chí Ngân hàng phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. căn cước công dân, số tài khoản, mã số thuế. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm.

- Thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Tổ chức không được tham dự Cuộc thi.

(3) Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi

- Tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi phải đúng chủ đề, nội dung của Cuộc thi.

- Hàm lượng khoa học và hàm lượng thông tin trong bài viết.

- Tính chính xác, chân thực, khách quan, tính phát hiện, tính thực tiễn, có tính thuyết phục.

- Vấn đề thời sự được xã hội quan tâm, có tính tuyên truyền, định hướng dư luận cao, có tác động tích cực phục vụ công tác truyền thông chính sách của ngành Ngân hàng.

Thời gian gửi bài dự thi Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam

- Phát động Cuộc thi: Tháng 4/2024.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 01/4/2025. Tác phẩm dự thi là tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Ngân hàng từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 01/4/2025.

- Các tác giả tham dự Cuộc thi gửi bài viết đến địa chỉ thư điện tử: banbientaptcnh@gmail.com hoặc gửi qua Bưu điện, địa chỉ: Ban Thư ký - Biên tập, Tạp chí Ngân hàng, số 64 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội (ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam).

- Tổng kết và trao giải đối với các tác phẩm đạt giải được thực hiện trong Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

(Nguồn: Tạp chí Ngân hàng)

Hoạt động ngân hàng là gì?

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

- Nhận tiền gửi: Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

- Cấp tín dụng: Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản: Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

(Khoản 12, 13, 14, 15 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 609

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn