Sửa quy định về phương thức đánh giá TCTD có vốn nhà nước

10/02/2021 09:15 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trung Tài

Cụ thể, Điều 5 Thông tư 12/2018 hướng dẫn đánh giá TCTD theo 05 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Tổng doanh thu.

- Tiêu chí 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.

- Tiêu chí 3: Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn.

- Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 12.

- Tiêu chí 5: Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có).

Nay, Thông tư 114 sửa đổi hướng dẫn đánh giá tại Tiêu chí 2 và Tiêu chí 4.

Xem chi tiết nội dung sửa đổi tại Điều 1  Thông tư 114/2020/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 540

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 20/04/2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
  • 17:00 | 19/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
  • 09:55 | 19/04/2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021, số 73/2021/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
  • 06:43 | 17/04/2021 Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.
  • 16:50 | 16/04/2021 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
  • 15:35 | 15/04/2021 Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
  • 13:08 | 15/04/2021 Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng hộ hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 14:20 | 14/04/2021 Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • 13:10 | 14/04/2021 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • 13:10 | 14/04/2021 Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn