Quy định mới cho TCTD nước ngoài

27/07/2012 08:22 AM

Ngày 20/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2012/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (CNNH) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Ms.Thụy Hân

Theo đó, TCTD, CNNH nước ngoài hoạt động tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, công khai tài chính, thực hiện nghĩa vụ và cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam. TCTD chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp hoặc TCTD khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng tiền hạch toán trong báo cáo, sổ sách tài chính phải được thực hiện và ghi bằng đồng Việt Nam, trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của TCTD, CNNH nước ngoài là khoản chênh lệch được xác định bằng tổng doanh thu phát sinh trong kỳ trừ đi tổng các khoản chi phí hợp lý phát sinh trong kỳ bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối kỳ kế toán (quý, năm), phải lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định pháp luật.

Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15/9/2012, thay thế Nghị định 146/2005/NĐ-CP và bãi bỏ các quy định về chế độ tài chính của CHNH nước ngoài tại Nghị định 22/2006/NĐ-CP />

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,572

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn