Mục tiêu cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế

29/12/2020 14:32 PM

Nội dung này được đề cập tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế được ban hành kèm theo Quyết định 5443/QĐ-BYT.

Thục Uyên

Theo đó, đề ra nhiều mục tiêu khi thực hiện cải cách hành chính năm 2021, đơn cử như:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ hống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về y tế; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL về y tế;

- Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế;

- Rà soát chức năng nhiệm vụ của bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ theo nhiệm kỳ mới của Chính phủ;

- Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và có chất lượng cao; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo đúng quy định;

- Đầu mối cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị gắn với nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành y tế, ứng dụng khoa học công nghệ số trong lĩnh vực y tế;

- Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện ISO 9001:2015 để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn và hoạt động quản lý hành chính của các đơn vị thuộc Bộ;

- Triển khai thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công…

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 5443/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 27/ 12/ 2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 549

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn