Mục tiêu cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế

29/12/2020 14:32 PM

Nội dung này được đề cập tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế được ban hành kèm theo Quyết định 5443/QĐ-BYT.

Thục Uyên

Theo đó, đề ra nhiều mục tiêu khi thực hiện cải cách hành chính năm 2021, đơn cử như:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ hống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về y tế; thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế; kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL về y tế;

- Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực y tế;

- Rà soát chức năng nhiệm vụ của bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ theo nhiệm kỳ mới của Chính phủ;

- Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và có chất lượng cao; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo đúng quy định;

- Đầu mối cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị gắn với nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực chuyên ngành y tế, ứng dụng khoa học công nghệ số trong lĩnh vực y tế;

- Tiếp tục duy trì kết quả thực hiện ISO 9001:2015 để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn và hoạt động quản lý hành chính của các đơn vị thuộc Bộ;

- Triển khai thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công…

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 5443/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 27/ 12/ 2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.
  • 16:40 | 08/08/2022 Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn