Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh là gì? Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
06/04/2024 13:45 PM

Cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định như thế nào về Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp nào bị thu hồi giấy phép hoạt động? - Tài Nhơn (Bình Phước)

Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh là gì? Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh là gì? Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh là gì?

Căn cứ theo khoản 7 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho cơ sở có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

2. Nội dung của Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo Điều 50 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

- Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Hình thức tổ chức;

- Địa chỉ hoạt động;

- Phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Thời gian làm việc hằng ngày.

3. Các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 56 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định Giấy phép hoạt động bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động không đúng quy định;

- Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

- Giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền;

- Giấy phép hoạt động có sai sót thông tin;

- Cấp sai hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Sau 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động;  

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động từ 24 tháng liên tục trở lên hoặc chấm dứt hoạt động;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ toàn bộ hoạt động khi hết thời hạn đình chỉ mà không hoàn thành việc khắc phục đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản đình chỉ;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm duy trì đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 49 hoặc khoản 2 Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động.

4. Trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 60 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh bao gồm:

- Tổ chức việc sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.

- Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về kết quả khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.

- Công khai thời gian làm việc và danh sách người hành nghề, thời gian làm việc của từng người hành nghề tại cơ sở.

- Niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu tại cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

- Tự đánh giá chất lượng và công khai kết quả đánh giá chất lượng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 58 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Chấp hành quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất để bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với hình thức tổ chức, quy mô của cơ sở; phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thông báo cơ quan công an có thẩm quyền trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ người bệnh là người bị bạo lực, xâm hại.

- Giới thiệu, chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp tình trạng bệnh và yêu cầu của người bệnh trong các trường hợp sau đây:

+ Tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

+ Theo yêu cầu của người bệnh, người đại diện của người bệnh và được sự đồng ý của người hành nghề trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc người trực lâm sàng;

+ Tạm dừng hoặc bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động;

+ Gặp sự cố bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.

- Tham gia các hoạt động y tế dự phòng theo quy định của pháp luật.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 582

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn