Mục tiêu về nhân lực y tế đến 2050, có 35 bác sĩ khám chữa bệnh cho 10.000 dân

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/04/2024 17:30 PM

Cho tôi hỏi, mục tiêu về nhân lực y tế của nước ta trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào? – Bích Thùy (Long An)

Mục tiêu về nhân lực y tế đến năm 2050, có 35 bác sĩ khám chữa bệnh cho 10.000 dân

Mục tiêu về nhân lực y tế đến năm 2050, có 35 bác sĩ khám chữa bệnh cho 10.000 dân (Hình từ internet)

Mục tiêu về nhân lực y tế đến năm 2050, có 35 bác sĩ khám chữa bệnh cho 10.000 dân

Ngày 08/4/2024, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT phê duyệt “đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050” với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức, với cơ cấu và phân bố hợp lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế.

Định hướng đến năm 2050, nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, cụ thể:

*Chỉ tiêu nhân lực y tế /10.000 dân

STT

Nhân lực

Năm 2023

Năm 2025

Năm 2030

Năm 2050

1

Bác sĩ

12

15

19

35

2

Dược sĩ đại học

3.06

3.4

4

4.5

3

Điều dưỡng

13

25

33

90

 

Cũng theo nội dung của Quyết định trên, để đảm bảo đủ số lượng cũng như chất lượng bác sĩ theo đúng lộ trình để ra cần thực hiện những chính sách sau:

(1) Nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế

- Triển khai hiệu quả nội dung Quyết định 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đầu tư, nâng cấp để nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, điều kiện dạy-học, nhất là cơ sở thực hành; phát triển cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực y tế theo hướng đa dạng về loại hình, phân bổ hợp lý về cơ cấu ngành, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng, miền, đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục mở rộng các cơ sở đào tạo và năng lực đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo điều dưỡng và bác sỹ nhằm đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản về nhân lực y tế được giao.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực y tế cho từng giai đoạn hoặc lồng ghép trong chiến lược, đề án, kế hoạch các lĩnh vực, trong đó xác định rõ các ngành, chuyên ngành và trình độ cần phát triển dựa trên phân tích về nhu cầu nhân lực và các giải pháp khả thi, hiệu quả.

- Định kỳ khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng nhân lực toàn ngành y tế làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh chính sách về đào tạo.

(2) Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cho một số chuyên ngành kém thu hút và vùng khó khăn

- Tăng thêm cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt là vùng Tây Bắc và Tây Nguyên; khuyến khích mô hình liên kết cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành tại địa phương.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, cơ chế đặc thù, miễn, giảm học phí để khuyến khích người theo học các ngành khó thu hút và khuyến khích nhân lực y tế làm việc ở vùng khó khăn. Tiếp tục thực hiện cơ chế đào tạo cử tuyển, đào tạo theo đặt hàng, đào tạo liên thông đối với một số ngành trình độ cao đẳng, đại học để đảm bảo đủ số lượng nhân lực y tế và tạo nguồn cho đào tạo sau đại học các chuyên ngành khó thu hút, như Lao, Phong, Truyền nhiễm, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y, Pháp y tâm thần, Hồi sức cấp cứu, Dân số, Y học cổ truyền, Y học dự phòng.

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế đặc thù khuyến khích học sinh, sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành khó thu hút sau khi tốt nghiệp trở về địa phương. Các địa phương xây dựng các chính sách phù hợp để thu hút nhân lực y tế đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, chuyên khoa sau đại học làm việc tại các vùng khó khăn, trong đó có chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chỗ ở, đi lại, hỗ trợ hợp lý hóa gia đình...

- Sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề để thu hút cán bộ y tế làm việc tại các chuyên ngành khó thu hút ở vùng khó khăn.

- Nâng cao hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp; hệ thống đào tạo nhân lực quân y tham gia đào tạo nhân lực y tế; phát triển mô hình đào tạo theo địa chỉ nhằm đảm bảo nhân lực y tế cho các vùng biên giới, hải đảo.

(3) Mở rộng liên kết quốc tế trong đào tạo, hợp tác, trao đổi nhân lực y tế

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo lĩnh vực sức khỏe, cập nhật các phương pháp giảng dạy và các kiến thức mới, thường xuyên rà soát và cập nhật các chương trình liên kết quốc tế; đánh giá công tác đào tạo để đảm bảo ngày càng hoàn thiện hơn.

- Mở rộng đào tạo liên kết cấp song bằng với một số trường đại học nước ngoài. Các cơ sở đào tạo tích cực nghiên cứu, áp dụng các mô hình liên kết đào tạo quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp và công nghệ dạy-học. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các khoá đào tạo đại học, sau đại học liên kết với nước ngoài và thông qua kiểm định cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo tiến tới đạt chất lượng chuẩn quốc tế.

- Triển khai việc trao đổi học bổng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực sức khoẻ trong nước với các trường đại học đối tác nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tạo cơ hội và chuẩn bị tốt điều kiện gửi giảng viên và sinh viên đi trao đổi khoa học, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài.

- Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu nhân lực y tế gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến thông tin, nhận thức về xuất khẩu lao động, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các kênh thông tin, nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước về nhân lực y tế, nhằm tăng cường xuất khẩu nhân lực y tế đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết nội dung đề án tại Quyết định 869/QĐ-BYT ngày 08/4/2024.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 548

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn