Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp từ 16/12/2020

17/12/2020 14:38 PM

Ngày 16/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1085/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Châu Thanh

Theo đó, khối lượng kiến thức Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp có 20 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án.

(Trước đây, theo điểm a khoản 1 Mục IV Quyết định 1107/QĐ-BNV có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án).

Khối lượng kiến thức này được chia 3 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 10 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo;

(Trước đây, có 9 chuyên đề giảng dạy).

- Phần II: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 10 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ và 02 chuyên đề báo cáo;

(Trước đây, có 5 chuyên đề giảng dạy).

- Phần III: Khai giảng, đi thực tế, viết đề án cuối khóa, bế giảng.

(Trước đây, đi thực tế và viết đề án cuối khóa).

Quyết định 1085/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 16/12/2020 và thay thế Quyết định 1107/QĐ-BNV ngày 08/10/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 590

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn