Đã có Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
24/04/2024 17:17 PM

Có phải Bộ Công an đã ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 đúng không? – Hà Thu (Bình Phước)

Đã có Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Đã có Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đã có hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Ngày 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023.

Thông tư 14/2024/TT-BCA gồm 03 chương và 11 điều luật, quy định về:

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

- Trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

- Trình tự, thủ tục điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý, sử dụng biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thông tư 14/2024/TT-BCA áp dụng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, Thông tư 14/2024/TT-BCA sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ như sau:

“4. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: Dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao”.

Xem thêm tại Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ quy định trong Thông tư 14/2024/TT-BCA khi được kiện toàn về tổ chức mà có sự thay đổi về tên gọi thì thực hiện theo tên gọi mới của đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 14/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành:

- Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã;

- Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

- Thông tư 08/2013/TT-BCA quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự;

- Thông tư 14/2014/TT-BCA sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Được biết từ ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 sẽ có hiệu lực thi hành. Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,940

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn