Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
25/04/2024 09:01 AM

Cho tôi hỏi có những văn bản nào hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023? – Mai Khánh (Phú Thọ)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Pháp lệnh Công an xã 2008.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

2. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023

Văn bản hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 bao gồm:

- Nghị định 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024).

- Thông tư 14/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024).

Nghị định 40/2024/NĐ-CP
Thông tư 14/2024/TT-BCA

3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quy định tại Điều 4 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 bao gồm:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

- Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023.

- Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Không phân biệt đối xử về giới trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Quan hệ công tác trong hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Quan hệ công tác, phối hợp, hỗ trợ trong tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định tại Điều 5 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 như sau:

- Quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

+ Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

+ Quan hệ giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các đoàn thể, tổ chức quần chúng ở cơ sở là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:

+ Phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

+ Hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng khác ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với đoàn thể, tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở, hòa giải viên cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

+ Chấp hành sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong quá trình phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ;

+ Phát huy trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật;

+ Công an cấp xã chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Đối với huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an huyện thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an cấp xã theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,537

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn