Hỗ trợ đường truyền vệ tinh băng rộng đến các huyện đảo

20/07/2018 10:08 AM

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Cụ thể:

Kim Tâm

- Bổ sung thêm nhiệm vụ hỗ trợ truyền dẫn Viba số và hỗ trợ truyền dẫn vệ tinh cung cấp dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo vào nhiệm vụ của Chương trình thành phần 1 Kết nối băng rộng;

- Giảm kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình từ 11.000.000.000.000 đồng (mười một ngàn tỷ đồng) xuống còn 7.300.000.000.000 đồng (bảy ngàn ba trăm tỷ đồng), giảm 3.700.000.000.000 đồng (ba ngàn bảy trăm tỷ đồng);

- Giảm kinh phí dự kiến đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần từ 70% trên tổng kinh phí toàn bộ Chương trình xuống còn 50%, giảm 20%;

- Giảm mức đóng góp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích từ 1,5% doanh thu xuống còn 0,7%, giảm 0,8%.

Xem thêm tại Quyết định 868/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 16/7/2018. 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 755

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 10:00 | 26/11/2021 Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn