Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số ngành Tài chính

09/04/2024 14:46 PM

Ngày 04/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 793/QĐ-BTC về Chương trình hành động thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính để thực hiện chuyển đổi số.

Bảo Trân

Để thực hiện Đề án đổi mới quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính để thực hiện chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, đơn cử như:

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số ngành Tài chính

- Phát triển hạ tầng số: Xây dựng hạ tầng ngành Tài chính hướng tới mọi hoạt động được thực hiện trên môi trường ảo hóa; trong đó, tập trung nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính.

- Phát triển các nền tảng, hệ thống: Tập trung triển khai xây dựng các nền tảng số trọng tâm ngành Tài chính, đặc biệt là nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu với vai trò là huyết mạch kết nối, trao đổi dữ liệu ngành Tài chính, đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP

- Phát triển dữ liệu và các công cụ phân tích, dự báo: Tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính. Kết nối, tích hợp dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo, đánh giá, và hoạch định chính sách về tài chính - ngân sách.

- Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số: Rà soát, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng, dịch vụ số đáp ứng yêu cầu quy trình nghiệp vụ đã được tái thiết kế, phù hợp với lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ nói chung và ngành Tài chính nói riêng.

- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Triển khai các giải pháp, công nghệ đảm bảo an toàn an ninh mạng, đặc biệt tập trung vào hoạt động thuê dịch vụ giám sát an toàn bảo mật tại cơ quan Bộ Tài chính.

Hoàn thiện nhân lực số ngành Tài chính

Hợp tác có chọn lọc với các tổ chức trong nước và quốc tế xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo, tập huấn, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo hình thức trực tiếp và/hoặc trực tuyến cho các cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị để phục vụ quá trình chuyển đổi số các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của ngành Tài chính.

Xem chi tiết tại Quyết định 793/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/4/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 573

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 29/05/2024 Công văn 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 10:30 | 28/05/2024 Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
  • 09:40 | 28/05/2024 Công văn 1488/BHXH-TT ngày 22/5/2024 tăng cường truyền thông chuyên đề về bảo hiểm xã hội một lần
  • 09:00 | 28/05/2024 Chỉ thị 34-CT/TW ngày 24/5/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
  • 17:00 | 27/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 15:10 | 27/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-NHNN ngày 15/5/2024 sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 14:40 | 27/05/2024 Công văn 3263/BTNMT-TNN ngày 23/5/2024 thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 11:30 | 27/05/2024 Nghị định 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
3.215.186.30

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn