Hàng loạt doanh nghiệp cung cấp game bị đình chỉ giấy phép trò chơi điện tử G1: Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 như thế nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/04/2024 15:15 PM

Bộ TTTT vừa đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 49 doanh nghiệp. Vậy điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử như thế nào? - Phúc Anh (Hải Phòng)

 Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử như thế nào?

 Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử như thế nào?(Hình từ internet)

1. Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 như thế nào?

Căn cứ Điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP) quy định cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1 như sau:

- Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các Điều kiện sau đây:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

+ Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

+ Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng có thời hạn theo đề nghị của doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 10 năm.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đình chỉ trong thời hạn 03 tháng giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm quy định tại điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

+ Không đáp ứng đủ các Điều kiện tương ứng quy định tại Điều 32a, Điều 32b Nghị định 72/2013/NĐ-CP sau khi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu khắc phục bằng văn bản.

Trình tự, thủ tục đình chỉ thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 32K Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

- Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP hoặc hai lần bị đình chỉ giấy phép theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 41 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP) chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại địa điểm ghi trên Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp;

- Được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

- Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các Điều cấm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP; quyền và nghĩa vụ của sử dụng Internet và người chơi quy định tại Điều 10 và Điều 37 Nghị định 72/2013/NĐ-CP,

- Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn);

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

- Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đó;

- Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn;

- Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Minh khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 424

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn