Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy trình kỷ luật đảng viên do Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý

10/02/2018 11:48 AM

Quyết định 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ban hành ngày 03/01/2018.

Quý Nguyễn

Theo đó, quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, ban Bí thư quản lý được quy định như sau:

- Bước chuẩn bị: ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra; đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chuẩn bị tài liệu cho việc kiểm tra.

- Bước tiến hành:

+ Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, thống nhất lịch làm việc;

+ Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra xác minh;

+ Trao đổi với tổ chức Đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm;

+ Tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ , chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật;

+ Hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật .

- Bước kết thúc: Công bố quyết định kỷ luật tới đảng viên.

Xem chi tiết quy trình tại Quyết định 684-QĐ/UBKTTW (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,767

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn