App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Quy trình kỷ luật đảng viên do Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý

10/02/2018 11:48 AM

Quyết định 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ban hành ngày 03/01/2018.

Quý Nguyễn

Theo đó, quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, ban Bí thư quản lý được quy định như sau:

- Bước chuẩn bị: ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra; đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chuẩn bị tài liệu cho việc kiểm tra.

- Bước tiến hành:

+ Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, thống nhất lịch làm việc;

+ Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra xác minh;

+ Trao đổi với tổ chức Đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm;

+ Tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ , chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật;

+ Hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật .

- Bước kết thúc: Công bố quyết định kỷ luật tới đảng viên.

Xem chi tiết quy trình tại Quyết định 684-QĐ/UBKTTW (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,569

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 20/01/2020 Từ 01/4/2020, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn