Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đối tượng tham gia cấp tín dụng hợp vốn

21/12/2011 14:32 PM

Ngày 15/12/2011, NHNN đã ban hành Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn (TDHV) của các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng.

Ms. Khánh Ly

Đối tượng tham gia cấp TDHV là các Ngân hàng (NH) thương mại, NH hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Chi nhánh NH nước ngoài và TCTD nước ngoài…theo hình thức cho vay hợp vốn, hợp vốn để bảo lãnh, hợp vốn để chiết khấu, cho thuê tài chính hợp vốn, thực hiện bao thanh toán và cấp tín dụng theo hình thức khác. Việc  cấp TDHV thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định và cùng chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động.

Đặc biệt, Thông tư quy định điều kiện riêng để tham gia cấp TDHV đối với các TCTD nước ngoài. Ngoài đáp ứng các điều khoản chung, TCTD còn phải đáp ứng tiêu chí về đầu tư, cho vay, quản lý ngoại hối.  Ngoài ra, Thông tư còn quy định về tài sản đảm bảo trong cấp TDHV, kiểm tra khoản cấp tín dụng và quy trình xử lý rủi ro trong cấp TDHV.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ban hành 15/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,866

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 QuyếT Định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn