Quy định về đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

12/12/2016 09:46 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại NHNN Việt Nam và các Ngân hàng thương mại (NHTM).

Thái Nguyên

Theo đó, quy định việc đóng, mở các tài khoản của KBNN như sau:

- Đối với Sở giao dịch KBNN:

+ Được tiếp tục sử dụng tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán hiện mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam và NHTM ở Trung Ương.

+ Tổng Giám đốc KBNN xem xét, quyết định mở thêm tài khoản tại NHTM khác ngoài NHTM hiện có tài khoản.

- Đối với KBNN cấp tỉnh, huyện trực thuộc:

+ Khi mở mới, mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại NHTM, KBNN cấp tỉnh gửi đề nghị, nêu lý do cho KBNN xem xét và chỉ được thực hiện sau khi KBNN chấp thuận.

+ Khi đóng và tất toán tài khoản tại NHTM, KBNN cấp tỉnh, huyện gửi yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản thực hiện theo đúng quy định.

Thông tư 315/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,446

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn