Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quy định mới về nội dung Báo cáo PTAT-XD

30/07/2016 17:13 PM

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Báo cáo PTAT-XD).

Lan Linh

Theo đó, Báo cáo PTAT-XD trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân gồm 15 nội dung:

+ Giới thiệu chung, mô tả chung nhà máy điện hạt nhân, quản lý an toàn, đánh giá địa điểm, các khía cạnh thiết kế chung;

+ Mô tả các hệ thống chính của nhà máy điện hạt nhân, phân tích an toàn, chương trình hiệu chỉnh và vận hành thử;

+ Các khía cạnh vận hành, các điều kiện và giới hạn vận hành, bảo vệ bức xạ, ứng phó sự cố;

+ Các khía cạnh môi trường, quản lý chất thải phóng xạ, tháo dỡ và các vấn đề kết thúc vận hành.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tổ chức xin cấp phép phải nộp:

+  2 bộ hồ sơ bản in (01 bằng tiếng Việt và 01 bằng tiếng Anh) của Báo cáo PTAT-XD;

+ Văn bản đề nghị thẩm định gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Nộp bản điện tử tiếng Việt và tiếng Anh của Báo cáo PTAT-XD.

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 28/7/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,421

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 21/01/2021 Thông tư 09/2021/TT-BQP ngày 14/01/2021 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.
  • 09:45 | 21/01/2021 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01//2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 09:38 | 21/01/2021 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
  • 09:02 | 21/01/2021 Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 08:43 | 21/01/2021 Thông tư 38/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng NSTW từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn