Cập nhật tiến độ phê duyệt Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
11/04/2024 14:30 PM

Xin hỏi hiện nay tiến độ phê duyệt Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được triển khai đến đâu? – Quang Dũng (Thanh Hóa)

Cập nhật tiến độ phê duyệt Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cập nhật tiến độ phê duyệt Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Hình từ internet)

Cập nhật tiến độ phê duyệt Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Hiện nay, Quy hoạch vùng đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ sớm được trình Thủ tướng phê duyệt.

Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng

Ngày 08/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 144/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó xác định vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt với hạt nhân là Thủ đô Hà Nội - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và lan tỏa lớn của vùng và cả nước. Vùng là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước để tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch liên quan, phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Ngày 10/4/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 154/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đông Nam Bộ là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước với hạt nhân là Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và lan tỏa lớn của vùng và cả nước. Vùng là nơi tập trung nguồn lực lớn nhất và có trình độ phát triển đứng đầu cả nước, là nền tảng quan trọng cho đột phá phát triển trong giai đoạn tới. Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng Đông Nam Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tại văn bản này có giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.

Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đây là vùng có đường bờ biển dài nhất cả nước, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển, thế mạnh quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, đảo của vùng và cả nước. Đặc biệt, đây cũng là vùng có bản sắc văn hóa riêng, ý chí tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo.

Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 4 năm 2024.

<Tiếp tục cập nhật>

Theo Nghị quyết 81/2023/QH15: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại Nghị quyết này là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước. Việc triển khai các chương trình, dự án quan trọng quốc gia phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước và mục tiêu, định hướng đã được xác định tại Nghị quyết này. Các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 542

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn