Phản ánh các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM ở đâu?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
15/04/2024 14:45 PM

Cho tôi hỏi, khi phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM thì người dân phản ánh ở cơ quan nào? – Mai Trang (Bình Định)

 

Phản ánh các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM ở đâu?

Phản ánh các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM ở đâu? (Hình từ internet)

Ngày 01/4/2024, Ủy ban Nhân dân TPHCM đã ban hành Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là Quy chế).

Nội dung Quy chế quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý về trật tự xây dựng để theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các công trình vi phạm trật tự trong lĩnh vực xây dựng.

Cơ quan tiếp nhận các phản ánh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM

Kể từ ngày 11/4/2024, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng đều có quyền phản ánh thông tin đến các cơ quan sau đây:

- Sở Xây dựng; Thanh tra Sở Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố;

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố;

- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm;

- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc Thành phố;

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố;

- Đội Thanh tra địa bàn, Thanh tra Xây dựng thành phố Thủ Đức.

(Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 17/2024/QĐ-UBND)

Để việc tiếp nhận xử lý các phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng một các hiệu quả, các cá nhân/tổ chức có trách nhiệm:

- Đối với cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận thông tin được quy định tại Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 17/2024/QĐ-UBND này phải lập hộp thư thoại; số điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử; sổ tiếp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có kế hoạch tổ chức, phân công lịch trực, người trực tiếp nhận thông tin phản ánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo quy định.

- Đối với cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thông tin được quy định tại Điều 23 của Quy chế này phải công bố số điện thoại cá nhân và đảm bảo liên lạc 24/24 giờ, để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và chỉ đạo xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng ứng dụng Phần mềm trực tuyến để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

(Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 17/2024/QĐ-UBND)

Nguyên tắc phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM

Việc phối hợp quản lý phải dựa trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 17/2024/QĐ-UBND như sau:

- Quan hệ phối hợp phải đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, đảm bảo kịp thời trong quá trình kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất phương án xử lý cụ thể trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng có trách nhiệm tham gia phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Các cơ quan có thẩm quyền khi cấp giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt dự án có trách nhiệm gửi một bản giấy phép xây dựng (không kèm bản vẽ) hoặc quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đến các cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng để có kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát hoặc theo dõi theo quy định.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 668

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn