Cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

29/06/2016 16:34 PM

Từ ngày 01/7/2016, Nghị định 41/2016/NĐ-CP quy định về việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân (TCCN) nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam sẽ có hiệu lực.

Nhị Trinh

Theo đó, thời hạn cấp phép nghiên cứu khoa học được xác định như sau:

-Tối đa không quá 02 năm và được gia hạn một lần tối đa không quá 01 năm;

- Trường hợp thời hạn gia hạn đã hết nhưng hoạt động nghiên cứu chưa hoàn thành và TCCN nước ngoài có nhu cầu tiếp tục nghiên cứu thì làm hồ sơ đề nghị cấp phép mới.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về thời gian gửi hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp:

- Đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học: chậm nhất 6 tháng trước thời điểm dự kiến tiến hành nghiên cứu khoa học;

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học: chậm nhất là 90 ngày trước ngày quyết định cấp phép hết hạn.

Nghị định 41/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 242-HĐBT ngày 05/8/1991.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,836

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn