Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ (mới nhất)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
20/03/2024 12:30 PM

Cho tôi hỏi thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ được quy định như thế nào? – Hoàng An (Hải Phòng)

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ (mới nhất)

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ (mới nhất) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

Điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 14/2017/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ như sau:

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí;

- Phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu;

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ

Danh mục tài liệu khoa học được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 14/2017/TT-BKHCN như sau:

- Sách khoa học và công nghệ;

- Báo khoa học và công nghệ;

- Tạp chí khoa học và công nghệ;

- Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Tài liệu sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Luận án, luận văn khoa học;

- Tài liệu thiết kế, kỹ thuật;

- Giáo trình, bài giảng chuyên ngành;

- Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ;

- Phần mềm phục vụ nghiên cứu và quản lý khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, theo khoản 21 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ sẽ được miễn thuế.

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ (mới nhất)

Theo Quyết định 2405/QĐ-BKHCN năm 2018 quy định về thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ như sau:

- Trình tự thực hiện thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

+ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời trong trường hợp phải thẩm tra hồ sơ.

+ Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị xác nhận.

+ Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

+ Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực hoặc  bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc các tài liệu khác liên quan để xác định giao dịch mua bán, nhập khẩu.

+ Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nộp các giấy tờ sau:

++ Bản sao có chứng thực (hoặc  bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

++ Danh mục máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc dự án đầu tư đổi mới công nghệ (đối với trường hợp đề nghị xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

+ Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

+ Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

- Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

+ Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho đổi mới công nghệ không thu lệ phí

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu 01: Văn bản đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

+ Mẫu 02: Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Thông tư 14/2017/TT-BKHCN.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 281

Bài viết về

lĩnh vực Khoa học công nghệ

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn