Quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến 31/5/2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/07/2020 09:14 AM

Bộ Tư pháp công bố danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến ngày 31/5/2020.

Danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực
cập nhật đến ngày 31/5/2020

quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực

Danh mc quy đnh pháp lut v hp đng còn hiu lc cập nhật đến 31/5/2020 (nh minh ha)

- Lĩnh vực tài chính: Luật Chứng khoán 2006 (quy định về hợp đồng tại các Điều 72, 85, 86 104), (Lưu ý: Luật Chứng khoán 2006 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 58/2012/NĐ-CP (Điều 10, 23, 83, 84, 91); Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Điều 26);...

- Lĩnh vực tài nguyên - môi trường: Luật Biển 2012 (Điều 16, 18, 33); Luật Đất đai 2013 (Điều 95, 99, 102); Nghị định 01/2017/NĐ-CP (Khoản 24, 27, 28, 49 Điều 2);...

- Lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản: Luật Xây dựng 2014 (Điều 65, 66, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147); Nghị định 37/2015/NĐ-CP (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...); Nghị định 59/2015/NĐ-CP (Điều 20, 22, 73);...

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Luật Thủy lợi 2017 (Điều 32, 35); Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT (Điều 27); Nghị định 13/2020/NĐ-CP (Điều 20);...

- Lĩnh vực giao thông vận tải: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 (Điều 4, 24, 32, 35, 39, 66, 68, 77, 99,...); Nghị định 102/2015/NĐ-CP (Điều 4, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40); Nghị định 44/2018/NĐ-CP (Điều 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 27);...

- Lĩnh vực ngân hàng: Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (Điều 95, 113, 134,...); Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 (Điều 3); Nghị định 34/2018/NĐ-CP (Điều 3, 17, 18, 20, 22, 23, 30, 33, 34, 54);...

- Lĩnh vực công thương: Luật Thương mại 2005 (Điều 18, 19, 23, 24, 27, 34, 35, 36, 37,...); Nghị định 20/2006/NĐ-CP (Điều 3, 13, 15, 19); Nghị định 52/2013/NĐ-CP (Điều 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,...);...

- Lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 19, 56, 64, 67, 75, 76, 81, 85,...), (Lưu ý: Luật Doanh nghiệp 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 96/2015/NĐ-CP (Điều 7); Luật Đầu tư 2014 (Điều 4, 12, 14, 22, 27, 28, 29,...), (Lưu ý: Luật Đầu tư 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021);...

- Lĩnh vực lao động: Bộ luật Lao động 2012 (Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,...), (Lưu ý: Bộ luật Lao động 2012 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 44/2013/NĐ-CP (Điều 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12); Nghị định 45/2013/NĐ-CP (Điều 6);...

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 (Điều 52).

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (Điều 22, 23, 24, 28, 30, 31); Nghị định 76/2018/NĐ-CP (Điều 4, 5); Nghị định 105/2006/NĐ-CP (Điều 46);...

- Lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch: Luật Quảng cáo 2012 (Điều 6); Luật Du lịch 2017 (Điều 39, 41); Nghị định 181/2013/NĐ-CP (Điều 15);...

- Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 8, 38, 112, 116, 167, 223, 238, 275, 310,...); Nghị định 163/2006/NĐ-CP (Điều 13, 15, 17, 23, 24, 29, 33, 70); Nghị định 11/2012/NĐ-CP (Khoản 5, 9, 11, 14, 15 Điều 1);...

Xem chi tiết nội dung tại Danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến 31/5/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,348

Bài viết về

lĩnh vực khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn