Ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu

16/08/2021 09:34 AM

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 về Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu

Ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 2166/QĐ-TCHQ là Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Phụ lục gồm:

- Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích;

- Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại;

- Phụ lục 3: Sơ đồ Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Phụ lục 4: Danh mục biểu mẫu;

Đối tượng áp dụng của Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ quan hải quan, công chức hải quan, viên chức hải quan liên quan đến việc thực hiện trình tự phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định 2166/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các nội dung sau tại Quyết định 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Điểm 1.1 khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, Chương II, khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26;

- Các nội dung hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích tại Phụ lục I;

- Các biểu mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II;

- Các nội dung quy định về phân tích để phân loại.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn