Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tại TP.HCM

26/12/2019 15:33 PM

Căn cứ quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD, Thông tư 11/2015/TT-BXD và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, Sở Xây dựng đăng tải thông tin các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM như sau:

Bảng đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
trên địa bàn TP.HCM

Ảnh chụp một phần thông tin các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tại TP.HCM

Xem chi tiết tại Bảng đăng tải thông tin đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn