Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trong thời gian 20 ngày (đề xuất)

12/12/2019 10:24 AM

Hiện hành, Luật Xây dựng 2014 quy định đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) đang đề xuất rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng.

Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Như vậy, thời gian cấp giấy phép xây dựng được đề xuất rút ngắn từ 30 ngày như hiện nay xuống còn 20 ngày.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

Đồng thời, bổ sung quy định: "Riêng thời gian cấp giấy phép công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo".

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn