Tiếp tục kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đến trước 15/01/2020

07/12/2019 15:10 PM

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019 về việc thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, đối với việc kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C):

- Chỉ đạo các trung tâm dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020).

- Kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15/01/2020 nhằm đảm bảo việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT. Báo cáo số lượng học viên đã và đang được bồi dưỡng, dự kiến cấp chứng chỉ về Bộ.

Như vậy, việc tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C sẽ được tiếp tục thực hiện đến trước ngày 15/01/2020.

Bên cạnh đó, đối với việc sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch.

- Dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ các trung tâm không đảm bảo điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;...

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn